Forskningsmiljoner till projekt kring förpackningsbarriärer

PUBLICERAD: 7 augusti 2018
UPPDATERAD: 25 januari

Magnus Lestelius är professor i kemiteknik och projektledare för Nulti-Barr vid Karlstads universitet.

KK-stiftelsen beviljar 11,4 miljoner kronor till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Det totala forskningsanslaget upp går till cirka 21,1 miljoner kronor och forskningen sker i samproduktion med näringslivet. Deltagande företag är bland annat Iggesunds Bruk, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, och BillerudKorsnäs, vilka går in med cirka hälften i form av egen kompetens och resurser.

”Vi är synnerligen glada över denna satsning, som gör att vi tillsammans kan behålla och utveckla vår position inom ytbehandlingsprocesser och förnybara material för funktionella beläggningar av cellulosafiberbaserade material”, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och projektledare. 

Forskningsprojektets syfte är bland annat att lösa den problematik, som leder till att defekter i bestrykningsskikt uppkommer under tillverkning, vilket har varit en begränsning för användning av disperionsbestrykningar och förnybara material. I projektet ingår forskning och tester kring olika multilagerkoncept.

”Vi kommer även in på produkttillämpningar som barriärbestrykningens masstransportegenskaper och även aktiva förpackningar/bakterietillväxthämmande tillsatser”, säger Magnus Lestelius.

Värmland har under de senaste åren profilerat sig som en av de ledande regionerna i Norden inom smart specialisering inom skoglig bioekonomi i samarbete mellan region och universitet. 

”Regionens och Paper Provinces satsning på testbäddar är mycket fördelaktig för oss, eftersom våra forskningsrön är beroende av att man kan undersöka uppskalningseffekter, när det ska användas industriellt”. säger Magnus Lestelius.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx