Förpackningsbolaget DS Smith når sina globala hållbarhetsmål

PUBLICERAD: 26 augusti 2020
UPPDATERAD: 25 januari

|Miles Roberts är VD och koncernchef på DS Smith. (Bild DS Smith)

Förpackningskoncernen DS Smith meddelar att man nått tre viktiga milstolpar, när det gäller global hållbarhet.
Hållbarhetsmålen, som sattes upp år 2018, fokuserade på att stödja de samhällen, där man verkar, att arbeta för ett minskat energianvändande för att reducera koldioxidutsläppen och att endast använda pappersfiber från hållbara källor. Målen är en del av en bredare, långsiktig hållbarhetsstrategi.

”Dessa mål är inriktade på de områden, där vi tror att vi kan ha störst inverkan: att använda innovativa förpackningar för att effektivisera leveranskedjorna, att minska vår miljöpåverkan och att vara ansvariga för våra människor och de samhällen, där vi verkar”, säger Miles Roberts, koncernchef på DS Smith.

Miles Roberts är VD och koncernchef på DS Smith. (Bild DS Smith)

DS Smith uppger att man år 2019 nådde en minskning av sina koldioxidutsläpp med 11 procent jämfört med 2015 och man har säkerställt att energiförbrukningen i alla bolagets tillverkningsenheter till 90 procent är ISO 50001 certifierad. Detta är en del av ett bredare löfte att till år 2030 minska koldioxidutsläppen med 30 procent per ton producerade produkter.

DS Smith skriver också att man har byggt på sitt starka samhällsprogram och att man utöver utbildningar och hållbarhetsinitiativ också gjort stödjande insatser under den pågående Covid-19-pandemin, som exempelvis donation av wellpappbaserade möbler till spanska fältsjukhus och utveckling av hjälpmedel till vårdpersonal i Storbritannien.

DS Smith har också uppfyllt sitt åtagande att endast använda återvunnen pappersfiber eller fiber från certifierade källor. I dagsläget är 98 procent av företagets tillverkade förpackningar återvinnings- eller återanvändbara – och målet är 100 procent till år 2025.

”Vårt syfte är att anpassa förpackningarna till en värld i förändring och som en ledande leverantör av hållbara förpackningslösningar kan och måste vi göra mer för att ta itu med några av de stora utmaningarna som vårt samhälle och vår miljö står inför”, säger Miles Roberts.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Det våras för plastbärkassarna när skatten är på väg bort

Nyligen berättade Packnews om en ICA-butik som börjar sälja bärkassar av biomaterial och nu satsar Coop Sverige på bärkassar som till stor del består av återvunnet material. Den 1 november tas skatten bort på bärkassar.
coop-carrier-bag-trioworld

Drupa 2024 - Många vill ha en bit av kakan inom etikettproduktion

Packnews danska redaktör, Søren Winsløw, sammanfattar här sina intryck från Drupa ur ett etikettperspektiv. Digitalisering är ett gångbart ord i detta sammanhang.
canon_drupa_01xx

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor