Fokuserar på produktion av wellpapp

PUBLICERAD: 26 juni 2014
UPPDATERAD: 26 juni

Ledningen för DS Smith Packaging har beslutat att kärnverksamheten då det gäller produktion är wellpapp. Syftet med att koncentrera produktionen mot wellpapp, är att säkerställa en fortsatt hög investeringstakt och att ligga främst i den tekniska utvecklingen.

Som en konsekvens av detta avyttras EPS och EPP verksamheterna i Norden, Flamingo i Danmark och Cellplast i Sverige. Verksamheterna förvärvas av det norska företaget BEWI. BEWI är ett företag som är helt koncentrerat på produktion och försäljning av cellplastprodukter.

I och med detta kan de båda företagen utveckla produktionen av sina respektive material på bästa sätt. I samband med övertagandet har ett långsiktigt samarbetsavtal tecknats. Avtalet innebär att man fortsätter ett nära samarbete där kombinationen av de båda materialen utnyttjas på bästa sätt. Övertagandet är villkorat av ett formellt godkännande från Konkurrensverket.

– Den bärande delen i överenskommelsen för oss, är att vi nu kan fokusera vår produktionstekniska utveckling helt mot wellpapp. Samtidigt kan vi, tack vare samarbetet med BEWI, behålla och utveckla vårt breda produkterbjudande mot marknaden, med förpackningslösningar där vi kombinerar wellpapp och EPS/EPP för att ge kunden bästa lösning och totalekonomi, kommenterar Magnus Krook, VD för DS Smith Packaging Sweden.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx