Framtidsspaning i förpackningsindustrin

Foto: Claes Nordström
PUBLICERAD: 15 mars 2023
UPPDATERAD: 17 mars
Ett 120-tal personer från 18 länder deltog under förpackningskonferensen i Bryssel.

Förpackningssektorn växer med en tillväxttakt på 1,7 procent fram till 2027. Snabba förändringar och trender, innovationer och ny EU-lagstiftning är pådrivande. Det framkom på förpackningskonferensen ”Shaping the Future with Packaging” som arrangerades i Bryssel 9–10 mars.

Covidpandemin, inflation och ökade pappers-och energikostnader. Trots sådana utmaningar står förpackningssektorn stark och visade tillväxt även under pandemiåren. Så inledde Jesper Jungersen, vice president på Intergraf och Sante Conselvan, president hos flexoföreningen FTA Europe när de när de hälsade ett 120-tal branschåhörare välkomna till förpackningskonferensen ”Shaping the future with Packaging” i Bryssel.

– Förpackningsmarknaden växer och är här för att stanna, konstaterade Sante Conselvan.

Jesper Jungersen, vice president på Intergraf och Sante Conselvan, president hos flexoföreningen FTA Europe öppningstalade på konferensen.

Tom Hallam, förpackningskonsult från analysföretaget Smithers, presenterade en rapport och sin analys på var förpackningssektorn i Europa står i dag och hur den utvecklas fram till 2027. Förpackningsindustrin är bred och inrymmer olika material och format i en rad olika marknadssektorer. Allt från etiketter, wellpapplådor, kartongförpackningar till flexibla förpackningar i plast, papper och aluminiumfolier men också förpackningar av styv plast och metallbehållare.

– 2027 står flexibla material som består av papper, folie och plaster, samt wellpapp och kartong för cirka 70 procent av totala förpackningstrycksmarknaden.

Totalt uppskattas marknaden stiga med 1,7 procent årligen fram till 2027. En ökning från 86,9 miljarder euro till 94,6 miljarder euro, beräkningar gjorda med priser och valutakurser för 2021 som grund.

Vad driver på?

Vad är det då som driver på och fungerar som tillväxtmotorer på den europeiska förpackningsmarknaden? Tom Hallam redogjorde för fem områden som triggar utvecklingen och det vida begreppet hållbarhet, Sustainability, genomsyrar det mesta. Undantaget i hans presentation, som också lär vara drivande är EU:s förpackningslagstiftning att alla förpackningar fram till år 2030 ska vara återanvändbara eller återvinningsbara. Lagstiftningen kring förpackningar och förpackningsavfall är för närvarande under lupp, ett förslag från EU kommissionen till revidering av The EU Packaging and Packaging Waste regulation har lagts fram och ska upp i EU-parlamentet och Ministerrådet.

Tom Hallam säger att på miljöområdet har förpackningsbranschens leverantörer, producenter och varumärkesägare idag och framåt ett stort ansvar och att reducera miljöavtrycket är i all väsentlighet nyckelfaktorer. Ett cirkulärt ekonomitänk och ett grepp om förpackningens hela livscykel blir allt viktigare.

Tom Hallam säger att många ledande varumärkesägare har satt upp hållbarhetsmål för att reducera förpackningsavfall och materialet i sina förpackningar, för att minska sitt CO2-avtryck och optimera flöden och förpackningar. Det finns många exempel på varumärkesägare som gått ut och presenterat mål som att vara 100 procent återanvändbara eller återvinningsbara fram till 2030.

– De senaste fem åren har varumärkesägare verkligen höjt insatserna när det kommer till engagemang på en global nivå. Det har i grunden drivits på av FN:s hållbarhetsmål, säger han och tillägger att det kommer att få ytterligare fokus med tanke på förändringarna som lär komma i EU-lagstiftningen.

Duktiga att lova djärvt

Enligt Tom Hallam förväntar sig varumärkesägare och detaljhandeln därmed också leverantörer kommer att göra detsamma och hjälpa till att lösa utmaningarna åt dem.

– Varumärkesägare i synnerhet är väldigt duktiga på att göra djärva påståenden för att tillgodose marknadens förväntningar. Men det betyder inte att de nödvändigtvis vill lösa dessa själva utan förlitar sig på leverantörer att fixa dessa problem.

Han lyfter ett varningens finger, företag måste kunna hålla vad de lovar att leverera. Uttrycket Greenwashing, att som företag missleda konsumenter med falsk information om sin verksamhet och sina produkter är något som det kommer att ses strängare på och få rättsliga efterspel. Än har sådana kända fall varit ganska sällsynta.

– Producenterna måste se till att påståenden kan styrkas ordentligt. Samma sak gäller för förpackningsavfall.
Från scenen uppmanade Tom Hallam förpackningstillverkare att vara beredda:

– Ni kommer att behöva bevisa att ni kan leverera förpackningar som uppfyller återvinningsnormerna.

En global megatrend är tillväxten som skett och sker inom e-handeln. Den samlade e-handelsförpackningsmarknaden 2022, i Väst- och Östeuropa kombinerad, var värd 11,8 miljarder dollar. Inget tyder på en avmattning.

– Den växer, konstaterar han.

e-handel fortsätter växa starkt

På flera europeiska marknader står nu e-handeln för över 20 procent av den totala försäljningen inom detaljhandeln. I Storbritannien är den siffran 30 procent.

– E-commerce kommer att fortsätta växa snabbare än den traditionella detaljhandeln, säger Tom Hallam.
Globalt uppgick värdet på e-handelsförpackningsmarknaden 2022 till 63,5 miljarder dollar. Prognosen är att en ökning kommer att ske med 9,8 procent varje år fram till 2027.

Tom Hallam redogjorde för bidragande orsaker till den växande e-handeln. Förändrade köpbeteenden, att människor snabbt i farten kan beställa varor via smarta bärbara enheter, är en stor bidragande orsak.

Han menar också att konsumenter med åren också fått en annan tilltro till företagen de handlar från på nätet och i mångt och mycket har konsumenter också blivit mer pålästa om dem. Dessutom har smidigare digitala betallösningar gjort att människor upplever att det är enkelt att beställa, likväl som att supplychain-kedjor och transporter blivit effektivare vilket gör att det går snabbt från att handla till att få hem sina beställda varor. Andra faktorer som lyfts fram som bidragande är hållbarhet och att konsumenter kräver personalisering på ett helt annat sätt i dag. Förpackningen handlar om mer än att bara skydda produkten. En spännande design ger kunden en wow-känsla när en snygg och stilfull förpackning ska öppnas, ingen har väl undgått Unboxing-trenden.

– Jag tror den trenden har mattats av och att vi har nått den gränsen för att det anses som viktigt. Det kommer nog inte att vara så groundbreaking som det var.

Tom Hallam, , förpackningskonsult från analysföretaget Smithers, presenterade en rapport och analys på var förpackningssektorn i Europa står i dag och hur den utvecklas fram till 2027.
Mycket pappersbaserat

Enligt Smithers analys är det fortsatt pappersbaserade förpackningar som lär komma i fråga i e-handelsflödena. 2022 stod wellpapp och kartong för 80,2 procent av alla e-handelsförpackningar, flexibla förpackningslösningar stod för 15,5 procent. Andra förpackningstyper såsom skyddande mailers, exempelvis vadderade kuvert stod för 4,3 procent. Denna typ av förpackningslösningar, men i större format kan växa.

– Vi ser till exempel att Amazon växlar från wellpapp till vadderade mailers i större format.

Tom Hallam säger att den fortsatta tillväxten inom wellpapp, plus andra flexibla och skyddande mailing-lösningar – olika varianter, påsar av plast och vadderade pappersbaserade kuvert – ger stark tillväxtpotential framåt för tryckerier i denna sektor. Han lyfter också framväxten av innovativa förpackningslösningar, fiberbaserade sådana som är både skyddande och temperaturkontrollerande för att rymma kylda och frysta livsmedel. Alternativ till den vanligt förekommande cellplasten (EPS).

– Vi tror vi kommer att se en framväxt av mer organiska material i stället för syntetiska material.

När det gäller utsikterna fram till 2027 ser efterfrågan på fiberbaserat ut att överträffa plast. Några förklaringar som ges är återigen det generellt ökade intresset för hållbarhetsfrågan. Varumärkesägare kommer att prioritera förpackningar som rimmar med deras hållbarhetsmål. Pappersbaserade mailingpåsar och kuvert kommer att ta andelar från plastpåsar, leverantörer av de sistnämnda går också in mer för att utveckla mer återvinningsbara sådana lösningar.

Konsumenterna tredje motorn

Den tredje motorn i förpackningssektorn är konsumenterna.

– Det vi förstår av marknaden är att konsumenten förändras. Denne har mer kunskap om klimatförändringarna än någonsin tidigare.

Bekvämlighet och lättillgänglighet i den snabba världen vi lever i är krav konsumenter ställer. Deras miljömedvetenhet är högre än någonsin och en sådan sak som en förpackningsutformning och design utöver priset kan bli en vattendelare huruvida förpackningen köps eller inte. Den accelererande urbaniseringen och, en växande medelklass och högre löner driver också på efterfrågan av förpackningar.

Innovativ automation

Automation och digitalisering är andra tillväxtmotorer. I förpackningsproduktioner har innovativa automatiserade förpackningslinjer som tillverkar skräddarsydda wellpapplådor efter produkters storlek blivit vanligare. Runt ettusen lådor i timmen kan produceras beroende på vilken maskin det handlar om. Det blir ingen onödig åtgång av material eftersom man eliminerar allt tomrum. Det gäller även för andra maskiner såsom påsförpackningsmaskiner eller nästa generations maskiner för postpåsar och vadderade kuvert som numera kan slimmas och anpassas efter det som ska förpackas. Papperet förs fram på rullvalsar och bestryks med ett tunt lager av PE för vidhäftning.

– Dessa maskinlinjer växer snabbt inom e-handeln och beror på den ökade tillväxten i marknaden.

– Förr köpte man färdigtillverkade påsar i x antal storlekar från konverteraren och sedan var man tvungen att lagerhålla dem. Nu kan dessa produceras i en maskin i huset, det blir inget tomrum i förpackningarna, man slipper kontakten med konverteraren. Man har allt på plats och kan paketera alla e-handelsorder inhouse.

Digitalisering effektivt verktyg

Han säger att digitaliseringen fortsatt är ett effektivt verktyg för att engagera konsumenter. Här kan förpackningar kan användas för att kommunicera med kunder via digitala kanaler men också för att hjälpa till att behålla befintliga kunder engagerade eller rentav hitta helt nya kunder.

– Det kostar fem gånger mer att vinna över en ny kund än vad det gör att behålla en existerande kund, säger han och tillägger att han fick höra citatet i samtal med en varumärkesägare,

74 procent av konsumenterna förlitar sig på digitala sociala nätverk när de gör sina inköpsbeslut. På Youtube har videor med ordet unboxing i titeln ökat med 871 procent sedan 2010. Digitaltrycket har bidragit till att kunna använda förpackningen som en del i marknadsföringen, exempelvis med personaliserade budskap. Numera printas det även på insidan av förpackningen. Uppkopplade förpackningar som har till exempel RFID-teknik och QR-koder bidrar också till att öka kunders engagemang.

Digitaltrycket utgör endast en liten del av allt förpackningstryck, men ökar successivt år för år från små nivåer. Europeisk data som avser flexibelt, kartong och wellpapp visar att digitaltrycket kommer att öka från 2,9 procent till 5,4 procent mellan 2022 och 2027 och därmed ta andelar från analoga trycktekniker som flexo och offset.

– Det är spännande vad som händer inom digitaltrycket och det ger stora möjligheter för varumärkesägare och företag i detaljhandeln, säger han och nämner bland annat personalisering och korta serier.– Digitaltrycket utvecklas snabbt men än så länge är det en relativt liten del av marknaden.

Materialinnovationer

Den sista pådrivaren som nämns är materialinnovationer. Pappersflaskor och torrfiberformade förpackningar är på tapeten. Andra spaningar är att monomaterial kommer att prioriteras i flexibla förpackningar, ett led i ökad hållbarhet och full återvinningsbarhet. Det sker också en utveckling inom användandet av alternativa material gjorda på sjögräs, svamp och annat växtbaserat. Det ses även tendenser på samarbeten mellan företag, leverantörer och varumärkesägare för att utveckla morgondagens material. Frågan ställs dock i rapporten, går dessa alltför långsamt framåt?

Läs vidare

Billerud stoppar konverteringen av pappersbruket i Escanaba i Michigan

Billeruds styrelse har beslutat att avbryta planerna på att konvertera bruket i Escanaba till produktion av förpackningskartong. Bolaget kommer istället fokusera på att stegvis skifta produktmixen i Nordamerika mot förpackningsmaterial med en måttlig investeringsnivå.
Escax

PulPac och Optipack i samarbete för att sätta färg på produkter av torrformad fiber

PulPac och OptiPack i Sunne, leverantör av förpackningstryck och barriärlösningar har inlett ett samarbete. Partnerskapet syftar till att öppna upp nya möjligheter för skräddarsydda Dry Moulded Fiber-förpackningar.
PulPac_Optipack_samplex

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}