Investeringar i maskiner drivs av ökad konsumtion av förpackade livsmedel

PUBLICERAD: 13 februari 2023
UPPDATERAD: 13 februari

Efterfrågan på förpackade livsmedel väntas öka med 4,4 procent i Norden och Baltikum fram till år 2026. Detta enligt en rapport från tyska VDMA i samarbete med interpack.

Den fortsatta ökningen av världens befolkning, den ökande urbaniseringen, den högre sysselsättningsgraden och de stigande inkomsterna driver den globala efterfrågan på förpackade livsmedel. Enligt VDMA, den tyska organisationen för processindustrin för livsmedel och förpackningsmaskiner, förutspår det brittiska marknadsundersökningsföretaget Euromonitor International att den globala försäljningen av förpackade livsmedel kommer att öka med totalt fjorton procent till 932 miljoner ton under perioden 2021 – 2026.

Efterfrågan utvecklas dock olika från region till region. I utvecklingsregioner och länder med lägre konsumtion per capita kommer efterfrågan att öka i en högre takt än genomsnittet. Detta är särskilt fallet i Asien, Mellanöstern och Afrika. Här, men även i Latinamerika och Östeuropa, köper allt fler konsumenter i allt större utsträckning högkvalitativa och hygieniskt producerade och förpackade produkter. På mättade marknader med en redan hög konsumtion av förpackade livsmedel per capita är efterfrågan också stabil på en hög nivå. Konsumenternas medvetenhet och beteende förändras. Konsumenterna är mer uppmärksamma på vad och hur mycket de äter och köper medvetet mindre, även för att behöva slänga mindre.

Norden och Baltikum är en procent

Länderna i Norden, inklusive de baltiska staterna, står för en procent av den globala konsumtionen av förpackade livsmedel. Inom Europa står dessa länder för fem procent av konsumtionen av förpackade livsmedel. Efterfrågan förväntas öka med totalt 4,4 procent mellan 2021 och 2026 till 11,3 miljoner ton år 2026. Det största försäljningslandet i regionen Nordeuropa och Baltikum är Sverige, med en andel på knappt trettiotvå procent, följt av Finland med en andel på nitton procent, Danmark och Norge med knappt arton procent vardera. Därefter följer de baltiska staterna Litauen, Lettland och Estland med en andel på mellan fem och tre procent.

Den största produktkategorin är mejeriprodukter. Här förväntas försäljningen öka med knappt fyra procent till knappt fem miljoner ton fram till 2026. Den näst största kategorin är bageriprodukter. Här förväntas efterfrågan öka med fyra procent till knappt två miljoner ton år 2026. Bearbetat kött, skaldjur och köttalternativ ligger på tredje plats när det gäller försäljning. Efterfrågan här förväntas öka med totalt sex procent till knappt en miljon ton år 2026.

Maskininvesteringar

VDMA förväntar sig att den ökande efterfrågan på förpackade livsmedel i regionen kommer att resultera i ytterligare investeringar i maskiner för bearbetning och packning för att etablera och utöka produktionskapaciteten.

Enligt preliminära uppgifter importerade de nordeuropeiska och baltiska länderna livsmedelsbearbetnings- och förpackningsmaskiner till ett värde av 1 474 miljoner euro, vilket är en ökning med tre procent jämfört med föregående år. Tyskland, Italien och Nederländerna var de tre största leverantörsländerna av maskiner för bearbetning och förpackning av livsmedel. Tyskland stod för en fjärdedel av leveranserna av maskiner och utrustning (370 miljoner euro, en minskning med 1,8 procent). Italien stod för tjugoen procent av leveranserna (312 miljoner euro, en ökning med 3,8 procent) och Nederländerna för tolv procent (176 miljoner euro, en ökning med 10,5 procent).

 

Läs vidare

Ny pappersbaserad bottenfilmslösning från SEE

SEE har utvecklat en ny pappersbaserad bottenbana för att hjälpa livsmedelsproducenter och butikskedjor att minska plastanvändningen.
SEE Barrier_Formable_Paper_Kraft_Hot Smoked Salmon Fillets.png-Large-JPEGx

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

Bio-PET i stället för fiber i äggförpackning

För ovanlighetens skull en nyhet som berättar om ett byte från fiber till plast.
quail-biopet-utvald

Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutveckling

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.
Steph-Poole-hires

Senaste nytt

Klockan tickar för förpackningsföretag om man ska klara EUDR till årsskiftet

Nedräkningen fortsätter mot den 30 december 2024, då de flesta företag baserade i EU eller som levererar varor till EU måste följa EU:s nya avskogningsförordning (EUDR). Det kommer att ställa stora krav på till exempel tillverkare av papper, kartong och förpackningar.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx