Fokus på plastavfall överskuggar de stora miljöproblemen

PUBLICERAD: 10 november 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Bild: Håll Sverige Rent.

Ett team av ledande miljöexperter, med forskare från University of Nottingham i spetsen, varnar för att det nuvarande kriget mot plast riskerar att ta bort fokus från de större hoten mot miljön.

I en artikel som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Wiley Interdisciplinary Reviews (WIREs) Water, säger de tretton experterna att även om plastavfall är en fråga att ta på allvar, överskuggar detta allmänhetens miljösyn på större hot, till exempel klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Det tvärvetenskapliga teamet hävdar att mycket av samtalen kring plastavfall baseras på data som inte alltid är representativa för de miljöer som har testats. Motviljan mot plast i samband med detta kan uppmuntra användningen av alternativa material med potentiellt större skadliga effekter.

Författarna varnar för att plastföroreningar dominerar allmänhetens oro för miljön och har utnyttjats politiskt efter att ha fångat världens uppmärksamhet, till exempel genom känslomässiga bilder av vilda djur som fångats i plastavfall och alarmistiska rubriker. De säger att små politiska gester som lagstiftning som förbjuder mikroplast i kosmetika, beskattning av plastpåsar och ekonomiska incitament för användning av återanvändningsbara behållare, samt marknadsföring av produkter som ”gröna” för att de innehålla mindre plast än alternativ, riskerar att skapa en självbelåtenhet i samhället mot andra miljöproblem som inte är så påtagliga som plastföroreningar.

Artikelförfattarna uppmanar media och andra att se till att verkliga plastföroreningar inte får en felaktig framställning, särskilt i den offentliga spridningen av frågan, och uppmanar regeringar att minimera miljöpåverkan från överkonsumtion genom produktdesign, fungerande cirkulär avfallshantering och noga övervägd snarare än reaktionär politik.

Vi ser ett oöverträffat engagemang i miljöfrågor, särskilt när det gäller plastföroreningar, från allmänheten och vi tror att detta ger en unik möjlighet för denna generationen att föra fram andra, potentiellt större miljöfrågor. Detta är ett viktigt ögonblick för att lyfta fram och ta itu med områden som ”kasta bort” kultur i samhället och se över avfallshantering. Men om man fortsätter med att prioritera plast kommer denna möjlighet att missas – och till en hög kostnad för vår miljö.

Dr Tom Stanton, medförfattare, University of Nottingham’s School of Geography and Food, Water, Waste Research Group

I artikeln framhålls också att plast inte är den enda typen av förorenande material som härrör från mänsklig aktivitet och som förorenar miljön. Andra exempel inkluderar naturliga textilfibrer som bomull och ull, sfäroida kolhaltiga partiklar (rester av fossila bränslen) och bromsförslitningspartiklar från fordon – som alla finns på olika platser, där de kan ha negativa miljöeffekter. Författarna noterar att dessa material ofta är mycket rikligare än mikroplast och vissa, såsom glas, aluminium, papper och naturfibrer, är förknippade med ”plastalternativ” som marknadsförs som lösningar på plastföroreningar, men som i verkligheten tar steget bort från problemet med att ändra konsumtionsmetoderna och därmed grunden till problemet. De ekotoxikologiska effekterna av vissa av dessa material är mindre kända än föroreningar av plast och mikroplast, men ändå kan de ha betydande effekter.

Författarna drar slutsatsen att ett beteendevetenskapligt tillvägagångssätt bör tas för att bedöma samhällets relation till engångsartiklar och slit-och-slängkultur och för att se över felaktig hantering av avfall.

De säger att det finns en förståelig önskan att minimera det globala plastavfallet i miljön och att det inte får bortses ifrån, men positiva åtgärder för att minimera plastföroreningar måste informeras väl och bör inte förvärra eller överskugga andra former av miljöförstöring i samband med alternativa material.

I artikeln anges att lösningar sannolikt finns genom ett större fokus på att designa material och produkter som kan återvinnas, som har sin inbyggda livslängd och att det finns marknader och anläggningar för att återvinna allt plastavfall.

Referens: “It’s the product not the polymer: Rethinking plastic pollution” av Thomas Stanton, Paul Kay, Matthew Johnson, Faith Ka Shun Chan, Rachel L. Gomes, Jennifer Hughes, William Meredith, Harriet G. Orr, Colin E. Snape, Mark Taylor, Jason Weeks, Harvey Wood och Yuyao Xu, 22 oktober 2020, WIREs Water.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x