Historiskt: 175 länder överens om att stoppa plastföroreningar!

PUBLICERAD: 3 mars 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Inom FN:s miljöprogram UNEP har 175 länder enats om en resolution som ska resultera i ett bindande globalt avtal för att stoppa plastföroreningar. (Bild UNEP/ Shawn Heinrichs)|Danska Inger Andersen är VD för UNEP sedan år 2019. (Bild UNEP)|Ordförande för UNEA-mötet i Nairobi var Norges klimat- och miljöminister Espen Barth Eide. (Bild Flickr/Bernt Sønvisen)

Ett historiskt beslut har fattats i FN:s miljöprogram (UNEP) där 175 länder skrivit på en resolution för att stoppa världens plastföroreningar!

Den historiska resolutionen skrevs på i samband med UNEP:s femte miljöförsamling (UNEA-5) i Nairobi, Kenya, där statschefer, miljöministrar och andra representanter från 175 länder var närvarande och signerade det unika beslutet.

Resolutionen, som tar upp hela plastens livscykel, inklusive dess tillverkning, design och bortskaffande, innebär att länderna är överens om att senast till år 2024 ha skapat internationellt rättsligt bindande avtal kring hur man ska stoppa det globala problemet med plastföroreningar.

Ordförande för UNEA-mötet i Nairobi var Norges klimat- och miljöminister Espen Barth Eide. (Bild Flickr/Bernt Sønvisen)

”Mot bakgrund av geopolitisk turbulens visar FN:s miljöförsamling prov på ett multilateralt samarbete när det är som bäst. Plastföroreningar har blivit en epidemi, men med dagens resolution är vi nu officiellt på väg mot ett botemedel”, sade UNEA-5:s ordförande Espen Barth Eide, som också är Norges klimat- och miljöminister.

Enligt resolutionen, som baseras på tre första utkast från olika nationer, ska en mellanstatlig förhandlingskommitté (INC) inrättas, som ska påbörja sitt arbete under 2022. INC-kommitténs ambition ska vara att färdigställa ett utkast till globalt juridiskt bindande avtal i slutet av 2024. Detta avtal förväntas presentera ett rättsligt bindande instrument, som ska återspegla olika alternativ för att hantera plastens hela livscykel, utformningen av återanvändbara och återvinningsbara produkter och material, och behovet av utökat internationellt samarbete för att underlätta tillgången till teknik, kapacitetsuppbyggnad och vetenskapligt och tekniskt samarbete.

I samband med INC-kommitténs första session i slutet av 2022 kommer UNEP, för att dela kunskap och bästa praxis i olika delar av världen, att kalla till ett forum som blir öppet för alla intressenter. Detta forum ska underlätta öppna diskussioner och säkerställa att länder och dess representanter är informerade av aktuell vetenskapen och kan rapportera om framsteg under de kommande två åren. Slutligen, efter avslutat INC-arbete, kommer UNEP att sammankalla en diplomatisk konferens för att anta det slutliga avtalet och öppna för underskrifter.

Danska Inger Andersen är VD för UNEP sedan år 2019. (Bild UNEP)

”Dagens resolution markerar planeten Jordens triumf över engångsplaster. Detta är den viktigaste multilaterala miljööverenskommelsen sedan Parisavtalet. Det är en försäkring för den här och framtida generationer, så de kan leva med plasten och inte gå under på grund av den”, sade UNEP:s VD Inger Andersen, Danmark.

Inger Andersen poängterade också att inrättandet av INC-kommittén inte innebär att något land eller intressent kan luta sig tillbaka och ta en tvåårig paus…

”Låt det vara tydligt att parallellt med förhandlingarna om ett internationellt bindande avtal så kommer UNEP att fortsätta att arbeta med alla villiga regeringar och företag över hela värdekedjan för att komma bort från engångsplaster och förverkliga en cirkulär ekonomi”, framhöll Inger Andersen.

N.B.: Den historiska resolutionen, med titeln ”End Plastic Pollution: Towards an internationally legally binding instrument”, skrevs på den 2 mars och markerade då avslutningen på ett tre dagar långt UNEA-5-möte, där mer än 3.400 delegater fysiskt fanns på plats och 1.500 deltog online. Bland delegaterna, som representerade 175 medlemsstater i FN, fanns 79 ministrar och 17 högnivåtjänstemän.

Här finns resolutionens hela text att läsa/ladda ner (pdf, engelska)

—————————————————————
Förenta nationernas miljöprogram, som ofta förkortas UNEP, är ett organ som samordnar Förenta nationernas miljöarbete. Det bildades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972, som hade föreslagits av Sverker Åström. Organet är underordnat FN:s generalförsamling. Huvudkontoret ligger i Nairobi.
Biologisk mångfald och den marina miljön är högprioriterade områden inom UNEP. (Källa Wikipedia)

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy