Forskning kring flexotryck: ”Vart tog färgen vägen ?”

PUBLICERAD: 21 januari 2019
UPPDATERAD: 25 januari

Sofia Thormans avhandling ”Vart tog färgen vägen? – effekter av vätskeabsorption vid flexotryck” kan hjälpa till att ge bättre tryckresultat vid flexotryck på pappersbaserade förpackningar.

Hur påverkas tryckresultatet vid flexotryck av ett kartongmaterials förmåga att absorbera vätska i form av tryckfärg? Den frågan har doktoranden och RISE-forskaren Sofia Thorman tagit upp i en doktorsavhandling.

En viktig del av förpackningar är den tryckta utsidan, som kommunicerar med konsumenter. En låg tryckkvalitet kan i förlängningen påverka hur förpackningen och produkten i förpackningen uppfattas. En ny avhandling, som fokuserar på färgernas fördelning vid flexotryck, ökar möjligheten att kontrollera tryckkvalitet redan i kartongbruket.

”En tryckt bild kan bestå av flera lager tryckfärg och fördelningen inom varje lager påverkar bildens kvalitet”, säger Sofia Thorman, industridoktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet och forskare på RISE (Research Institutes of Sweden).

Hur jämnt färgen överförs och fördelas påverkas bland annat av den kartong eller det papper den är tryckt på. För att säkerställa att kartongen har de egenskaper, som krävs för en stabil tryckkvalite,t är det viktigt att förstå vad som orsakar ojämnheter i trycket. 

Sofia Thormans doktorsavhandling ”Where did the ink go? – The effect of liquid absorption on ink distribution in flexography” från Karlstads universitet och RISE belyser hur ett kartongmaterials förmåga att ta upp vätska, i form av tryckfärg, påverkar flexotryck. 

Trots att många kartongegenskaper mäts idag, saknas en relevant mätmetod, som avslöjar samspelet mellan tryckfärg och kartong. Sofia Thorman har i sitt doktorandarbete på RISE utvecklat två nya mätmetoder, som fokuserar just på detta samspel. Tekniken kan användas för att kontrollera hur jämnt vätska tas upp i en kartong och hur jämna de olika färglagren är i ett flerfärgstryck.

”Tack vare de nya mätmetoderna kan vi nu kontrollera kvalitet hos kartongegenskaper på ett enkelt sätt. Eventuellt skulle vi till och med kunna prediktera tryckkvalitet redan i kartongbruket”, säger huvudhandledaren docent Li Yang från RISE. 

Samspelet mellan olika färglager i flexotryck är ett nästintill outforskat område i den vetenskapliga litteraturen och därför var detta en särskilt intressant del i studierna.

”Vid flerfärgstryck, när flera skikt med färg läggs ovanpå varandra, påverkas det övre färglagret av den underliggande färgen, säger Sofia Thorman. Det blev tydligt att det övre lagret blir tunnare ovanpå ett tjockare färglager och när det första lagret har en ojämn tjocklek kommer även det övre lagret att få det. Samtidigt pekar resultaten på att höga produktionshastigheter även ställer krav på att tryckfärgen absorberas tillräckligt snabbt och jämnt för att ett flerfärgstryck ska kunna hålla hög kvalitet.

”Företagsforskarskolan VIPP har uppgiften att bidra till kompetensförsörjning, med forskarutbildade, till både företag och institut. Det är därför mycket tillfredställande att få medverka till att Sofia Thorman nu tagit sin doktorsexamen och bidrar till både RISE:s och de samarbetande företagens utveckling. Sen är det också väldigt roligt att se, att den trycktekniska forskningen gjort nya framsteg genom detta kunskapsbidrag. Både Li och jag själv har varit involverade i den trycktekniska forskningen i många år, och nu är Sofias avhandling en ny milstolpe i detta viktiga arbete som både akademi och företag drar nytta av”, säger Magnus Lestelius, professor i grafisk teknik vid Karlstad universitet. 

”Forskning inom tryckteknik är väsentligt viktig för RISE, därför har vi rekrytering till ett nytt doktorandprojekt på gång”, tillägger Li Yang.

Sofia Thormans forskning har utförts inom ramen för forskarskolan VIPP (Values Created in Fiber Based Processes and Products) vid Karlstad universitet med stöd från RISE och KK-stiftelsen.

Här finner du Sofia Thormans avhandling.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx