Har Naturvårdsverket koll på producentansvaret för förpackningar?

PUBLICERAD: 13 februari 2024
UPPDATERAD: 19 februari
Många förpackningar smiter förbi producentansvaret.

Packnews har fått uppgifter om att det är många företag, ibland välkända, som smiter undan förpackningsavgiften genom att inte anmäla sig till producentansvarsregistret. Frågan är om Naturvårdsverket har koll på läget?

Bara några dagar efter att Naturvårdsverket arrangerat sitt välbesökta Plastbubbel, en heldag om plast, kom beskedet att myndigheten varslar sextiofem anställda om uppsägning. Det finns ett tydligt fokus på plast och på producentansvar i dessa nedskärningar. Samtidigt kan Packnews konstatera att det fuskas mycket med producentansvaret. Stora företag är inte anmälda till registret och betalar ingen förpackningsavgift. Det finns risk för att det inte blir bättre i framtiden.

De satsningar som nu löper ut och kommer att drabbas av nedskärningarna är framför allt stärkt arbete för hållbar plastanvändning och genomförandet av tre nya EU-direktivsuppgifter med fokus på engångsplast, producentansvar för förpackningar och nedskräpning. Det är tillfälliga satsningar som inte får stöd i budgeten. Packnews frågade Åsa Stenmarck på Resurseffektivitetsenheten, och välkänd för alla som jobbar med plast och plastförpackningar, om hur hon ser på beskedet.

– Det är kanske inte fullt så dystert som det låter på ett sätt – för 2024 ligger budgeten som den gör och vårt arbete påverkas inte så som vi tänker nu utan vi kör på med full fart. Vi ser att det nu efter några år verkligen börjar ta fart och att det händer saker i frågan och vi tror att vi i alla fall har haft del i att det händer.

– Vi tror att just kontinuiteten är en nyckelfaktor här, både att vi har kommunicerat kontinuerligt, men också att vi löpande har ordnat olika träffar och liknande med aktörer som nu känner varandra och tar olika saker vidare gemensamt.

– Budgeten för år 2025 är ju inte förhandlad än, den processen börjar nu. Det vi gör från vårt håll är att försöka tala om för Regeringskansliet att vi tycker att frågan är viktig och att man även i fortsättningen bör ha en satsning på plast och på nationell plastsamordning. Vi får hoppas att vi får gehör för det såklart och ju fler som ger samma budskap till både Regeringskansliet och politiker desto bättre.

Producentansvaret

Uppenbarligen handlar beskedet också om nedskärningar beträffande producentansvaret, och det är alarmerande med tanke på att det inte verkar fungera ens för närvarande. Packnews har blivit uppmärksammat på att det förekommer fusk kring detta ansvar. Stora företag (vi har bland annat fått namngivet flera företag, vissa välkända för den breda allmänheten, som vi väljer att inte publicerar namnen på) som importerar förpackningar och i vissa fall har miljardomsättningar, finns inte med i registren och redovisar inte och betalar inte förpackningsavgift. Enligt uppgiftslämnaren är tillsynen av detta undermåligt från Naturvårdsverkets sida och det gäller även kommunerna. Företag tillåts sälja förpackningar utan att redovisa ett öre i förpackningsavgifter. Detta ska ske enligt lag men företag smiter alltså undan.

Att åka snålskjuts på det här sättet är naturligtvis skandal. Konkurrensen sätts ur spel. Det ger en obalans på marknaden då konkurrensen inte sker på lika villkor mellan de som betalar och inte betalar förpackningsavgiften. Dessutom går staten miste om momsen som ska betalas på förpackningsavgifterna. Med tanke på att det är stora mängder förpackningar blir det mycket skatteintäkter som försvinner och det handlar inte bara om pengar. Förpackningsavgifterna är en del i miljöarbetet, som påverkas negativt.

Så säger förordningen

Det är oroväckande att det uppenbarligen är så enkelt att smita undan producentansvaret. Viktigt att veta är att producent inte bara är den som tillverkar förpackningar. Förordningen (2022:1274) säger så här:

1 kap. 6 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara,
2. för in en förpackad vara till Sverige,
3. tillverkar en förpackning i Sverige,
4. för in en förpackning till Sverige, eller
5. från ett annat land än Sverige säljer en förpackning eller en förpackad vara till en slutlig användare i Sverige.

Sker en ökning

Enligt Naturvårdsverket sker det dock en ökning av anmälda företag till producentansvarsregistret. I januari år 2023 var sjutusen femhundra företag registrerade, i januari i år tio tusen. Naturligtvis följer de flesta företag de lagar och regler som finns, men det finns de som väljer att gå under radarn utan att något händer, trots anmälan till Naturvårdsverket. Vår uppgiftslämnare konstaterar att han meddelade Naturvårdsverket om bristerna i ett större företag för mer än två år sedan, men inte mycket har hänt och hen konstaterar också att svaren från verket är mycket vaga. Ofta handlar det om att man tar det med sig i det fortsatta tillsynsarbetet. Samma uppfattning får Packnews när vi ställer frågor. ” Naturvårdsverket är i slutfasen med att ta fram Naturvårdsverkets tillsynsplan för 2024. Planen utgår från en gjord behovsanalys och omfattar tillsyn inom producentansvaren”, svarar en handläggare på Producentansvarsenheten.

Man säger också att:
”Information om företag som inte tar sitt producentansvar används som underlag för prioriteringar i tillsynsplanen. Naturvårdsverket arbetar sedan med tillsyn i enlighet med den tillsynsplan som upprättats. Det kan till exempel vara att starta ärenden riktade mot de företag vi fått information om”.

Frågan är i så fall kanske varför det tar så lång tid och så lite verka hända i praktiken och hur det kommer att se ut i framtiden om det blir nedskärningar i enheten som jobbar med frågorna? Kommer det att bli ännu lättare att slippa undan?

 

 

 

Läs vidare

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x

Ny YH-kurs ger LCA-utbildning på distans inom förpackningar

Haganässkolan i Älmhult har fått tummen upp för en YH-utbildning på temat Livscykelanalys (LCA) för förpackningsindustrin.
bulbx

Nordvalls investerade i sin andra HP Indigo V12 på Drupa

För några månader sedan investerade tryckeriet Nordvalls Etikett i en HP Indigo V12. Under Drupa-mässan i Düsseldorf blev det klart att företaget köper ytterligare en press av samma modell.
Nordvalls-1536x1024x

Senaste nytt

EFI tänker utanför boxen – lanserar unikt system för tryck på wellpappförpackningar

På Drupa presenterade EFI en lösning tillsammans med Packsize för personaliserat fullfärgstryck på wellpappförpackningar.
EFI-3-1536x1024

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x