Färsk statistik visar: Vi rör oss uppåt i avfallstrappan

PUBLICERAD: 4 juni 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Avfall Sverige har presenterat färsk statistik över hushållsavfallet i Sverige.|”Det här visar att vår mix av behandlingsmetoder blir allt bättre”|säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Biologisk återvinning och materialåtervinning ökar samtidigt som energiåtervinningen minskar. Det visar ny statistik över hushållsavfall i Sverige, som Avfall Sverige nu presenterar. 
”Det här visar att vår mix av behandlingsmetoder blir allt bättre och att vi rör oss uppåt i avfallstrappan. Men fortfarande är den stora utmaningen att minska avfallet, på den punkten kommer vi inte att slå oss till ro”, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

Statistiken visar en ökning av den totala mängden hushållsavfall. Detta beror till viss del på en ny metodik för beräkningen, eftersom konstruktionsmaterial för anläggningsändamål numera också räknas in i statistiken. Konstruktionsmaterial består av sten, glasull, keramik, jord, tegel och betong.

Enligt den nya statistiken behandlades 4.542.670 ton hushållsavfall i Sverige 2014, det motsvarar 466 kg per person och är en ökning med två procent jämfört med 2013. För första gången är materialåtervinningen och den biologiska återvinningen tillsammans större än energiåtervinningen och utgör nu 52 procent av den totala andelen hushållsavfall. 47,3 procent gick till energiåtervinning. Deponeringen av hushållsavfall är fortfarande mycket låg i Sverige och utgör endast 0,7 procent, vilket är en minskning med en procent. 

Det var ungefär lika många kommuner, som samlade in matavfall 2014, som året innan. Att det inte är fler är en följd av osäkerheten kring insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Men insamlingen av matavfall har trots detta ökat med cirka fem procent i hela landet. Det kan förklaras med att de kommuner, som har separat insamling av matavfall, exempelvis har utökat insamlingen till fler bostadsområden, restauranger eller butiker. 

Allt mer matavfall går till rötning i stället för kompostering, det är en utveckling, som har pågått i flera år. 2014 ökade rötningen vid samrötningsanläggningar med 20 procent och komposteringen minskade med 16 procent. 

Avfallstrenden är en preliminär beräkning av mängden behandlat hushållsavfall i Sverige 2014.  I början av juli kommer den statistiska årsskriften ”Svensk Avfallshantering” med den slutliga sammanställningen av all statistik kring hushållsavfall 2014.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Elopak bygger sin första produktionsanläggning i Nordamerika

”I tidernas begynnelse” kom grunden för Elopaks Pure-Pak förpackningar från USA. Efter många år startas nu den första produktionsenheten i Nordamerika. Första halvåret 2025 ska den vara i drift.
Elopak_

Multivac bygger ny produktionshall i Tyskland

Multivac Group har nyligen genomfört en ceremoni som start för bygget av sin nya Wolfertschwenden #2 fabrik i Allgäu-regionen i södra Tyskland.
Multivac

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium