Goda framtidsutsikter för förpackningsmarknaden

PUBLICERAD: 17 mars 2016
UPPDATERAD: 25 januari

|Vad finns i kikaren|när undersökningsföretagen tittar på förpackningsmarknaden?

Framtiden ser ljus ut för väldigt många områden inom förpackningsbranschen. Det framkommer av det stora antal rapporter och prognoser från alla tänkbara sektorer inom den globala förpackningsmarknaden, som vi har tagit del av. Även om det kanske inte finns anledning till glädjeskutt, så har vi inte hittat någon rapport eller undersökning, som pekar på negativ utveckling!Digitaltryck växer starkt men svarar fortfarande för en liten andel av totalen

Enligt en ny rapport från Smithers Pira accelererar övergången från offset till digital tryckteknik. År 2020 kommer den digitala trycktekniken att svara för 17,4 procent i värde och 3,4 procent av allt tryck inklusive förpackningar. Annonstryck och grafiskt tryck har en större andel av det digitala trycket än förpackning och tidningar. 

2015 svarade digitala pressar för 13,9 procent av allt tryck inklusive förpackningar räknat i värde, men bara för 2,5 procent i volym. År 2010 var siffrorna 9,4 procent respective 1,9 procent.inte bistert för blister

I en ny rapport från Technavio förutspås att den globala marknaden för blisterförpackningar kommer att växa med 6,8 procent per år mellan 2014 och 2019. Tillverkare av läkemedel, medicinska utrustningar, livsmedel och personlig hygien vill ha konkurrenskraftiga, kostnadseffektiv och visuellt tydliga blisterförpackningar. De ledande producenterna av blisterförpackningar globalt är Amcor, Sonoco och WestRock.Robotar växer med 26 procent

Stora siffror gäller när det kommer till den globala robotmarknaden. Enligt Technavio kommer den att växa med mer än 26 procent till år 2019. Marknaden delas i stort upp i industrirobotar och servicerobotar varav den senare är den största. Samtidigt kan man notera en tydlig efterfrågan från utvecklingsländer när det gäller industrirobotar. År 2019 kommer det troligen att säljas runt 14 miljoner robotar. Speciellt är det i Kina, Indien och Malaysia som efterfrågan kommer att vara stor.Kina starka i maskinefterfrågan

Freedonia har sett på marknaden för den globala förpackningsmaskinindustrin och konstaterar att efterfrågan förväntas öka med 7 procent per år fram till år 2019 för att då nå 53 miljarder dollar. Försäljningen drivs främst av marknaden i Kina men så klart även i andra industrialiserade länder. Kina ensamt kommer att svara för en fjärdedel av den globala efterfrågan fram till år 2019. 

Främst är det livsmedels- och dryckesindustrin som efterfrågar nya lösningar. Man kommer att ta 55 procent av de nya maskinlösningarna fram till år 2019.Förpackningen är viktig även för våra husdjur

Även våra kära husdjur vill ha bra förpackningar och nu kan man till och med “personalisera” dem via digtal tryckteknik. Brittiska Technavio förutspår att förpackningar för våra husdjur kommer att växa årligen med cirka 3 procent mellan år 2015 och 2019. 

Flexibla förpackningar svarade för nära hälften av marknaden år 2014 och förväntas generera runt fem miljarder dollar under perioden. Allt fler produkter förväntas bli packade i flexibla förpackningar och intresset ökar för påsförpackningar och mindre förpackningar.

Kanske inte oväntat är det Nordamerika som har den största marknadsandelen med 39 procent.Styva plaster håller styvnackat sina marknadsandelar

MarketsandMarkets (M&M) har gjort en undersökning som visar att den globala marknaden för transparent plast kommer att växa med 6,4 procent från 2015 till 2020 för att då nå ett värde på cirka 165,2 miljarder dollar. Största marknad är Nordamerika.

Förpackningar är för närvarande det största segmentet. Sett till värde förväntas förpackningssegmentet växa med 6,6 procent per år mellan 2015 och 2020.Marknadsvolymen för livsmedelsförpackningar år 2022

En ny studie från Ceresana ser på marknaden för livsmedelsförpackningar i Europa. Den totala marknaden för dessa förpackningar inklusive alla material, förpackningstyper och applikationer, väntas nå en marknadsvolym på cirka 38,2 miljoner ton år 2022.Orsaker som driver på etikettutveckligen

Etikettmarknaden globalt växer enligt brittiska Technavio. i en undersökning visar man på en tillväxt på 3,81 procent per år mellan år 2014 och 2019. Några drivande orsaker är den ökande efterfrågan på tekniskt avancerade etiketter, nya varianter, design, former och storlekar på etiketterna. De största producenterna globalt är Bemis, Avery Dennison, CCL industries och Lintec.Robotar tar andelar i förpackningsindustrin

Enligt brittiska Technavio kommer marknaden för robotar i förpackningsindustrin att växa med 8,6 procent per år mellan år 2014 och 2019. Främst är det utvecklingen för sensorer och användningen av kameror och mjukvaror som har gjort robotar mer noggranna när det kommer till att identifier läge och object som ska packas i indutrin som ligger bakom tillväxten.Livsmedelsförpackningar fortsätter öka

Tillväxten för globala livsmedelsförpackningar är stark enligt Technavios senaste marknadsundersökning. Enligt företaget kommer marknaden att växa med 4,01 procent per år mellan 2014 och 2019. 

De största producenterna under perioden kommer att vara Amcor, Crown Holdings, Owens-illinois, Rexam och Tetra Pak.Även förpackningar för konserverade produkter växer rejält

Marknaden för konserveringsbara förpackningar på global basis förväntas nå ett värde av 41,14 miljarder dollar år 2020 enligt MarketsandMarkets. Den årliga tillväxten mellan åren 2015 och 2020 kommer att vara 6,7 procent. 

Större disponibel inkomst hos befolkningen i utvecklingsländerna, ökad urbanisering och ändrade preferenser hos folk, mot allt mer bekväma förpackningar driver på utvecklingen. Det som bromsar utveckligen inom detta område är de höga investeringskostnaderna i förseglingsteknik.Ökade krav talar för vakuumförpackning

Enligt en ny rapport från MarketsandMarkets (M&M) kommer värdet för den globala vakuumförpackningsmarknaden att nå 27,67 miljarder dollar år 2020. Det betyder en årlig tillväxt med 4,24 procent mellan 2015 och 2020. Marknaden för vakuumförpackat har ökat det senaste årtiondet tack vare teknologisk uppgradering och innovation i förpackningsindustrin. Asien/Pacific svarade för den största andelen av marknaden sett till värde år 2014, följt av Europa och Nordamerika. I och med att kraven på hygien, miljövänlighet och ekonomiska förpackningslösningar ökar, ligger vakuumförpackat bra till, enligt M&M.Plastbearbetningsmaskiner växer med 4 procent

Den globala marknaden för plastbearbetningsmaskiner kommer att vara värd 36 miljarder dollar år 2019 enligt Freedonia Group. Det är lika med en tillväxt på 4 procent per år. Efterfrågan kommer att gå tillbaka till en mer normal nivå efter den starka tillväxten efter recessionen år 2009.

3D-skrivare, som för tio år sedan var en exotisk nisch, kommer år 2019 att ha ett värde på 2 miljarder dollar. Dock är det fortsatt formsprutorn, som kommer att vara den dominerande maskinkategorin och svara för två femtedelar av alla plastbearbetningsmaskiner år 2019.

Starkast tillväxt hittar vi i Afrika/Mellanöstern och Asien/Pacific där vi i Vietnam, Kina och Indonesien hittar de länder i världen, som har starkast tillväxt.Starkast tillväxt i Latinamerika för förslutningar

Enligt en ny rapport från Transparency Market Reserch kommer den globala marknaden för kapsyler och förslutningar att vara värd 51,57 miljarder dollar år 2021. År 2014 var värdet 36,23 miljarder. Den årliga ökningen blir med andra ord 5,2 procent. i fråga om volym gick 1 342,2 miljoner enheter till livsmedel och dryck år 2014 och år 2021 kommer volymen att vara 1 702,1 miljarder. Den årliga tillväxten blir 3,5 procent.

Latinamerika är den snabbast växande marknaden med sifforna 7,2 respektive 6,1 i årlig tillväxt.Smarta förpackningar tar bland annat hjälp av ”molnet” för att växa

Den globala marknaden för smarta förpackningar har för närvarande ett värde på 5,3 miljarder dollar och kommer att växa till 7,8 miljarder dollar år 2021. Detta enligt en rapport från Smithers Pira

Begreppet smarta förpackningar omfattar här både aktiva och intelligenta varianter. Hjälp i tillväxten är tryckt elektronik, molntjänster och internet som ger nya gränser för förpackningstillverkarna. Nya metoder som ger tillgång på information och som gör det möjligt att lagra data dyker upp hela tiden.Stark tillväxt för bläckstråletryckta förpackningar

Den globala marknaden för bläckstråletryckta förpackningar och etiketter kommer att växa med imponerande 18,56 procent per år mellan 2014 och 2019. Det meddelar Technavio. Det är den ökande efterfrågan för lyxförpackningar som är en av huvudorsakerna till denna siffra. När konsumenterna vill ha premiumförpackningar tittar tillverkarna på dyrare teknologier, färger och förpackningstekniker.

Tillväxten drivs också av den ökande personaliseringen, allt mer färgtryck, konsumentengagemang och ökade investeringar i marknadsaktiviteter.Förpackningar för färska livsmedel växer i takt med förpackningsindustrin generellt

Den globala marknaden för förpackningar för färska livsmedel förutspås nå 95,91 miljoner dollar år 2020, det innebär en årlig tillväxt på 3,38 procent från år 2015. Detta enligt MarketsandMarkets. Marknaden har vuxit i takt med förpackningsindustrin generellt.industrietiketter ökar snabbast i Asien-Pacific

Marknaden för industriella etiketter kommer enligt MarketsandMarkets att nå ett värde på 51 miljarder dollar år 2020. Den årliga tillväxten väntas ligga på 4,42 procent mellan år 2015 och 2020. Tack vare tillväxten i den producerande sektorn väntas marknaderna i Asien-Pacific växa starkast. Digitalt tryck och RFID kommer att hjälpa till i utvecklingen.Självhäftande etiketter drar nytta av marknader i Asien och Brasilien

Marknaden för självhäftande etiketter (PSA) kommer att växa tydligt i den nära framtiden enligt MarketsandMarkets. Främst är det marknaderna i Kina, Brasilien och Indien som ligger till grund för att PSA-marknaden kommer att vara värd 36,92 miljarder dollar år 2020.Styva förpackningar växer inom läke- och livsmedel

Enligt en ny rapport från Transparency Market Research förväntas marknaden för styva förpackningar växa från ett värde av 549,7 miljarder dollar år 2014 till 750,5 miljarder dollar år 2021. 

Marknaden drivs av användningen inom läkemedelsindustrin samt livsmedel och dryck. Asien/Pacific svarade för 41,2 procent av totalen år 2014. Styva förpackningar inom livsmedel och dryck väntas öka med 4,3 procent per år fram till år 20121, men läkemedel kommer att väx ändå mer, eller med 5,4 procent per år.Flexibla förpackningar ger intressanta möjligheter för många sektorer

Den globala marknaden för flexibla förpackningar väntas öka med 3,4 procent per år under den kommande perioden fram till är 2020. Då kommer den att nå ett värde på 248 miljarder dollar.

Det säger Smithers Pira i en rapport och man tillägger att det här är en dynamisk förpackningssektor som har en stor potential för teknologileverantörer, förpackningskonverterare och varumärkesägare.Vinylbaserade limmer viktigast år 2014

Varje år används över 13 miljoner ton lim i världen. Enligt en undersökning av Ceresana kommer värdet av dem att att växa med 3,1 procent per år fram till år 2022. År 2014 svarade Asien-Pacific för en tredjedel av värdet globalt, följt av Nordamerika och Västeuropa. Den viktigaste produkten år 2014 var vinylbaserade limmer som sålde över fyra miljoner ton. Främsta användare finns i pappers- och förpackningsindustrin. För just denna typ av lim väntas tillväxten till år 2022 bli mer moderat, eller 2,3 procent.Den globala marknaden för wellpappförpackningar

Enligt en ny rapport från P&S Market Research var den globala marknaden för wellpappförpackningar värd 150,1 miljarder dollar år 2014. Den väntas växa med 4,6 procent per år under perioden 2015 till 2020. Dominerade år 2014 gjorde marknaden för färdigmat med 25,4 procent av totalen.Självhäftande tejp fäster vid en uppgång

Marknaden för självhäftande tejp låg år 2015 på ett värde av 46,7 miljoner dollar enligt MarketsandMarkets (M&M). År 2020 kommer den att vara värd 60,9 miljoner dollar vilket innebär en tillväxt på 5,44 procent per år fram till år 2020.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x