Framgång i forskning om återvinningsbara flexibla barriärförpackningar

PUBLICERAD: 20 mars 2024
UPPDATERAD: 21 mars

Forskningsprojektet Circ Pack är avslutat efter drygt två år. Projektets syfte var att samla värdekedjan för att undersöka hur flexibla barriärförpackningar, som ofta används för livsmedel, ska kunna återvinnas. Tack vare projektet finns nu en framkomlig väg mot återvinningsbarhet för förpackningarna.

Ungefär hälften av alla konsumentförpackningar av plast består av plastfilm, men bara en tredjedel av de som samlas in går i själva verket att materialåtervinna. Det beror på att de är uppbyggda som laminat.
Detta gjorde att Svensk Plaståtervinning initierade forskningsprojektet Circ Pack, med bland andra RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och dåvarande FTI (idag Näringslivets Producentansvar, NPA). Projektet leddes av RISE.

Inom Circ pack skulle återvinningsmöjligheterna för flexibla barriärförpackningar undersökas och verifieras. Aktörer från hela värdekedjan har involverats, från materialleverantörer, materialkonverterare, förpackningstillverkare och varumärkesägare, till sorteringsaktörer, återvinnare och användare av återvunnen råvara.

— För att återvinning av dessa förpackningar ska bli verklighet behövde vi involvera och förstå förpackningsindustrin. Varför de använder det material de gör, vilka funktioner förpackningarna behöver uppfylla, vilka utmaningar som finns, och så vidare, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning och initiativtagare till Circ Pack.

Roadmap framme

Projektet har pågått i drygt två år och gett flera viktiga insikter. Nu finns en roadmap mot återvinningsbarhet framme.

— Vi har fått svar på många viktiga frågor och kan nu vägleda producenterna kring materialval, sammansättning och design på ett helt annat sätt, menar Rickard Jansson.

— Samtidigt har nya frågeställningar kommit upp som vi vill titta närmare på, förhoppningsvis i ett fortsättningsprojekt. Bland annat vill vi studera tryckteknologier och design eftersom trycket är ett problem vid återvinningen, säger Rickard Jansson.

Harmoniserade riktlinjer

Näringslivets Producentansvar, NPA, har en nyckelroll i att vägleda och utbilda anslutna producenter i design för återvinning och understryker behovet av forskningsprojekt som detta:

— Sedan en tid tillbaka är både vi på NPA och Svensk Plaståtervinning supporting members av RecyClass. Vi har harmoniserat många av våra riktlinjer efter RecyClass Design for Recycling Guidelines, men det behövs mer kunskap om vad som kan anses vara materialåtervinningsbart i praktiken. Här är forsknings- och utvecklingsprojekt som Circ Pack viktiga för att kunna rådge våra anslutna producenter i dessa komplexa frågor, menar Malin Malmberg, materialspecialist på NPA, Näringslivets Producentansvar.

RISE har varit projektledare och forskningsutförare, och haft en nyckelroll för att koordinera projektpartners insatser och själva utföra oberoende tester när det gäller återvinningsbarheten i praktiken.

— Circ Pack har varit ett lyckat exempel på hur värdekedjan samarbetat för att driva utvecklingen av hållbara förpackningar framåt. Som en oberoende tredjepart har vi underlättat det arbetet och är glada att resultaten blir till verklig nytta i näringslivet, säger Karin Lindqvist på RISE, som har varit Circ Packs projektledare.

 

Läs vidare

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Med kombinationen papper och plast sparar Arla 32 ton plast om året

Trenden att ersätta plastförpackningar med förpackningar som kombinerar papper och plast fortsätter bland varumärkesägare med den tveksamma motiveringen att det är bättre för miljön.
Arlax

Mattias Philipsson utsedd till ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi

Den 6 mars presenterade miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari Svensk Plaståtervinnings vd, Mattias Philipsson, som ny ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi.
Mattias

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax