Hög standard på RPC Superfos fabrik

PUBLICERAD: 3 februari 2017
UPPDATERAD: 24 januari
RPS Superfos Stilling har fått tre nya certifikat.

RPC Superfos i Danmark kan lägga tre certifikat till samlingen, vilka visar på en höjd hygiennivå, låg energinivå och omtanke om resurserna.

RPC Superfos lägger fokus på produktsäkerhet, ökade satsningar för hållbara lösningar och minskad energiförbrukning inom alla sina verksamheter, enligt fabrikschef Lars Smidt, fabrikschef på RPC Superfos Stilling i Danmark:
– Löpande förbättringar och utveckling inom energi, kvalitet och hållbarhet är idag kopplat till framgångsrika verksamheter. Vi ska utnyttja resurserna bättre och har fokus på hur vi kan reducera vår miljöpåverkan. Det innebär fördelar för miljön, våra kunder och för sättet som vi producerar på.

En av Europas ledande tillverkare av plastemballage kan nu lägga tre certifikat till samlingen. Det gäller certifikatet ”BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials”, klass AA, vilket visar att produktsäkerheten och kvalitet ligger på topp.
Vidare har ledningssystemet i Stilling blivit godkänt för ett ISO 50001:2011-certifikat vilket innebär att ambition finns för en konkurrenskraftig energiförbrukning. Ett konkret exempel på fabriken är att samtliga neonrör i fabriken bytts ut mot led-ljuskällor vilket ger en årlig besparing på 150 MWh. Dessutom har de fått FSC-märkning på ytterkartong de tillhandahåller till sina plastemballage. FSC står för Forest Stewardship Council, en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ett ansvarsfullt skogsbruk världen över.
RPC Superfos Stilling har 150 medarbetare. 2015 blev fabriken en del av RPC Superfos i samband med uppköpet av Promens Group.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Ny pappersbaserad bottenfilmslösning från SEE

SEE har utvecklat en ny pappersbaserad bottenbana för att hjälpa livsmedelsproducenter och butikskedjor att minska plastanvändningen.
SEE Barrier_Formable_Paper_Kraft_Hot Smoked Salmon Fillets.png-Large-JPEGx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Allt fler robotar automatiserar skärborden

På den nyligen avslutade Fespamässan i Amsterdam visade det schweiziska företaget Zünd både nuvarande och framtida skärbordslösningar där robotar spelar en viktig roll.
zund-fespa_01

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax