Förpackningstryckets utveckling i Sverige och Europa

PUBLICERAD: 28 december 2020
UPPDATERAD: 24 januari
Intergrafs ”Economic report 2020” sammanfattar de senaste tillgängliga siffrorna om den europeiska tryckeribranschen och i samarbete med Smithers ger den också en syn på hur branschen kan utvecklas. Foto: Jason Bickley

Intergraf, den europeiska federationen för tryck och digital kommunikation, publicerar varje år en ekonomisk rapport. Den ger en detaljerad inblick i  tryckmarknadens utveckling och framtid i Sverige och Europa.

Även om årets rapport inte kan ge exakta siffror till följd av den pågående coronapandemin är den ändå värd att titta närmare på. Visste du att den europeiska tryckeribranschen omfattade totalt 109 000 företag 2017? Eller att de tryckeritätaste länderna finns i Frankrike, Italien och Spanien, medan den högsta försäljningen genererades i Tyskland, Storbritannien och Italien? Andra intressanta siffror är att 89 procent av alla europeiska tryckerier har färre än 10 anställda, totalt 95 procent färre än 20 anställda och 5 procent mer än 20 anställda, inklusive en procent med mer än 250 anställda.

Den som invänder mot att dessa siffror redan är tre år gamla kan ha rätt – men Intergrafs rapport sammanfattar officiell sammantagen statistik från Eurostat, och presenterar därmed alltid de senaste tillgängliga uppgifterna. Intergrafs olika medlemsförbund i Europa tillhandahåller även information om aktuella trender i utvalda europeiska länder som bidrar med mer uppdaterade siffror.

Reklam i majoritet

En titt på de senaste åren gör det dock möjligt att dra spännande slutsatser om de enskilda tryckmarknaderna. Exempelvis, majoriteten av alla trycksaker, 27 procent, som producerades under 2018 var reklam. Böcker följde med 17 procent, etiketter med 16 procent, tidskrifter med 10 procent och kataloger med 9 procent. Säkerhetstryck uppgick till sju procent, tidningar landade på sex procent och andra saker utgjorde åtta procent.

Sammantaget visar siffrorna i Intergrafs Economic report 2020 att den totala volymen tryckprodukter i EU-länderna har minskat de senaste åren. Mellan åren 2017 och 2018 backade totalvolymen med 2,8 procent, och blickar man ännu längre tillbaka är nedgången ännu tydligare. Enligt Intergrafs siffror är det produktsegmenten tidningar och kataloger som har legat mest stabila.

Tryckmarknaden i Europa 2018 delar upp sig i följande grafik. Källa: Intergraf
Siffror för Sverige

Rapporten ger inte bara detaljerad information om utvecklingen av den europeiska tryckeribranschen som helhet, utan tittar också närmare på de enskilda länderna. Siffrorna för Sverige kommer från 2019 och visar bland annat följande utveckling: försäljningen inom kommersiellt tryck minskade med 6,5 procent jämfört med 2018. Både etikett- och förpackningstrycket omsatte 2 procent mer, medan storformatstrycket minskade med 12 procent för samma period. För tryckning av böcker var nedgången 4 procent.

En närmare titt på hur de olika tryckteknikerna utvecklas så ökade digitaltrycket med 4 procent, medan rulloffset och arkoffset dalade med 5-10 procent, respektive 8,5 procent. Även storformat sjönk med 12 procent. Däremot visade flexotrycket ett uppsving med 2 procent.

En trend som pekas ut är att antalet verksamma tryckerier i Sverige sjunker med 10 procent årligen till följd av den konsolidering som sker i branschen.

Pandemi och Brexit

Den exakta omfattningen och effekterna av coronapandemins andra våg, och i vissa länder den tredje, kunde inte uppskattas när den ”ekonomiska rapporten 2020” fastställdes. Dock står det klart att pandemin leder till till permanenta förändringar när det kommer till behovet av tryckta produkter. Brexit kommer också att få konsekvenser för den europeiska tryckeribranschen. Med hjälp av analysinstitutet Smithers Research Institute belyser Economic report 2020” hur de kommande månaderna och åren kan se ut. En slutsats är att pandemin nu skulle kunna påskynda trender som uppstod före pandemin. Detta är bland annat ett positivt tecken för etikett- och förpackningsindustrin. Rapporten behandlar också utsikterna för återhämtning på tryckmarknaden.

För den som vill gräva lite djupare i siffrorna och letar efter mer detaljerad information om produktspecifika trender eller utvecklingen i leverantörsbranschen, så finns den 180-sidiga ekonomiska rapporten om Intergraf tillgänglig. Rapporten är gratis för Intergrafs medlemsföretag. Icke medlemmar kan köpa rapporten för 290 euro plus moms i elektronisk eller tryckt form.

Intergraf representerar 21 medlemsförbund i 22 europeiska länder.

 

Text: Judith Grajewski/Claes Nordström, Översättning: Claes Nordström

Läs vidare

Heidelberg vill förlösa din potential

Det blir världspremiär för den nya generationen av Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen ska möjliggöra autonomt tryck även inom förpackningsproduktion.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Världspremiär på drupa för Xeikons nya etikettpress

Xeikon kommer att ha en världspremiär på drupa 2024. Det är en etikettpress som trycker med en, ny, egenutvecklad bläckserie.
Untitled Design - 1

Xeikon visar innovationer inom nyckelsegment på Drupa

Xeikon, som är en del av Flint Group, erbjuder digitala lösningar för såväl den grafiska industrin som förpackningsbranschen. På Drupa visas de senaste innovationerna inom dessa segment.
SV-kollage-1536x1024x

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x