Fortsatt låsta positioner i långvariga strejken hos UPM

PUBLICERAD: 19 april 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Den statliga förlikningsmannen Leo Suomaa har trots intensiva försök ännu inte lyckats få parterna närmare varandra i den långa strejken vid UPM:s bruk och fabriker i Finland. (Bild flickr/ Sami Perttilä)|UPM:s arbetsmarknadsdirektör Jyrki Hollmén är besviken. (Bild privat)

Strejkerna vid skogs- och papperskoncernen UPM:s bruk i Finland fortsätter trots intensiva medlingsförsök av den statliga förlikningsmannen. Strejkerna, som har pågått sedan den 1 januari, har utlyst av finska pappersförbundet Paperiliitto och berör sammanlagt cirka 3.000 UPM-arbetare och -tjänstemän vid UPM:s bruk och enheter i Finland.

Strejken har lett till brist på bland annat etikettmaterial samt tidningspapper och journalpapper.

Sedan mitten av mars har kontakterna mellan parterna skötts av den speciella medlaren, diplomingenjör Leo Suomaa, som är utnämnd av regeringen och utsedd av riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala att vara förlikningsman i arbetstvisten mellan UPM och Paperiliitto.

Leo Suomaa har arbetat intensivt för att försöka lösa tvisten och få parterna att komma överens, men än så länge förgäves. Hans senaste medlingsförsök innebar att det lades fram ett medlingsbud för fyra av de fem av UPM:s affärsverksamheter, som omfattas av strejken. Budet gällde verksamheterna inom UPM Raflatac, UPM-Biofuels, UPM Pulp och UPM Speciality Papers, medan konflikten vid enheten UPM Communication Papers, den affärsverksamhet för produktion av grafiskt papper som är konfliktens stora stötesten, inte ingick i budet.

Men medlingsförsöket misslyckades och finska Hufvudstadsbladet skriver nu att både UPM och Paperiliitto är besvikna över att ingen enighet kunde nås. Paperiliittos styrelse uppger att medlingsbuden för de fyra enheterna inte kunde godkännas eftersom de inte gällde tillräckligt många av förbundets medlemmar. Beslutet att förkasta medlingsförslagen var enligt enhälligt enligt ett pressmeddelande från Paperiliitto.

UPM:s arbetsmarknadsdirektör Jyrki Hollmén är besviken. (Bild privat)

”Vi är mycket besvikna över Paperiliittos beslut och över att strejken, som redan pågått i tre och en halv månad, nu fortsätter”, säger UPM:s arbetsmarknadsdirektör Jyrki Hollmén i ett pressmeddelande från UPM.

Hufvudstadsbladet uppger att enligt Jyrki Hollmén har UPM förhandlat på allvar och gjort flera kompromisser. Företaget hade varit redo att godkänna medlingsförslagen.

Enligt uppgift kommer strejken nu att fortsätta i första hand fram till den 14 maj, om ingen enighet nås före det. Paperiliitto uppger att man tycker den långa strejken känns orimlig – förbundet har ursprungligen velat ha ett enhetligt avtal för alla sina medlemmar som jobbar på UPM, medan UPM strävar efter skilda avtal för varje affärsenhet.

Strejken har redan lett till brist på olika pappersbaserade produkter, som tillverkas vid UPM:s bruk och enheter. Exempelvis har europeiska etikettorganisationen Finat varnat för att strejken i kombination med negativa leveranseffekter från Corona-pandemin kan ge en hotande brist på etikettpapper (läs HÄR).

UPM uppger att man försöker förse sina kunder med produkter från företagets fabriker utanför Finland.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx