Forskarrapport: ”Plastförbud får stora miljökonsekvenser”

PUBLICERAD: 17 februari 2019
UPPDATERAD: 25 januari

Professor David Bucknall, t.h, och hans kolleger professor Kate Sang (mitten) och professor Ted Henry har studerat vilka miljökonsekvenser ett förbud mot plast och plastprodukter skulle få.

Ett förbud mot plastprodukter som förpackningar, etc. skulle få stora miljömässiga konsekvenser, hävdar forskare vid skotska Heriot-Watt University i Edinburgh.
Enligt forskarna skulle såväl koldioxidutsläppen som energiförbrukningen öka markant om man förbjuder plast och ersätter med andra materialtyper som glas och metall.

Professor David Backnall och hans forskarteam vid Heriot-Watt universitetet presenterar sina rön i en rapport, där de slår fast att visserligen är det nödvändigt att miljöbelastningen, som uppkommer av stora mängder okontrollerat plastavfall, minskar, men att införandet av förbud mot olika typer av plastprodukter inte per automatik medför mindre miljöbelastning.

”Vi ska inte vara så rädda för plasten. Alternativen är inte nödvändigtvis bättre för miljön. Vi bör se till att fokusera på att samla in och återanvända plastavfallet istället för att leta efter alternativa lösningar till plast. Och om vi ska ta bort vissa plastprodukter måste vi se till att alternativen har mindre miljöpåverkan än plast, vilket de inte alltid har”, säger professor David Bucknall.

David Bucknall menar att vi måste överge ”tillverka-använd-kassera”-modellen för plastprodukter och tillämpa en cirkulär ekonomi för plastprodukter. Detta kommer att kräva förändringar och förbättringar inte bara hos plasten vi tillverkar utan också bättre tillvaratagande och återanvändning/återvinning av plasten.

Professor Bucknall understryker dessutom att vi i Västeuropa måste inse att vi inte kan lösa alla globala miljöutmaningar som härrör till plast.

”Visst kan vi förbättra hur vi hanterar plast i Storbritannien, men en ny studie från USA säger att 96 procent av allt plastavfall, som hamnar i världshaven, kommer från så kallade ekonomiska utvecklingsländer, och då krävs det en samordnad global insats för att tackla de problemen”, säger David Bucknall.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx