FTI lanserar snabbguide till hållbara plastförpackningar

PUBLICERAD: 16 maj 2017
UPPDATERAD: 25 januari

FTI har tagit fram en snabbguide med riktlinjer för hållbara plastförpackningar.
|”Guiden kan bidra till att de plastförpackningar

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har tagit fram en snabbguide med riktlinjer för hållbara plastförpackningar. Guiden ska fungera som ett verktyg för förpackningsutvecklare, inköp och hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin och handeln.
Snabbguiden presenterades vid Dagligvaruleverantörers Förbunds (DLF) nyligen avhållna årsmöte. Deltagarna på mötet fick ta del av en pinfärsk snabbguide med kom-i-håg-hjälp om vilka plaster som är bra samt vilka val av lim, färg, etiketter med mera som påverkar återvinningen av förpackningar.

”Våra medlemmar får nu en guide, som kan bidra till att de plastförpackningar, som sätts på marknaden, är bättre ur ett materialåtervinningsperspektiv, vilket bidrar till att dagligvarubranschen blir mer hållbar”, säger Jörgen Friman, VD på DLF.

FTI:s uppdrag från det svenska näringslivet är att se till att de förpackningar och tidningar, som använts i hushåll och verksamheter, samlas in för att bli till ny råvara i tillverkning. Producenter, som importerar/för in eller fyller en förpackning, som säljs i Sverige, är anslutna och betalar för hela återvinningen.

”I Sverige är vi rätt duktiga på att återvinna förpackningar, men vi måste bli ännu bättre, framför allt på plastförpackningar. Vi producenter måste också hjälpa till genom att välja plastsorter till våra förpackningar som är bra ur ett återvinningsperspektiv. FTI:s plastguide kommer att vara en bra hjälp vid framtida produkt- och förpackningsutveckling och ett viktigt bidrag till det cirkulära arbetet”, säger Karin Brynell, VD på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Eftersortering och återvinning av plast erbjuds av olika anläggningar, som använder olika tekniker. FTI har efter upphandling valt fyra anläggningar, som samarbetspartners för att eftersortera, upparbeta och sälja plastförpackningar som lämnats till återvinning av svenska hushåll. Anläggningarna, en i Sverige och tre i Tyskland, är byggda för att använda några, men inte alla, tillgängliga tekniker för sortering och återvinning. Därför är det viktigt att förpackningsval, som görs, anpassas till den teknik dessa anläggningar använder.

”För att leva upp till sina högt ställda hållbarhetsambitioner behöver producenter redan i sitt förpackningsval ta rätt beslut, då det gäller val av plast, tryck, lim med mera. Hållbarhetsambitionen innebär också att det förpackningsmaterial, som väljs, ska vara efterfrågat på marknaden för återvunnet material”, säger Anette Löhnn, marknadschef på FTI, som också bjuder in producenterna att lämna synpunkter och förbättringsförslag på manualen inför en planerad omarbetning under hösten.
 

Text Carina Malm

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x