Förslag om anmälningsplikt för nanomaterial

PUBLICERAD: 2 december 2015
UPPDATERAD: 25 januari

En fascinerande bild från nanopartiklarnas värld… (Press photo BASF)

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial. Syftet med förslaget är att öka kunskapen om vilka nanomaterial som finns på den svenska marknaden.
”Forskning har visat att nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö, men i dag saknas tillräckliga kunskaper på området. Med en anmälningsplikt skulle vi få mer information om hur mycket och vilka nanomaterial, som används i Sverige”, säger Victor Björkgren, kemist på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget om nanomaterial.

Sedan länge finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver inte särskiljas.

Kemikalieinspektionens förslag, som nu lämnats över till regeringen, innebär att företag, som anmäler produkter till produktregistret, även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial.

”Med en anmälningsplikt för nanomaterial är vi väl förberedda, om ny forskning skulle visa på problem med nanomaterial, som vi inte känner till i dag. Uppgifterna, som samlas in i produktregistret, ger oss ett bra underlag om det skulle behövas lagutveckling eller andra åtgärder i framtiden”, säger Victor Björkgren.

Kemikalieinspektionen föreslår att företag, som omsätter mindre än fem miljoner kronor per år, ska vara undantagna från anmälningsplikten under en utvärderingsperiod. De företagen ska endast behöva markera i en kryssruta, om de känner till att deras produkter innehåller nanomaterial. Under utvärderingsperioden ska samma undantag även gälla för nanomaterial, som är pigment.

Inom förpackningsbranschen används nanomaterial i dag bland annat för att ge effektivare barriäregenskaper eller för att ge speciella ytegenskaper vad gäller styvhet, ljusgenomsläpp, etc. åt förpackningsmaterial. Forskningen kring nanomaterial och deras förmåga att ge bättre, effektivare och smartare förpackningar är intensiv och användandet av nanomaterial och nanopartiklar i förpackningar väntas öka kraftigt de kommande åren.

Kemikalieinspektionen fick i januari 2015 i uppdrag av regeringen att utreda hur en skyldighet att lämna information om nanomaterial i kemiska produkter och varor skulle kunna utformas. I svaret som nu lämnats till regeringen ingår även förslag till författningsändringar, en konsekvensanalys och en EU-rättslig analys. Flera andra EU-länder har redan infört, eller planerar att införa, egna lösningar för insamling av information av nanomaterial. EU-kommissionen utreder också ett eventuellt gemensamt register inom EU.

Läs hela Kemikalieinspektionens förslag vid pdf-länken här:

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax