FTI rasar mot regeringen: ”Återvinningsmålen i fara!”

PUBLICERAD: 17 maj 2015
UPPDATERAD: 25 januari

”Det här innebär att jag inte längre ser  några förutsättningar för oss att nå återvinningsmålen till 2020”

Vid ett besök i Lund den 6 maj offentliggjorde miljöminister Åsa Romson att regeringen ska tillsätta en ny utredning, som syftar till att genomföra regeringsförklaringen om att kommunalisera insamlingsansvaret av förpackningar och tidningar.
”Jag kan inte annat än beklaga konsekvenserna för miljön, men också för svenska hushåll och företag som efterfrågat och sett fram emot de satsningar, som ett samlat näringsliv nu genomför och hade planerat att fortsätta med. Med ytterligare en i raden av statliga utredningar, ser jag inte längre några förutsättningar för oss att nå återvinningsmålen till 2020” , säger Kent Carlsson, VD på FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), i en kommentar.

Då regeringens förra utredning presenterades år 2012 lät FTI genomföra en oberoende konsekvensanalys av en eventuell kommunalisering av insamlingsansvaret. Konsekvenserna visade sig bli stora för såväl miljön som samhället och ekonomin. Med den analysen som grund valde näringslivet att istället efterfråga mer ansvar, inte mindre. Något som förra regeringen också insåg och beslöt ställa krav på.

”Inget har i sak förändrats sedan denna konsekvensanalys gjordes, mer än att den ledde till att förra regeringen beslöt låta producenterna behålla insamlingsansvaret och att istället höja återvinningsmålen säger Kent Carlsson.

Enligt tidningen SDS, ska Åsa Romson vid besöket i Lund ha sagt att det nya systemet inte kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna eller risk för skattehöjningar.

Men enligt FTI kommer en kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar att innebära ökade kostnader för hushållen, när varor/förpackningar, som de förbrukar, ökar i pris på grund av ett förändrat insamlingsansvar.

”Och inte med ett ord nämns att miljömålen till 2020 kommer underskridas med en ny utredning, som stoppar pågående utvecklingsarbete för att möta de nya tuffa kraven”, skriver FTI.

”Nu får vi istället rikta vårt fokus mot att bistå i utredarens uppdrag att försöka hitta lösningar på den grannlaga uppgiften”, avslutar Kent Carlsson.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Fler smarta och intelligenta förpackningar

Del två av rapporten från  AIPIAs, Active & Intelligent Packaging Industry Association, konferens och utställning i Amsterdam.
AIPIA overzichtx

Gaia Biomaterial gjorde ölmuggarna på F1-finalen komposterbara

Vid F1-finalen i Abu Dhabi nyligen stod Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials för en unik del av evenemangets hållbarhetssatsning.
GAIAxx

AIPIA etablerar One-stop shop för Smart Food Chain

Det fanns många nyheter på AIPIA, Active & Intelligent Packaging Industry Associations, tolfte konferens i Amsterdam nyligen. Packnews rapporterar.
AIPIA overzichtx

LEGO ersätter plastpåsar med papperspåsar

Hos LEGO pågår arbetet med att ersätta plastpåsar i förpackningar med pappersbaserade. Ett jobb som varit omfattande.
LEGOx