Besök hos Fiskeby: Förpackningar på returfibrer ett bra miljöval

PUBLICERAD: 16 november 2021
UPPDATERAD: 24 januari
Ciceroner under Packnorths besök på Fiskeby var Cecilia Halling Linder, hållbarhetsutvecklare, Anders Nyrén, marknads- och försäljningschef samt Therese Marklund, marknads- och försäljningskoordinator. Foto: Per Marklund

Med alla plastlarm och skogen som alla drar i, är det då inte bra att veta att det finns tillverkare av förpackningskartong i Sverige som är gjord på 100 procent returfibrer? Fiskeby Board AB utanför Norrköping är den enda tillverkaren i Skandinavien och som dessutom kan separera fibrerna från plastbeläggningen i exempelvis mjölkförpackningar.

Återvinningen av fiber gör att stora skogsarealer kan användas till andra ändamål. Det går åt 40 procent mindre energi i tillverkningen av returfiberkartong jämfört med färskfiberkartong. Sammantaget betyder det en stor reducering av både energi och CO2-utsläpp.

Där finns kunderna

Enligt Anders Nyrén, marknads- och försäljningschef, beställs 55 procent av kartongen av tryckerier och konverterare och 45 procent av förpackningskunderna. Det är inte bara priset som avgör att kunderna vill beställa direkt av Fiskeby utan också för att få större kontroll över tillgång av volymer samt en jämnare kvalitet i den färdiga förpackningen.

11 procent av Fiskebys produktion säljs inom Sverige och det mesta av resten inom Europa. Fiskebys årliga produktion på 160 000 ton premiumkartong motsvarar cirka 5 procent av all returfiberkartong som tillverkas i Europa. Fiskeby arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen från transporterna, säger Cecilia Halling Linder, hållbarhetsutvecklare.

Foto: Pressbild

Råvaran består av olika kvaliteter på returpapper och förpackningar. Inga timmerstockar här inte! Det är förpackningar från hushållen, spill från tryckerier och vid förpackningstillverkning samt spill från andra pappersbruk och tillverkare av olika pappersprodukter, både tryckta och otryckta.

Foto: Per Marklund

Fiskeby använder upp till tio olika sorters returfibrer för att optimera kvaliteten i de olika varianterna av Multiboard.

Foto: Per Marklund

Den 40 meter långa och unika upplösningstrumman där pappersfibrerna separeras från resten av förpackningarna med hjälp av vatten. Av 1,2 ton återvunna förpackningar får man ut cirka ett ton träfibrer. Resterna förbränns, tillsammans med återvunnet returträ och verksamhetsavfall, för att generera el och ånga till kartongtillverkningen.

Foto: Per Marklund

En av bestrykningsanläggningarna i pappersmaskinen. Bestrykningen läggs på i flera lager ovanpå kartongen, för att få en jämn och vit yta och att trycket återges bra. En bra bestrykningsanläggning och yrkeskunnig personal är viktigt för ett bra slutresultat. Här verkar Fiskeby har lyckats när man frågar tryckerierna.

Cecilia Halling Linder, hållbarhetsutvecklare och Therese Marklund, marknads- och försäljningskoordinator framför de väldiga rullarna som väger 15 ton. Foto: Per Marklund

 

Den färdiga kartongen från kartongmaskinen rullas upp på stora rullar (tambour) som väger 15 ton. Rullarna skickas sedan vidare i produktionen där de delas upp i mindre rullar och arkas ner till det slutformat som kunderna vill ha.

Foto: Per Marklund

Arkformatet skräddarsys efter förpackningarnas storlek för att få så lite spill som möjligt. Det gäller även pallarna så att man spar utrymme vid transport, tryckning och stansning. För att minska lagerhållningen beställer kunderna i omgångar på så kallat avrop.

Tvärsnitt på Fiskebys Multiboard returfiberkartong

• Toppskiktet bestryks med en blandning, mest bestående av krita och latex, för att få en hög vithet, jämnhet och vidhäftning som minskar risken för delaminering.
• Vitare fibrer används i överskiktet vilket tillsammans med bestrykningen gör ytan vitare.
• Spar- och underskikt består av bättre fiberkvaliteter för att göra kartongen styvare och starkare.
• Mellanskiktet består till största del av fibrer från konsumentförpackningar, det som vi slänger i återvinningsbehållarna.
• Underbestrykning är till för att täta ytan och minska dammsläpp samt att möjliggöra en effektiv klistring i konverteringslinjerna.

Utöver dessa skikt kan man lägga på barriärskikt på insidan som skyddar produkternas lukt och smak samt även foliering på utsidan för elegantare förpackningar. Sammansättningen av de olika lagren varierar beroende på vad förpackningen ska användas till. Multiboard finns i olika kvaliteter, från förpackningar för verktyg och kläder till livsmedels- och lyxförpackningar. Kartongen kan fås i ytvikter från 280 till 500 g/m2.

Det är främst tillgången på nordiska fibrer som gör Multiboard styvare och starkare jämför mot andra kvaliteter ute i Europa. Sammansättningen med flera skikt med olika egenskaper gör att man får en bulkig kartong med hög kompressionsstyrka och styvhet vilket ger en bra körbarhet när förpackningarna tillverkas och produkterna ska packas. Upp till 10 procent på ytvikten, med bibehållen styrka och styvhet, sparas in med Multiboard jämför mot andra kvaliteter på returfiberkartong, säger Anders.

Vad tycker tryckerierna?

Enligt några förpackningstryckerier som Packnorth varit i kontakt med, är efterfrågan på fiberbaserad kartong väldigt hög idag. Många kunder efterfrågar också kartong med returfibrer. Men det är inte alla gånger som det är det bästa valet, särskilt inte för returfiberkartong som tillverkas ute i Europa med fossilt framställd el, anser ett tryckeri.

Främsta fördelen med returfiberkartong är att priset är lägre på motsvarande ytvikter. Återvunnen kartong är också ett bra försäljningsargument idag tycker ett tryckeri.

Nackdelarna är lägre styvhet och styrka som gör att man måste gå upp lite i ytvikt för att få bra körbarhet och stabila förpackningar. Returpappersförpackningarna är känsligare för överfuktning i tryckningen med risk för delaminering nämner ett par tryckerier.

Men tryckerierna påpekar också att Fiskebys returfiberkartong är klart bäst på marknaden. Närheten till bruket i Norrköping är också ett viktigt argument samt att svensk el i stort sett är fossilfri, vilket förstås även gäller för färskfiberförpackningar producerade i Sverige.

Kvalitetskontroll

Borrprover tas ut ur balarna för att kontrollera sammansättningen av returmaterialet. Informationen används också som statistik hos FTI, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB på vad som slängs i återvinningen.

Catharina Andersson, laboratoriechef visar ett provtryck gjort i en IGT provtryckspress för att kontrollera delamineringen. Enligt henne visar detta provtryck på en helt normal vidhäftning. Foto: Per Marklund

Prover tas från varje eller varannan färdig tambourrulle och kontrolleras direkt, dygnet runt. Kontroll görs på upp till 5 positioner på rullbredden med upp till 10 olika mätningar säger Catharina. Bland annat kontrolleras böjmotstånd, cobb, z-styrka, vithet, ljushet och Lab. Även en visuell kontroll görs över kartongytan.

Prover på den färdiga kartongen skickas också för migrationstester till ISEGA i Tyskland, som är en oberoende forskningsinstitut. Fiskebys eget laboratorium gör också regelbundna smak- och lukttester på Multiboard.

För papper och kartong finns idag inga övergripande EU-regler och gränsvärden gällande livsmedelsförpackningar. Fiskeby använder sig därför av tyska BrF:s XXXVI rekommendationer och gränsvärden som är en de facto standard i branschen.

Det ska till slut påpekas att Fiskeby arbetar aktivt med en hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030 och även med cirkulär ekonomi för att minska förbrukningen av råvaror och utsläpp av växthusgaser.

 

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax