Fors bruk stoppas – för det årliga underhållet!

PUBLICERAD: 12 november 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Det är dags för det årliga underhållsstoppet på Fors Bruk. Alla är taggade och blir lite mer på tå. Fr v Ronny Sjöberg|chef Anläggning & Investeringar och Stefan Neijman

Det är dags för det årliga underhållsstoppet på Fors Bruk. På söndag den 15 november stoppas all produktion, men det kommer ändå att vara full aktivitet inne på bruksområdet. Det är över 2.000 åtgärder, som är inplanerade att utföras under det drygt veckolånga stoppet. Brukets egen personalstyrka på 530 personer kommer att få ytterligare förstärkning av cirka 300 entreprenörer per dag.

På Fors Bruk produceras högkvalitativ kartong till kunder över hela världen, så det krävs att den befintliga maskinparken sköts om på bästa sätt, för att produktionen ska vara optimal. Att ha ett stort underhållsstopp varje år, är en förutsättning för att se till att bruket utvecklas och hålls i topptrim. 

”Alla är taggade och blir lite mer på tå under stoppet och det blir dessutom en mer familjär stämning. Att det är stoppvecka märks inte enbart på bruket, utan även i lokalsamhället. Stoppet innebär ett positivt uppsving för exempelvis hotell, restauranger, bensinstationer och livsmedelsbutiker i närområdet”, berättar Ronny Sjöberg, chef Anläggning & Investeringar.

Säkerheten har högsta priorititet på bruket, oavsett om det är underhållsstopp eller ordinarie kartongproduktion. Inom Stora Enso finns en nollvision vad gäller säkerhet, med målsättningen att inga olyckor ska ske. ”Alla hem säkert varje dag” är det motto som gäller. 

”Vi på bruket tillsammans med våra entreprenörer gör alltid vårt yttersta, för att alla arbeten ska utföras på ett säkert och effektivt sätt. Det är extra viktigt att tänka på säkerheten, när det är så många fler personer inne på bruksområdet och mycket arbeten som ska utföras samtidigt. Utöver säkerheten så är det även viktigt att alla arbeten utförs korrekt och inom planerade kostnadsramar”, säger Ronny Sjöberg.

Det genomförs gemensamma säkerhetsgenomgångar för brukets medarbetare och entreprenörerna både inför och under stoppet. Andra säkerhetsåtgärder är att minimera trafiken inne på bruksområdet genom att vara restriktiva med att utfärda kör- och parkeringstillstånd. Det sker dagliga skyddsronder och samordningsmöten på bruket. Dessutom genomförs det slumpvisa alkoholtester av både brukets medarbetare och entreprenörer.

Den stora nyheten med årets underhållsstopp är att man frångår traditionen att ha underhållsstoppet under julveckan. Det finns många fördelar med att stoppet nu tidigareläggs. 

”Arbetsmiljömässigt blir det betydligt bättre. Nu kan fler medarbetare fira jul med sina familjer istället för att behöva arbeta och det är inte samma risk för sträng kyla eller snö. Det är också lättare att få entreprenörer att ställa upp och leveranserna förenklas, när stoppet inte sker under julveckan. Det är många faktorer att ta hänsyn till när vi flyttar stoppveckan. Vi ska göra en utvärdering, när årets stopp är avklarat och ambitionen är att planera för att framöver genomföra underhållsstoppet redan i oktober”, berättar Ronny Sjöberg.

Förutom att underhålla och ta hand om den befintliga utrusningen så kopplas en stor del av årets investeringsprojekt in under stoppveckan. I år sker investeringar för 100 miljoner kronor på Fors Bruk.

”De senaste 10 åren har vi investerat 1,45 miljarder kronor. Det är ett snitt på cirka 400.000 konor om dagen”, konstaterar Ronny Sjöberg.

Det är både större och mindre investeringsprojekt, som pågår på bruket under stoppveckan. Stefan Neijman är projektledare för två av de större projekten, som går under namnen ”Ny hugglinje med stenfälla” och ”Barkpress”. 

”Det är oerhört spännande med stoppveckan. För mig som projektledare är det den roligaste och mest utmanade arbetsveckan under året. Det är mycket att hålla koll på och många beslut som ska fattas. Mycket händer på kort tid. Det gäller att allt är välplanerat in i minsta detalj för att tidplanen ska hållas”, säger Stefan Neijman.

På Fors Bruk har det tidigare inte funnits någon barkpress. Genom att renovera och bygga om två barkpressar från Stora Ensos bruk i Skoghall har det nu blivit en barkpress, som passar för Fors Bruks produktion. Pressen är en rejäl bjässe, som väger 57 ton. 

”Vi har en tradition att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar för att återanvända utrustning”, berättar Stefan Neijman.

Vid kartongtillverkningen vill man inte ha någon bark i massan. Därför tas barken bort i en 30 meter lång barktrumma, som är fem meter i diameter. Barken eldas sedan upp i brukets fastbränslepanna. Energin från pannan används dels för att tillverka el till bruket och dels till ånga för att torka kartongen på kartongmaskinerna. Idag är så mycket som 99 % av ångproduktionen på bruket baserad på biobränsle.

Barkpressen pressar vattnet ur barken, så barkens torrhalt ökar från 27 % till ca 43 %. Denna ökning av torrhalt medför att det inte längre kommer att behöva köpas in lika mycket externt bränsle samt att ångproduktionen i fastbränslepannan blir mer jämn och stabil. 

”Barkpressen ger oss både kostnads- och energibesparingar”, sammanfattar Stefan Neijman.

Det har varit mycket planering under året av många aktörer, som nu ska realiseras under stoppveckan. 

”Det kommer att vara en tuff och intensiv vecka. Alla berörda behöver ta i lite extra för att vi tillsammans på ett säkert sätt ska hinna med alla planerade arbeten, så vi kan starta upp fabriken på utsatt tid igen”, avslutar Ronny Sjöberg.

Den 22 november är det dags för den ordinarie produktionen att starta upp på bruket.

FAKTA – UNDERHÅLLSSTOPPET PÅ FORS BRUK:
Pågår: 15-22 november 
Antal entreprenörer: Cirka 300 personer per dag 
Antal arbeten som utförs: Över 2.000 planerade åtgärder 
Arbeten som utförs: Inspektioner, underhåll, service och rengöring i hela fabriken. Installation och idrifttagning av ny utrustning relaterad till investeringsprojekten.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Elopak bygger sin första produktionsanläggning i Nordamerika

”I tidernas begynnelse” kom grunden för Elopaks Pure-Pak förpackningar från USA. Efter många år startas nu den första produktionsenheten i Nordamerika. Första halvåret 2025 ska den vara i drift.
Elopak_

Multivac bygger ny produktionshall i Tyskland

Multivac Group har nyligen genomfört en ceremoni som start för bygget av sin nya Wolfertschwenden #2 fabrik i Allgäu-regionen i södra Tyskland.
Multivac

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium