Full pott för miljöinformation

PUBLICERAD: 5 november 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Metsa Board_Aanekoski_sheeting_1_33175__web

CDP, den internationella icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbar ekonomi, ser Metsä Board som en nordisk ledare vad gäller kvaliteten av den information som företaget ger till investerare och globala marknadsaktörer om sin klimatpåverkan. Metsä Board har fått 100 poäng av CDP’s 100 möjliga och har därför upptagits på Nordic Disclosure Leadership Index, CDLI, som presenteras i ”Nordic edition of CDP’s annual global climate change report”.

Metsä Board har erhållit toppositionen på Nordic Disclosure Leadership Index, CDLI tack vare sin omfattande och väldokumenterade information om företagets koldioxidutsläpp och energidata. De data Metsä Board rapporterar har utvärderats av en oberoende part och jämförts enligt CDP’s metodik, vilket gett resultatet 100 poäng 100 möjliga. För att komma in på Nordisk Disclosure Leadership Index krävs att en organisation är bland de 10 % bästa organisationerna i sin region.

– Vår strategi mot bekämpning av klimatförändringar koncentrerar sig på tre områden: ökad användning av bioenergi, ökad resurs- och energieffektivitet samt på att tillverka lättare kartongkvaliteter, säger Mika Joukio, Koncernchef Metsä Board.

– Att vi finns i topp på CDLI-listan är ett välkommet erkännande av att vi kommunicerar vårt arbete framgångsrikt och transparent. Vi nådde 100 poäng av 100 möjliga, vilket är en förbättring jämfört med fjolårets resultat. Det är ett erkännande som fint kompletterar vår nyss uppnådda plats på CDPs globala Water A list.

Metsä Board är en av Europas ledande tillverkare av falskartong och vit liner av färsk träfiber, och dessutom en ledande leverantör av avsalumassa. Företagets försäljningsnätverk står till tjänst för märkesvarutillverkare, kartongtillverkare, wellpappemballagetillverkare, tryckerier och grossister.

Metsä Board understödjer kundens verksamhet genom att erbjuda högkvalitativ kartong för förpackningar till konsumenter och återförsäljare samt till den grafiska industrin. Tillsammans med kunder och partner utvecklar Metsä Board produkter och tjänster för tillämpningar med höga krav. Bolagets kartong används främst till förpackningar för skönhets- och hälsovårdsprodukter, livsmedel, cigaretter och elektronik samt inom grafisk industri.

Metsä Boards huvudkontor ligger i Finland. 2014 uppgick bolagets försäljning 2,0 miljarder euro och antalet anställda var cirka 2 600. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybar och hållbart skött nordisk vedråvara. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2013 och koncernen sysselsätter cirka 10 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 122 000 finska skogsägare.

Läs vidare

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Mondi och traceless lanserar en biobaserad coating som drastiskt minskar CO2

Mondi och det tyska företaget traceless har etablerat ett partnerskap för utveckling av biobaserade coatings. Nu är den första produkten klar. Den sägs minska CO2-utsläppen med 95 procent.
MNDPR291a

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x