Framtidstron hos handeln minskar inför sommaren

PUBLICERAD: 15 maj 2019
UPPDATERAD: 25 januari

Framtidstron och optimismen bland landets handlare minskar, enligt Svensk Handels Handelsbarometer för maj månad. (Bild Dreamstime)|”Vi står mitt i en digital omställning, som innebär hård konkurrens och pressade priser”, säger Svensk Handels VD Karin Johansson. (Bild Svensk Handel)

Framtidstron avtar både i butiks- och e-handeln. Minskade förväntningar på framtida försäljning drar ned handlarnas framtidstro. När sommarhandeln nu står för dörren ökar visserligen dagligvaruhandlarnas optimism något men sällanköpsvaruhandlarnas framtidsutsikter är betydligt mer modesta.

”Sommarhandeln brukar innebära goda tider för dagligvaruhandeln. Grillen plockas fram och ljumma sommarkvällar gör att vi unnar oss lite extra god mat på tallriken. e-handeln brukar däremot gå svagare under sommaren, när fler vill vara ute i solen”, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

”Vi står mitt i en digital omställning, som innebär hård konkurrens och pressade priser”, säger Svensk Handels VD Karin Johansson. (Bild Svensk Handel)

Svensk Handels Handelsbarometer för maj månad visar att e-handlarnas tro på framtida försäljning och antalet anställda sjunker. Det vägs upp av att utsikterna för framtida lönsamheten återhämtar sig. Den sammanfattande Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 3,3 enheter och landar på 105,5.

När det gäller dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln, så ökar framtidstron i dagligvaruhandeln enligt barometern med 0,9 enheter samtidigt som sällanköpsvaruhandeln backar med hela 9,2 enheter. Att sällanköpsvaruhandlarnas tro på framtida försäljning och lönsamhet faller så markant gör att Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet minskar med 4,2 enheter, till 95,8.

”Vi står mitt i en digital omställning, som innebär hård konkurrens och pressade priser för den svenska sällanköpshandeln. Våra politiker måste på allvar fundera på hur de kan verka för att vi ska kunna behålla ett rikt och varierat utbud av butiker i hela Sverige. Det går inte att ta handeln, som vi känner den idag, för given”, säger Karin Johansson i en kommentar.

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln. Handeln utgör en dryg tiondel av Sveriges BNP och Svensk Handels 10.000 medlemsföretag har sammanlagt 300.000 människor anställda.

HÄR kan du se Svensk Handels handelsbarometer för maj (pdf-fil)

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax