Investerar för tillväxt

PUBLICERAD: 29 augusti 2014
UPPDATERAD: 29 augusti

En ny investering gör kartongmaskinen i Frövi till världens största i sitt slag. Investeringen är ett konkret steg i BillerudKorsnäs ambitiösa plan för tillväxt.

BillerudKorsnäs styrelse har idag beviljat en investering om cirka  MSEK 900 i produktionsanläggningarna i Frövi och Rockhammar. Investeringen kommer leda till ökad produktionskapacitet och en förbättrad kvalitet på den producerade förpacknings- och vätskekartongen.

  • Vi har slagit fast en ambitiös tillväxtplan för BillerudKorsnäs. För affärsområdet Consumer Board är strategin lönsam volymstillväxt. Investeringen är en viktig del i att förverkliga denna strategi. – säger Per Lindberg, VD BillerudKorsnäs

Investeringen omfattar en ombyggnation av kartongmaskinen i Frövi samt en kapacitetsuppgradering av massaproduktionen i Rockhammar. När investeringen är slutförd under 2017 kommer produktionsanläggningen i Frövi att nå en kapacitet om 550 000 ton per år av högkvalitativ förpacknings- och vätskekartong och anläggningen i Rockhammar en kapacitet om 150 000 ton CTMP-massa per år. Efter investeringen kommer BillerudKorsnäs driva världens största maskin för produktion av förpacknings- och vätskekartong integrerad till kemisk massa.

  • Efterfrågan på BillerudKorsnäs förpacknings- och vätskekartong ökar. Genom denna investering kommer vi att behålla och stärka vår konkurrenskraft och svara upp mot de ständigt ökande kraven på våra produkter och service. Därigenom når vi en hållbar tillväxt inom vårt affärsområde Consumer Board. – säger Ulf Eliasson, Senior Vice President Consumer Board

BillerudKorsnäs uppskattar att företagets investeringar på längre sikt ligger på samma nivå som avskrivningarna, det vill säga ca MSEK 1400 per år. Investeringen i Frövi och Rockhammar medför att BillerudKorsnäs bedömer att investeringarna överskrider avskrivningarna med cirka MSEK 150 under 2014 och att investeringsnivån även för de kommande två åren kommer ligga över avskrivningsnivån.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx