Ingenting verkar påverka interpack!

Foto: Bo Wallteg
PUBLICERAD: 6 februari 2023
UPPDATERAD: 6 februari
Thomas Dohse och hans team menar att interpack är en unik mässa.

Det krävs mer än covid, inflation, lågkonjunktur, räntenivåer och krig i Europa för att man inte ska sälja slut interpack. Inget verkar kunna rubba mässan. Hundratals företag står dessutom på väntelistan. Det framkom när interpack arrangerade en presskonferens under ledning av Thomas Dohse, som är ansvarig för mässan.

Det var sex år sedan som jättemässan interpack slog upp portarna senast. Nu är det dags igen. Den 4 till 10 maj samlas den globala värdekedjan för förpackningsindustrin i Düsseldorf. Slutsålt? Självfallet, det krävs mer än covid, inflation, lågkonjunktur, räntenivåer och krig i Europa för att man inte ska sälja ut hallarna. Inget verkar kunna rubba interpack. Hundratals företag står dessutom på väntelistan. Det framkom när interpack arrangerade en presskonferens under ledning av Thomas Dohse, som är ansvarig för mässan.

Thomas Dohse är ute på den vanliga, globala turné som Messe Düsseldorf genomför inför en ny interpack. Stoppet i Norden blev Oslo den här gången.

– Det var länge sedan vi kunde prata om interpack. Allt var klart för mässan år 2020 men sen vet vi vad som hände. Covid la hinder i vägen och vi bestämde oss för att skjuta fram mässan ett år, till år 2021. Först tänkte vi bara skjuta fram den hösten år 2020, men efter kontakt med ett antal viktiga utställare blev det våren 2021, berättade Thomas Dose.

– Sedan kom den andra vågen och vi blev tvungna att skjuta upp mässan igen. Beslutet blev att gå tillbaka till den vanliga perioden med vart tredje år till maj i år. Hade vi inte gjort det hade hela mässkalender för branschmässor hamnat i kris. Många av de andra, alternativa mässorna, till exempel drinktec, Fachpack och Anuga Foodtech, anpassar sina scheman efter interpack för att inte kollidera.

Mycket händer på sex år

Det har gått sex år sedan förra interpack och under den tiden har det hunnit hända mycket, både vad gäller personal och innovation i branschen. För att tala om för de som är nya beslöt mässledningen att marknadsföra mässan under temat ” Simply Unique” samtidigt som man behåller det gamla temat ”Welcome Home” som en underrubrik.

– Är du ny i branschen och aldrig varit på interpack kanske du säger att det är en förpackningsmässa bland alla andra, men så är det inte. Det vet man om man varit där tidigare.

– År 2017 hade vi drygt 2 800 utställare från 55 länder och över 170 000 besökare från hela världen. Nu vågar jag inte garantera samma antal besökare i år, det finns mycket som påverkar. Vi har kriget i Ukraina, reserestriktioner fortsatt och andra resvanor hos folk. Vi måste förvänta oss färre besökare vilket även andra mässor visat, sade Thomas Dohse.

Hur många färre ville han först inte säga, men så småningom dök siffran 130 – 140 000 upp.

– Vi vet att det blir färre, men från till exempel K-mässan och den nyligen avslutade båtmässan vet vi att kvaliteten på de som kommer är mycket bra.

Bättre rent logistiskt

interpack omfattar 18 jättehallar som tillsammans motsvarar ytan av 37 fotbollsplaner. Det gäller alltså att ha bekväma skor om man ska ta sig igenom alla hallar. Men kanske nöjer man sig med sina specialområden, man är mer fokuserade och nöjer sig med två dagar på mässan och för att göra det enklare att klara det har man nischat hallarna så att så många som möjligt inom ett speciellt område finns på samma plats. Det har i sig lett till en del diskuterande med utställare som försökt klamra sig fast vid sina vanliga ytor på mässan. Nu ska man inte behöva gå igenom hela mässan för att hitta sina specialområden.

– Vi har stora ytor men det finns inte en enda kvadratmeter kvar att boka och väntelistan är lång. Vissa företag är närmast desperata för att få en plats.

Några nyheter

Ett par nyheter på mässan är en avdelning i norra entrén som man kallar Spotlight Talks and Trends. Tanken är att ha presentationer och paneldiskussioner om heta ämnen i branschen. Sju dagar och sju områden att diskutera.

För första gången har man en kontraktpackningsavdelning på mässan.

– Det är intressant, kontraktpackning växer starkt nu, säger Thomas Dohse. Det är en följd av den osäkerhet som råder i branschen och som kanske hindrar företag att göra maskininvesteringar.

Save Food initiativet som man etablerade för många år sedan har legat i malpåse under pandemin men nu väcker man det till liv igen. En orsak är att man helt enkelt inte haft råd att driva det vidare. Messe Düsseldorf är en stor organisation med mycket utgifter och under två år har man in princip inte haft några intäkter över huvud taget. Det har enligt Thomas Dohse varit tuffa tider. Man har nu en monter i den norra entrén tillsammans med ett universitet i Istanbul och där kommer man att informera om hur man kan producera bioplast från matavfall.

Ryssland en känslig fråga

En känslig fråga är hur man hanterar ryska utställare med tanke på vad som händer i Ukraina. Efter diskussioner i ledningen för mässan fattade man beslutet att stänga ute mellan tio och tjugo ryska utställare. Man har också sålt sin ryska verksamhet. Under många år har man arrangerat Upakovka, en rysk mässa för förpackningsindustrin och andra mässor.

– Vi är nu helt ute ur Ryssland. När det gäller ukrainska företag har vi ett antal som kommer att ställa ut och vi stödjer dem på alla tänkbara sätt.

– Förra gången hade vi flera tusen besökare från Ryssland och Ukraina. De ryska kommer nog att få svårt att resa till Europa.

Interpack brukar också ha ett ganska stort antal utställare från Kina och där skulle man kanske också kunna se ett tapp med tanke på Covid-situationen i landet, men enligt Thomas Dohse kommer de att finnas på plats som vanligt, inte sällan med statsunderstöd.

Mer info inför årets interpack kommer i första utgåvan av tidningen Packnews (tidigare nord emballage) som utkommer i början av april.

 

 

Läs vidare

Evolabel siktar på ökning på den amerikanska marknaden

Den svenska tillverkaren av print-and-apply maskiner, Evolabel, visade sina lösningar på interpack. Evolabel är en stor leverantör av den här typen av märkningsutrustningar, men man jobbar lite i det tysta.
Magnx

Världens första intelligenta kodnings- och märkningssystem

Leibinger kallar sin nya IQ Jet för världens första intelligenta kodnings- och märkningssystem.
Maskinx

Fujifilms största förvandling på tjugofem år

Det var första gången någonsin som Fujifilm höll en presskonferens på Interpack i Düsseldorf. Man satsar nu på förpackningsindustrin.
Fuji 2x

Fallna löv i städer blir råvara till papper

Det ukrainska start-up företaget Releaf har kommit långt med sitt projekt att tillverka förpackningspapper av fallna löv. Packnews träffade dem på årets interpack.
Alexanderx

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax