Sveriges Bryggeriers medlemmar startar Bryggarinitiativet för att kunna erbjuda praktikplatser till asylsökande. Samtidigt upprättar Sveriges Bryggerier en fond för branschorganisationens medlemmar där de kan söka pengar för att genomföra ytterligare aktiviteter för att förbättra situationen för asylsökande och deras familjer.

Bryggarinitiativet är varumärkesneutralt och alkoholfritt och genomförs i samarbete med Migrationsverket.

– De svenska bryggerierna finns i samhällen från norr till söder. Här finns en tradition av entreprenörskap och också viljan att delta. Att nu ta ansvar för att kunna hjälpa människor som flytt undan krigets avskyvärda följder, är egentligen ganska självklart, säger Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier.

Bryggerinäringen tar det här gemensamma initiativet för att hjälpa till och erbjuda en väg in i det svenska samhället. Bryggerierna kommer också att med hjälp av sina andra engagemang arbeta för att skapa praktikplatser åt asylsökande och deras familjer.

En projektledare anställs på Sveriges Bryggerier för att underlätta kontakterna mellan Migrationsverket och bryggerierna och därmed underlätta skapandet av praktikplatser och matchningen av praktikanter.

I samband med att Bryggarinitiativet nu tar form, startar Sveriges Bryggerier en fond dit medlemmar och dess anställda ska kunna ansöka om pengar för att också öka antalet aktiviteter vid sidan av praktikplatserna. Det kan också handla om att få bidrag för så enkla saker som att man ute på bryggerierna ska kunna ge praktikanterna lunch.

– Vi uppmuntrar också andra branscher att göra samma sak som vi, säger Cecilia Giertta. Vi är övertygande om att viljan att hjälpa finns hos alla, och det handlar bara om att tänka lite utanför de vanliga ramarna. Vår förhoppning är att samarbetet ska ge asylsökande en första kontakt in i det svenska samhället.

De svenska bryggerierna har vuxit rekordartat de senaste sex åren, och sysselsätter idag direkt runt 5000 personer, vilket skapar sysselsättning för drygt 60 000 personer i Sverige.

Bryggarinitiativet är:

-En branschgemensam insats för snabbare etablering av nyanlända och asylsökande i Sverige

-Varumärkesneutralt och alkoholfritt

-Praktikplatser i samarbete med Migrationsverket

– Praktikplatserna omfattar fyra månader

-Fritidsaktiviteter för familjer och vuxna inom idrottsrörelsen

-En bryggarfond för att anställda i näringen ska kunna bidra med egen tid, kreativa idéer och aktiviteter

Sveriges Bryggerier är Bryggareföreningen, Sveriges äldsta branschorganisation, som representerar ölbryggerierna, cider-, vatten- och läsktillverkarna och bidrar till mer än 60 000 jobb i Sverige. I styrelsen för Sveriges Bryggerier sitter representanter för Carlsberg, Dugges, Spendrups, Åbro, Kopparbergs och Coca-Cola.