Hållbar och lönsam tillväxt i fokus

PUBLICERAD: 14 november 2013
UPPDATERAD: 24 januari

Billerud Per Lindberg - low

Per Lindberg

BillerudKorsnäs har genomfört sin första kapitalmarknadsdag i Stockholm. Temat var ”Leverera hållbar och lönsam tillväxt”. Koncernen har som mål att till 2018 uppnå en organisk tillväxttakt på 15-20 procent.

BillerudKorsnäs strategiska inriktning är att ligga i framkant av utvecklingen av nyfiberbaserade förpackningsmaterial, med det övergripande målet att skapa en hållbar och lönsam tillväxt. Detta kommer att ske genom de tre kärnverksamheterna:

• Affärsområde Containerboard – värdetillväxt, dvs. ökade marginaler för den befintliga produktportföljen, med ett årligt tillväxtmål (CAGR) på 2-4 procent

• Affärsområde Packaging Paper – selektiv tillväxt, dvs. tillväxt inriktad på utvalda segment och balanserade av ytterligare kapacitet, med ett CAGR-mål på 0-4 procent

• Affärsområde Consumer Board – volymtillväxt, dvs. ökad volym på de viktigaste marknaderna, med ett CAGR-mål på 4-5 procent

– BillerudKorsnäs är väl positionerat för att tillvarata attraktiva möjligheter på marknaden för nyfiberbaserade förpackningar. Jag är övertygad om att vi, genom att genomföra de rätta strategierna i vart och ett av våra olika marknadssegment, kan uppnå en sund, hållbar tillväxt och samtidigt skapa långsiktigt aktieägarvärde. Innovation är en nyckel till organisk tillväxt och utgör grunden för vår kompetens, säger Per Lindberg, vd och koncernchef för BillerudKorsnäs.

Koncernens finansiella mål ligger fast i linje med de som tidigare meddelats.

– Vår fastslagna utdelningspolicy innebär att vi ska dela ut 50 procent av nettovinsten över en konjunkturcykel. På kort sikt är vårt fokus att återställa marginalerna och minska vår skuldnivå. I ett något längre tidsperspektiv ska vi uppnå lönsam tillväxt. På längre sikt är vår ambition att hitta en optimal långsiktig kapitalstruktur, med ett avkastningsmål för sysselsatt kapital som överstiger 13 procent, säger Per Lindberg.

Läs vidare

Mindre mängd plast i Holmen Iggesunds material för livsmedelstråg

Holmen Iggesund har utvecklat teknik som gör det möjligt att tillverka kartongmaterial med betydligt mindre PET-beläggning. Materialet är idealiskt för tillverkning av livsmedelstråg.
Strömsbruk

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport som tittar på koldioxidpåverkan från förpackningsmaterial har kommit fram till att de viktigaste alternativen till plastförpackningar som kartong, glas, stål och aluminium "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Nordisk Bioplastförening på Plastteknikmässan i Malmö

Den 10:e och 11 maj pågår Plastteknikmässan på Malmömässan. Två dagar med möten, innovativa utställarnyheter och seminarier. Det är nog ingen överraskning att hållbarhet och cirkularitet kommer att vara ledord under de två dagarna.
malmö

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Senaste nytt

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex