Fortsatt stabil utveckling

PUBLICERAD: 11 maj 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Visutech HP 6800

Tillväxten inom industrin är stark och pekar på positiva framtidsutsikter. Detta gör förstås avtryck på investeringsviljan. Vi ser tydligt fortsatta satsningar på utökad kapacitet för att möta markant ökade volymer av mindre serier tillsammans med de fördelar en automatiserad efterbehandling erbjuder.

Med volymer som allt oftare ligger under 3.000 – 4.000 löpmeter blir trimmade flöden och en snabb tryckprocess än mer viktig. Kunder arbetar mer med kampanjer och mindre produktserier på flertalet material, vilket gör att kortade ledtider och trimmad logistik blir avgörande för lönsamheten.

– Viljan att investera i digital produktion, vilket vi tydligt ser på den rekordförsäljning vi gjort det senaste året, berättar Rickard Ådén, Visutech.

– Antalet order per skift ökar och med avsevärt kapade ledtider skapar det allt högre krav på en automatiserad efterbehandling för att snabbt komma till leverans. Det är också vad vi märker att våra kunder efterfrågar allt mer. Efterbehandlingen får inte bli en flaskhals som drar ner tempot logistiskt sett, fortsätter Rickard Ådén.

Flera av de större nordiska aktörerna har valt att vidareinvestera i HP Indigo och automatiserad efterbehandling. Effektiv jobbhantering med avsevärda tidsvinster är bara några av fördelarna.

Några av industrins högaktuella investeringar är:

  • Norstamp, som blir först i Norden med att installera en ABG DIGICON Series 3 jämte nya HP Indigo WS6800
  • Nordvalls Etikett, som efter installationen av den första HP Indigo WS6800 vidareutvecklar sin efterbehandling med ABG DIGICON Series 3
  • Digital Etikett, som blir störst på industriellt digitaltryck i Norge med två HP Indigo WS6800
  • PSI Labels, som efter senaste investeringen i HP Indigo WS6800 i Norge även satsar på ABG DIGICON Series 3
  • Eson Pac, som tar sig ett steg vidare genom investeringen i en HP Indigo WS6800

 

Uttalanden från kunder:

Norstamp, Björn Moi
”Det gick ganska snabbt att avläsa de tydliga effekter som vår investering i HP Indigo WS6800 samt ABG DIGICON Series 3 bidragit till. Vi har tagit betydande steg framåt med teknik i världsklass. Våra kunder erbjuds snabba leveranser av en högkvalitativ slutprodukt till rätt pris. Detta är verkligen vägen till lönsamhet”.

Nordvalls Etikett, Patrik Jenemark
”Vi ser redan att kapaciteten med vår första HP Indigo WS6800 är så hög att vi behöver effektivisera vår efterbehandling än mer. Med kortare inställnings- och uppstartstider kommer vår nya ABG DIGICON Series 3 mer än väl att hänga med och svara upp till vår markant ökade kapacitet. Investeringen bidrar till värdefulla fördelar, så väl logistiskt som ur lönsamhetsperspektiv”.

Digital Etikett, Kjetil Hovland
”Efter installationen av vår första nya HP Indigo WS6800 såg vi snabbt hur den ersatte och hanterade samtliga jobb som tidigare krävde två maskiner. Dessutom med en produktionsökning på hela 30 %. Med två maskiner blir vi än mer lönsamma och skapar utrymme för att utvidga med fler kunder och utveckla verksamheten ytterligare”

PSI Labels, Leif Persson
”Med den snabba tryckprocess vi har uppnått med våra nya HP Indigo WS6800 blir investeringarna i efterbehandlingen ytterligare ett sätt att vässa vår logistik. Tryckprocessen är så effektiv att vi måste ha en efterbehandling i paritet med den. Därför väljer vi att automatisera vår efterbehandling med nya serie 3-maskinen från ABG Digicon”.

Eson Pac, Niklas Bengtsson
”Kunder arbetar mer och mer med kampanjer och mindre produktserier där produktens label och variabla möjligheter spelar en central roll. Vi vill möta kundernas önskemål, effektivisera hela vår etikettproduktion och snabbare ta oss från order till leverans med den bästa tryckkvaliteten som resultat helt enkelt”
Visutech är sedan 25 år en ledande mediekoncern på den nordiska marknaden när det gäller digitala lösningar för den grafiska branschen. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Visutech grundades 1988 i Göteborg där huvudkontoret finns beläget.

Läs vidare

Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutveckling

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.
Steph-Poole-hires

DS Smith storsatsar i Värnamo

DS Smith fortsätter satsningen i Sverige. Under 2023 investerar man i en helt ny fabrik. Affärsområde Packaging Service har idag två fabriker - i Värnamo och Mariestad. Nu samlar man detta i en modern fabriksanläggning på 17 500 kvadratmeter på området Bredasten i Värnamo.
Ds-smith-2

Analys: Så blir pappersmarknaden 2023

Fjolåret präglades av stor turbulens på pappersmarknaden och flera tillverkare har aviserat att de ställer om till förpackningsproduktion. IGEPA:s försäljningschef Flemming Friche ger sin analys om situationen på pappersmarknaden. Vad händer med priserna år 2023?
LesseboPaper_01

Svenska vinnare i Worldstar

Den globala förpackningstävlingen Worldstar är avgjord och i 2023 års upplaga kammade tre svenska företag hem priser.
Worldstar-kollage

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx