Full pott för miljöinformation

PUBLICERAD: 5 november 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Metsa Board_Aanekoski_sheeting_1_33175__web

CDP, den internationella icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbar ekonomi, ser Metsä Board som en nordisk ledare vad gäller kvaliteten av den information som företaget ger till investerare och globala marknadsaktörer om sin klimatpåverkan. Metsä Board har fått 100 poäng av CDP’s 100 möjliga och har därför upptagits på Nordic Disclosure Leadership Index, CDLI, som presenteras i ”Nordic edition of CDP’s annual global climate change report”.

Metsä Board har erhållit toppositionen på Nordic Disclosure Leadership Index, CDLI tack vare sin omfattande och väldokumenterade information om företagets koldioxidutsläpp och energidata. De data Metsä Board rapporterar har utvärderats av en oberoende part och jämförts enligt CDP’s metodik, vilket gett resultatet 100 poäng 100 möjliga. För att komma in på Nordisk Disclosure Leadership Index krävs att en organisation är bland de 10 % bästa organisationerna i sin region.

– Vår strategi mot bekämpning av klimatförändringar koncentrerar sig på tre områden: ökad användning av bioenergi, ökad resurs- och energieffektivitet samt på att tillverka lättare kartongkvaliteter, säger Mika Joukio, Koncernchef Metsä Board.

– Att vi finns i topp på CDLI-listan är ett välkommet erkännande av att vi kommunicerar vårt arbete framgångsrikt och transparent. Vi nådde 100 poäng av 100 möjliga, vilket är en förbättring jämfört med fjolårets resultat. Det är ett erkännande som fint kompletterar vår nyss uppnådda plats på CDPs globala Water A list.

Metsä Board är en av Europas ledande tillverkare av falskartong och vit liner av färsk träfiber, och dessutom en ledande leverantör av avsalumassa. Företagets försäljningsnätverk står till tjänst för märkesvarutillverkare, kartongtillverkare, wellpappemballagetillverkare, tryckerier och grossister.

Metsä Board understödjer kundens verksamhet genom att erbjuda högkvalitativ kartong för förpackningar till konsumenter och återförsäljare samt till den grafiska industrin. Tillsammans med kunder och partner utvecklar Metsä Board produkter och tjänster för tillämpningar med höga krav. Bolagets kartong används främst till förpackningar för skönhets- och hälsovårdsprodukter, livsmedel, cigaretter och elektronik samt inom grafisk industri.

Metsä Boards huvudkontor ligger i Finland. 2014 uppgick bolagets försäljning 2,0 miljarder euro och antalet anställda var cirka 2 600. Metsä Board, en del av Metsä Group, är börsnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybar och hållbart skött nordisk vedråvara. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2013 och koncernen sysselsätter cirka 10 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder. Metsä Groups moderbolag är Metsäliitto Osuuskunta, som ägs av cirka 122 000 finska skogsägare.

Läs vidare

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy

Ny teknik ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar

Aptar CSP Technologies och ProAmpac har utvecklat en teknik som ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar.
proampac-and-aptar-1709018491x

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy