Företag ställer krav på förpackningsåtervinningen

PUBLICERAD: 4 april 2016
UPPDATERAD: 24 januari

FTI Kent Carlsson
81 procent av företagen som säljer förpackade varor på den svenska marknaden tycker att det är mycket viktigt att deras förpackningar återvinns med största möjliga miljönytta, en ökning med 9 procentenheter sedan 2011.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och avser de cirka 10 000 företag som har ett lagstadgat producentansvar genom att de tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller förpackad vara. Exempelvis livsmedelskedjor, möbel, mode- och hemelektronikhandeln.

– Siffrorna visar att producentansvaret blivit viktigt för företagsledningarna som en del i företagens hållbarhetsarbete. Att vara ansluten till FTI är ett kvitto på man tar ansvar, bland annat genom att företagen därmed är med och finansierar landets 6000 återvinningsstationer. Kraven på vårt återvinningssystem ökar också i takt med företagens allt högre hållbarhetsambitioner, säger FTI:s vd Kent Carlsson.

– Intressant är också att inga företag ser återvinning som helt oviktig idag, jämfört med fyra procent 2011.

FTI ägs och finansieras av företag som tillverkar, säljer eller importerar förpackade varor, förpackningar och tidningar. FTI har till uppgift att samla in förpackningar och tidningar och återvinna dem till nya produkter. Det sker genom insamling från hushåll via 6000 återvinningsstationer och insamling i bostadsfastigheter, samt från verksamheter.FTI drivs helt utan vinstsyfte. Idag källsorterar mer än 9 av 10 hushåll.

Undersökningen gjordes i maj 2015 av Stelacon på FTIs uppdrag.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning.

 

På bilden: Kenth Carlsson, VD för FTI

Läs vidare

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Med kombinationen papper och plast sparar Arla 32 ton plast om året

Trenden att ersätta plastförpackningar med förpackningar som kombinerar papper och plast fortsätter bland varumärkesägare med den tveksamma motiveringen att det är bättre för miljön.
Arlax

Framgång i forskning om återvinningsbara flexibla barriärförpackningar

Forskningsprojektet Circ Pack är avslutat efter drygt två år. Projektets syfte var att samla värdekedjan för att undersöka hur flexibla barriärförpackningar, som ofta används för livsmedel, ska kunna återvinnas. Tack vare projektet finns nu en framkomlig väg mot återvinningsbarhet för förpackningarna.
Filmx

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax