Global maskinindustri för förpackning och livsmedel tillbaka i en tillväxtfas

PUBLICERAD: 16 februari 2023
UPPDATERAD: 16 februari
Bild: Dreamstime

Den globala efterfrågan på maskiner och utrustning för produktion, bearbetning och förpackning av livsmedel, drycker och farmaceutiska och kosmetiska produkter är tillbaka på en tillväxtbana trots svåra bakomliggande förhållanden. Det konstaterar den tyska organisationen VDMA.

VDMAs rapport presenterades i samband med ett möte arrangerat av interpack. Den konstaterar att efter att ha minskat med sju procent till ett värde av fyrtioen miljarder euro år 2020 på grund av Corona-pandemin, ökade den internationella handeln med livsmedelsbearbetnings- och förpackningsmaskiner markant år 2021. Enligt preliminära uppgifter nådde världshandeln ett värde på fyrtiofyra miljarder euro, en ökning med sex procent jämfört med föregående år, och var tillbaka på nivåerna före krisen. Tyskland och Italien dominerar världsmarknaden.

Med en genomsnittlig exportkvot på åttiofyra procent och en andel av världshandelsvolymen på tjugoen procent år 2021, är tyska tillverkare av livsmedelsbearbetnings- och förpackningsmaskiner världsledande. Den tyska exporten ökade med nästan fem procent år 2021 till ett värde av nio miljarder euro. Italien följer efter med leveranser värda 8,9 miljarder euro, en ökning med åtta procent jämfört med föregående år. Kina, Nederländerna, USA, Schweiz, Frankrike, Japan, Spanien och Kanada följer på avstånd. Deras andel av den internationella utrikeshandeln är mellan tio och två procent.

Fyrtiotre procent av livsmedelsbearbetnings- och förpackningsmaskineriet som skickades över hela världen gick till Europa. Den tidsmässigt största försäljningsregionen var Asien med en andel på nitton procent av exporten, i nivå med Nordamerika, också den med nitton procent. Därefter följde Latinamerika med sju procent, Afrika med sex procent, Mellanöstern med fyra procent och Australien/Oceanien med två procent.

Heta ämnen på interpack och i branschen

Växande befolkningar över hela världen, ökande urbanisering och stigande välstånd fortsätter att driva på efterfrågan på förpackad mat. Den globala livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar: det råder hård konkurrens och en kamp om marknader och konsumenter. Höga energikostnader och fluktuerande råvarupriser påverkar produktionskostnaderna och pressar marginalerna. Därtill kommer ökande krav på hållbar produktion. Att producera kvalitetsprodukter, öka produktiviteten och samtidigt sänka kostnaderna och producera hållbart – spänningsfältet är komplext. Framgång och framtida livskraft beror i huvudsak på att bemästra alla dessa utmaningar, vara kreativ och effektiv. Dessa utmaningar kan lösas genom teknik och digitalisering.Teknikleverantörer har en nyckelroll att spela här: med säkra, effektiva och framtidssäkra lösningar.

Cirkulär ekonomi och resurshushållning

Cirkulär ekonomi och resurshantering är toppfrågor inom den globala livsmedels- och förpackningsindustrin. Syftet med den cirkulära ekonomin är inte att kassera de olika materialen som avfall vid slutet av deras livslängd, utan att återanvända dem som material av hög kvalitet genom intelligenta processer.

Företagen står idag inför utmaningen att agera hållbart och ansvarsfullt, utnyttja knappa resurser optimalt och samtidigt öka effektiviteten i produktionen – nyckelordet här är resurshantering. Tillverkning och förädling av livsmedel är mycket energikrävande och kräver vatten – både för själva processen och för rengöring. Här behövs innovativa processer som sparar energi och minskar vattenförbrukningen. Intelligent styr- och automationsteknik, energieffektiva frekvensomriktare, kompressorer, fläktar eller pumpar hör till de klassiska lösningarna för att spara el och driftresurser och öka energieffektiviteten. Mer lovande är dock optimerade processer och designförändringar som påverkar processen som helhet.

Maskinteknik erbjuder många lösningar som hjälper till att använda eller spara energi, vatten och råvaror effektivt – för hållbar produktion och förpackning. Slutna system kan till exempel minska utsläppen till nästan noll och optimerade materialkretslopp kan undvika slöseri med råvaror och resurser.

Digital teknik

Digital teknik och användningen av data är viktiga drivkrafter inom livsmedels-, läkemedels- och förpackningsindustrin. De erbjuder nya möjligheter att designa produktionsprocesser och generera data för att optimera befintliga processer samt spåra affärsresultat i realtid. De hjälper till att öka anläggningens totala effektivitet, optimerar resursanvändningen och gör maskinanvändningen mer flexibel. Användningen av digital teknik sänker produktions-, underhålls- och reparationskostnaderna.

Data är det nya guldet. Men som ett ensamt fenomen är det värdelöst. Dess värde kommer bara från algoritmer. Dessa analyserar data som genereras av maskiner, system och anställda för att identifiera svaga punkter eller optimeringspotential i maskiner, system eller processer. Kvalitet och energihushållning, resursplanering, produktutveckling och service drar också nytta av Big Data. Big data spelar också en central roll i konceptet med den digitala tvillingen. Det kan användas för att ta ut produkter, maskiner och system snabbare på marknaden, för att driftsätta maskiner virtuellt och för att testa nya förpackningsutvecklingar virtuellt på den ”riktiga” maskinen i förväg.

Produktsäkerhet

Säker och hygienisk produktion har högsta prioritet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. För att tillverka produkter säkert och hygieniskt och för att klara de ibland höga internationella standarderna och riktlinjerna är maskiner i hygienisk design en självklarhet och optimeras ständigt. Restfri rengöring av maskiner och system är en av grundförutsättningarna för att uppfylla hygien- och säkerhetskraven för livsmedel och läkemedel. System för rengöring på plats är mycket på modet. De säkerställer definierade och tidsoptimerade rengöringsprocesser med lägsta möjliga användning av resurser som vatten, energi och rengörings- och desinfektionsmedel. De utvecklas ständigt vidare för att undvika överdimensionerade rengöringsprocesser och samtidigt säkerställa maximal säkerhet.

Intelligenta förpackningar ger ett betydande bidrag till att minska matförlusterna. De övervakar miljöpåverkan som livsmedlet utsätts för, registrerar dessa och ger därmed direkt information om produktens kvalitetsstatus. Ytterligare säkerhet tillhandahålls av kontroll- och inspektionsåtgärder. Mycket effektiva, datorstödda track & trace-system säkerställer att produkter kan spåras sömlöst längs hela värdekedjan, vilket ger transparens. De upptäcker också svaga punkter i logistikkedjan. Realtidsradioteknik ger information om varornas exakta plats och vägar, ända ner till eventuella avbrott i kylkedjan. Detta gör det möjligt att organisera handelsvägar mer effektivt och spara kostnader.

VDMA representerar över 3 500 tyska och övriga europeiska företag inom mekanisk konstruktion.

Läs vidare

Zoégas förpackningar anpassas för återvinning

Nestlé har anpassat hela Zoégas Professionals sortiment för återvinning.
z2

Orkla har överklagat förbudet mot Grummes förpackning

Orkla, som äger varumärket Grumme har nu överklagat Kemikalieinspektionens förbud mot deras nya förpackning.
Orklany

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006

Sverige samlar in fler plastförpackningar enligt FTI

Vi blir allt bättre på att samla in förpackningar i Sverige. Sedan år 2018 har mängden ökat med femton procent. Inte minst är det plastförpackningar som vi hanterar bättre.
FTI pressbild

Senaste nytt

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Zoégas förpackningar anpassas för återvinning

Nestlé har anpassat hela Zoégas Professionals sortiment för återvinning.
z2

Orkla har överklagat förbudet mot Grummes förpackning

Orkla, som äger varumärket Grumme har nu överklagat Kemikalieinspektionens förbud mot deras nya förpackning.
Orklany

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006