Flitig drönare inventerar lagret!

PUBLICERAD: 14 januari 2015
UPPDATERAD: 25 januari

En drönare svävar runt i lagerlokalen och skannar av samtliga märkta produkter på hyllplanen. (Bilden från en informationsfilm från Fraunhofer-institutet)|På Hannovermässan 2014 visade projektgruppen från Fraunhofer-institutet för första gången upp sin lagerinventerande drönare.

Inventering av lager kan vara både tidsödande och långtråkigt, men nu har en grupp ingenjörer och produktutvecklare vid tyska materialhanterings- och logistikinstitutet Fraunhofer IML kommit på att man kan använda s.k. drönare, dvs. små, obemannade flygande farkoster, som helt automatisk kan sköta inventeringen!
Projektet, som kallas ”InventAIRy”, innebär att en drönare, försedd med lämpliga läsare, flyger runt i lagret och registrerar och rapporterar alla märkta förpackningar, produkter, etc.


Projektet, som visades i prototypform vid Hannovermässan i april 2014, innebär att en drönare självständigt ska kunna flyga runt i exempelvis en lagerlokal och skanna av alla hyllor och hyllplan. Drönaren ska förses med utrustning för avläsningar av koder som EAN eller OR-kod eller RFID-taggar. Alla inventeringsdata överförs sedan trådlöst till företagets affärs- och administrationssystem, där en inventeringsrapport upprättas.

Enligt projektgruppen vid Fraunhofer ska drönaren också vara utrustad med ett orienterings- och lägesprogram, som gör att den själv bygger upp en karta av lagerlokalen för att undvika dubbelskanningar. Kartan lagras i drönarens minne, vilket gör att den också kan upptäcka förändringar i hyllplaceringar, etc. vid nästa inventeringstillfälle och då uppdatera kartan. Systemet bygger på så kallade intelligenta algoritmer i kombination med 3D-kameror, avkänningssystem typ LIDAR och ultraljudssensorer. Vid användning utomhus kan även GPS-utrustning användas.

Enligt logistikexperten Marco Freund, som leder InventAIRy-projektet, ska systemet, när det är helt färdigutvecklat, innebära att inventering av ett lager – oavsett hur stort och komplicerat det är – ska kunna sköta snabbt och enkelt av en enda person. Och denne behöver inte ens befinna sig i lagret, utan kan sköta det hela från sin dator, där drönaren programmeras och startas med ett par knapptryck!

Förutom att genomföra hela eller delvisa inventeringar, ska drönaren även kunna användas för att söka upp en eller flera specifika varor eller godsenheter i lagret, utan inblandning av fysisk lagerpersonal och med minimala kostnader.

Projekt InventAIRy är dock ännu inte färdigutvecklat. I år räknar man med att kunna genomföra automatiserade provflygningar, där drönaren i första skedet endast ska sväva i luften på en fast position och därifrån kunna läsa av kodat eller taggat gods inom utrustningens läsavstånd.

————————————-

N.B.: Drönare” är ursprungligen beteckningen på hannar bland steklar som myror, bin och getingar. Drönarnas enda uppgift är att befrukta stekelsamhällets drottning och de deltar således inte i det hektiska arbetet i stacken eller kupan…. I överförd betydelse kan drönare också avse en lat och bortskämd person, som gärna lever på andras bekostnad.
Sedan början av 2000-talet har drönare också blivit synonymt med obemannade flygande farkoster, som används främst till spanings- och stridsuppdrag. Numera finns också mindre drönare, som används för övervakning, fotografering och filmning, etc. eller för rena hobby- och nöjesaktiviteter.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Elopak bygger sin första produktionsanläggning i Nordamerika

”I tidernas begynnelse” kom grunden för Elopaks Pure-Pak förpackningar från USA. Efter många år startas nu den första produktionsenheten i Nordamerika. Första halvåret 2025 ska den vara i drift.
Elopak_

Multivac bygger ny produktionshall i Tyskland

Multivac Group har nyligen genomfört en ceremoni som start för bygget av sin nya Wolfertschwenden #2 fabrik i Allgäu-regionen i södra Tyskland.
Multivac

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium