En ridå av bubblor samlar in plastskräp i holländsk kanal!

PUBLICERAD: 19 november 2019
UPPDATERAD: 25 januari

Philip Ehrhorn, en av grundarna av start-up-företaget Great Bubble Barrier, förklarar principen för bubbelbarriären, som syns på vattenytan i bakgrunden. (Bild Great Bubble Barrier)

Det holländska start-up-företaget Great Bubble Barrier har i en av Amsterdams kanaler inlett ett annorlunda och unikt projekt för insamling av plastförpackningar och annat plastavfall i vattnet.
Platsen för projektet är Westerdok, som utgör slutdelen på Amsterdams bälte av kanaler och som mynnar i floden IJ, vilken i sin tur mynnar i Nordsjön.

Great Bubble Barriers koncept innebär att man genom att blåsa luft genom ett perforerat rör på botten av en flod eller kanal skapar en ridå av luftbubblor, som ”fångar in” kringflytande plastavfall i vattnet, varvid skräpet följer med bubblorna, när dessa stiger mot ytan. Genom att röret är placerat diagonalt på bottnen kan plastavfallet sedan med hjälp vattnets naturliga ström styras in mot speciella insamlingsanordningar vid stranden, där det tas omhand och sorteras, etc.

Ridån av stigande luftbubblor utgör inget hinder varken för båtar eller för fiskar och andra vattenlevande djur.

Tekniken att använda ”gardiner” av luftbubblor i vatten för olika ändamål är inte ny i sig. Den används exempelvis för att hindra olja från oljeutsläpp att sprida sig eller för att minska undervattensbrusnivåer runt byggarbetsplatser på havsbotten. Men det här är första gången tekniken används för att samla in kringflytande plastavfall i vattendrag!

Great Bubble Barrier testade först sitt unika insamlingskoncept i egenbyggda prototyper och har även gjort storskaliga tester i floden IJssel i Nederländerna. Försöken visade att ”bubbelbarriären” i genomsnitt fångar och samlar in 86 procent av det avfall – främst plastskräp från förpackningar, etc. – som kommer flytande i vattnet. Bubbelridån samlar in såväl skräp vid ytan som skräp i underliggande vattenlager, ända ner till botten.

Nu har alltså det unga och växande företaget Great Bubble Barrier i samarbete med staden Amsterdam och den regionala vattenmyndigheten inlett ett fullskaligt pilotprojekt, som ska pågå i tre år. Placeringen av ”Bubbles Barrier” i Westerdok är strategiskt utvald för att kunna stoppa så mycket som möjligt av plastavfall från Amsterdams centrum, innan det når Nordsjön. Bubble Barrier är verksamt dygnet runt, alla dagar i veckan.

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy