FSC utan extra kostnad

PUBLICERAD: 22 september 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Frontpac FSC - low

Som första förpackningstillverkare erbjuder nu FrontPac alla sina kunder att köpa FSC-godkända förpackningar helt utan extra kostnad. Så nu är det enklare och billigare än någonsin för den som vill göra ett aktivt val för människa och miljö, och visa detta för kunderna. Den som inte väljer själv så låter  någon annan göra valet, och låter därmed deras intressen styra

Svenska konsumenter är överlag mycket miljömedvetna, till exempel visar en studie* att nästan varannan svensk väljer en produkt framför en annan enbart om den visat sig vara lokalt producerad. Studien visar också att 20% av svenskarna är beredda att avstå från att köpa en vara i en förpackning som uppfattas som icke miljövänlig, och denna siffra är ytterligare mycket högre i andra länder som USA och Indien. Detta visar på att det är av största vikt för den som säljer en vara att förpackningen upplevs som miljövänlig.

Så hur visar man att man har en miljövänlig förpackning? För det första ska man, om varans art tillåter, ha en pappersförpackning. Papper anses miljövänligt, till skillnad från andra material som exempelvis plast eller aluminium. Men det är också skillnad på papper och papper. Till exempel finns det papper tillverkat från återvunna fibrer men även från fibrer som kommer direkt från skogen, s k jungfrufiber. I mångas öron låter nog återvunnet papper miljövänligast, men det är inte riktigt hela sanningen. Pappersfibrer har en genomsnittlig livslängd på 5-7 cykler, från första jungfrufibern i form av t ex en tidskrift eller yttersta print linern på en säljande förpackning, via ett enklare återvunnet kontorspapper eller ett transportemballage, till exempelvis toalettpapper eller äggkartonger i sista cykeln. Utan jungfrufibrer blir det alltså heller inget återvunnet papper. På FrontPac tror man att det viktiga är att välja rätt typ av papper till rätt förpackning – ibland behövs jungfrufibrer och i andra fall räcker det fint med returfibrer.

Men oavsett om kunden vill ha jungfru- eller returbaserat papper till förpackningen finns det ett säkert val som också är enkelt att kommunicera till konsument. Den internationella organisationen FSC främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Märket är välkänt hos konsumenter eftersom flera stora företag valt att använda det, och genom att FSC-märka  förpackningarna visar kunden att man:

  • bidrar till att stoppa skövlingen av skog i känsliga områden.
  • medverkar till att de som avverkar virke illegalt inte hittar några köpare.
  • föredrar trä från ett skogsbruk som tar hänsyn till både människa och miljö.

Om man inte väljer att kontrollera var träet kommer från så låter man andras intressen styra, inte sällan krassa ekonomiska intressen.

– På FrontPac tycker vi att detta är en viktig fråga. Vi vill att alla förpackningsköpare ska kunna ta ett bättre beslut och på ett enkelt sätt visa detta för sina konsumenter. Därför erbjuder vi just nu alla att FSC-märka sina förpackningar helt utan extra kostnad, berättar Simon Cromby.

*) Packaging 2020, en internationell studie från 2012 genomförd av Innventia.

Mer om FSC
Världens skogar har stor betydelse för miljön, i synnerhet klimat, vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen är också en källa för många nyttigheter som mat, medicin, timmer och pappersfibrer. Dessa skogar måste skötas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för människornas, djurens och växternas skull. Men mycket skog avverkas idag illegalt, utan miljöhänsyn och i strid med arbetsrätt och urbefolkningars rättigheter.

En motkraft till den här typen av avverkning är FSC – Forest Stewardship Council, en oberoende och icke-vinstdrivande internationell organisation erkänd av t ex Greenpeace och WWF. FSC verkar för ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar. Organisationen garanterar att papper kommer från skogar där avverkningen anpassas efter skogens förmåga till återväxt. En FSC-certifiering garanterar också att växt- och djurlivet i skogarna skyddas och att skogsarbetarna får utbildning, säkerhetsutrustning och skälig lön.

Idag kan man se denna stämpel på allt från trädgårdsmöbler till mjölkförpackningar. För att få sätta stämpeln på en produkt eller förpackning måste det tillverkande företaget vara certifierat av FSC med en så kallad spårbarhetscertifiering, på så sätt kan tillverkaren garantera att produkten eller förpackningen kommer från FSC-certifierat skogsbruk eller är av returfiber som använts ut till konsument innan den åter blir pappersfiber. Antalet företag som certifierar sig för att kunna erbjuda kunderna FSC-certifierade produkter ökar.

FrontPac är Skandinaviens ledande tillverkare av förpackningar och displayer i offsettryckt kascherad wellpapp. Inom FrontPackoncernen finns en grupp företag som har nära samarbete, med storskalighet för bästa ekonomi samt litenhet för att vara flexibla och lyhörda. Idag är vi ca 200 anställda och har en omsättning på 350 miljoner SEK inom gruppen. FrontPac-gruppen består av företag i Sverige och Danmark.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx