Ingen dramatik men stabil tillväxt och optimism

PUBLICERAD: 2 mars 2016
UPPDATERAD: 25 januari

|||||

Tidigare i år kom det siffror från Packbridge som visade att svensk förpackningsindustri fortsätter att växa, om än inte dramatiskt. Totalt omfattar branschen cirka sjuhundrafemtio företag som tillsammans omsätter över sjuttiofem miljarder kronor.
nord emballages traditionella enkät visar också på stabilitet, kopplat till optimism.

Det senaste året var tillväxten ungefär 1,5 procent, vackert nog, men ganska långt ifrån historiska siffror på tre till fyra procent som vi varit bortskämda med. Den starkaste tillväxten visar de stora företagen. 
    Packbridge rapport visar också att förpackningsindustrin som helhet ganska väl följer den övriga industriella utvecklingen och speglar konjunkturerna.
    ”Skillnaden är dock stor mellan de olika segmenten, där utvecklingen påverkas av mer specifika händelser”, konstaterar Felix Helander, som ansvarar för rapporten.
    Noterbart är samtidigt att förpackningsindustrin ökar lite snabbare än BNP, inte mycket men dock tydligt. En tänkbar orsak till det är att förpackningarna hela tiden blir allt mer sofistikerade och därmed mer värda.

Industrin generellt är positiv
När det gäller svensk industri generellt verkar det finnas en grundoptimism, åtminstone enligt Konjunkturinstitutet. Deras så kallade Barometerindikator steg 1, 6 enheter från december till januari och hamnade på värde 111,9. För andra månaden i rad låg den över 110 vilket är lika med en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Den tillverkande industrin har ett betydligt starkare läge än normalt med en uppgång (av den så kallade konfidensindikatorn) som förklaras av att en ökad andel företag anser att färdigvarulagren är för små samt av mer positiva omdömen om orderstockarnas storlek. Produktionsplanerna hos industriföretagen har på tre månaders sikt justerats ner något sedan december men är fortfarande mer optimistiska är normalt. 

När det gäller detaljhandeln, var utveckling i högsta grad påverkar förpackningsindustrin, sjönk konfidensindikatorn med 1,5 enheter till 114,4 men trots det är det för sjätte månaden i rad ett mycket starkare läge än normalt. Förväntningarna på försäljningsvolymerna under de kommande tre månaderna är något mindre optimistiska än tidigare.

218 företag har svarat
I år har nord emballages webbenkät besvarats av 218 företag, runt sjuttiofem procent av dem med färre än 149 anställda. Alla har inte svarat på samtliga frågor vilket gör att de sammanslagna procentsiffrorna inte alltid blir etthundra procent. 

Man kan konstatera att det inte händer något direkt dramatiskt från år till år när det gäller hur det har gått och vad man förväntar sig av det kommande året. 60 procent säger att 2015 var ett bättre år än 2014, delvis kanske beroende på att det var ett Scanpack-år, som aktiverar branschen. 66 procent tror att 2016 blir ett bättre år än 2015 och det är naturligtvis positivt. Samtidigt ligger faktiskt orderingången i början av året 2 procent under nivån i början av 2015. För 17 procent är den sämre. Men, orderböckerna är mer välfyllda, 2015 sa 42 procent att orderingången var högre än 2014 vid samma tillfälle, och i år säger 46 procent att den är högre än 2015. 

Färre tror på ökad lönsamhet
2015 trodde 61 procent att lönsamheten skulle bli bättre än år 2014, i år är det 53 procent som tror på en ökning jämfört med 2015. 11 procent tror på försämrad lönsamhet. Cirka en fjärdedel av alla säger att man kommer att öka arbetsstyrkan under året. 

Investeringsviljan är något sämre i år jämfört med 2015. 40 procent kommer att investera mer eller mycket mer, 2015 var siffran 46 procent, kanske är det även här Scanpack, som spelar in. Många inköpsbeslut planeras före och genomförs i samband med mässan.

35 procent är lite sura…
På frågan om vilka faktorer som har störst inverkan på företagens resultat/lönsamhet är det som vanligt råvaru- och materialkostnader som dominerar. 61 procent säger det. 35 procent är lite sura på sina konkurrenter/kollegor som påverkar lönsamheten, förmodligen genom att pressa ner priserna. 

69 av de svarande företagen är främst verksamma inom livsmedelsförpackningar, 4 inom läkemedelsförpackningar, 12 inom kemtekniska förpackningar och 72 jobbar med industriförpackningar. Resterande 56 företag har svarat att man jobbar inom ett annat område.

Branschen tuffar på
Som sagt, det framgår av diagrammen i bildspelet ovan att det inte är stora rörelser, men det var det väl å andra sidan ingen som förväntat sig heller. Förpackningsbranschen tuffar på i en positiv anda.
 

nord emballage/Packnews.se 2016

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432