Glädjande siffror från FTI: fortsatt ökad återvinning

PUBLICERAD: 25 maj 2017
UPPDATERAD: 25 januari

Vi blir allt duktigare på att sortera och återvinna förpackningar och tidningar. (Bild FTI)

För 2016 kan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, presentera ett resultat för återvinningen som ökat jämfört med 2015. Dagens insamlings- och återvinningssystem överträffar därmed samtliga nationella mål för återvinning av förpackningar och tidningar som slagits fast av regeringen. 

”Det är ett glädjande resultat. Det innebär att såväl fler hushåll som verksamheter väljer att lämna mer till återvinning, när miljöarbetet ökar i betydelse. Det innebär också att dagens system har motsvarat förväntningarna i förhållande till politiska mål”, säger Kent Carlsson, VD vid FTI. 

FTI:s uppdrag är att se till att de förpackningar och tidningar, som använts i hushåll och verksamheter, samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Målen slås fast av regeringen i förordningar. Materialutnyttjandet beräknas som kvoten av den mängd i ton, som använts, delat med den mängd i ton, som blir nya produkter. För år 2020 gäller höjda mål i det avfallspaket, som beslutades 2014 och fortfarande kvarstår att genomföra. 

Av FTI:s rapport framgår att för pappersförpackningar (papper, wellpapp, kartong) var materialutnyttjandet under 2016 80,4 procent, vilket ska jämnföras med regeringens nationella mål, som var 65 procent.
För plastförpackningar låg materialutnyttjandet 2016 på 42,2 procent, att jämföra med regeringsmålet på 30 procent.
77,5 procents materialutnyttjande blev det för metallförpackningar (regeringens mål = 70 procent) och för glasförpackningar minskade visserligen materialutnyttjandegraden något, men blev ändå imponerande 92,8 procent, vilket överträffar det av regeringen uppsatta målet med nästan 23 procent. Mängden insamlade glasförpackningar ökade dock med närmare sju procent.

”Vi fortsätter vårt arbete för att kunna överträffa de höjda mål regeringen aviserat ska gälla från år 2020, det ska vara möjligt givet att även regeringen realiserar förutsättningarna för en ökad återvinning i gällande producentansvarsförordning”, säger Kent Carlsson.

FTI:s resultat rapporteras årligen till Naturvårdsverket, som sammanställer och ansvarar för det nationella resultat och för Sveriges rapportering till statistikorganet Eurostat för att få en jämförbarhet EU:s medlemsstater emellan. 

Många faktorer påverkar FTI:s arbete med att få det insamlade materialet att bli till nya produkter. Bland annat krävs att materialet är efterfrågat av inköpare i tillverkningsindustrin och speciellt plastförpackningar kräver en avancerad teknik för eftersortering, där de olika polymererna ska separeras från varandra. 

”Fortfarande hamnar allt för många förpackningar i soppåsen, vilket innebär att fullt användbara resurser eldas upp. Alla förpackningar och tidningar, som inte källsorteras, försvinner ut ur kretsloppen”, avslutar Kent Carlsson.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432