Den första svenska boken om konsumentbeteende

PUBLICERAD: 12 juni 2017
UPPDATERAD: 25 januari

Hur tänker|reagerar och agerar konsumenten? Det ska den nya boken försöka ge svar på.

”Konsumentbeteende – Klassiska och samtida perspektiv” är den första svenska läroboken, som beskriver konsumenter och konsumenters beteende. Majoriteten av existerande läroböcker i konsumentbeteende är amerikanska, med undantag av en översättning av en brittisk lärobok. Bakgrunden till den nya boken är att ge en grundläggande förståelse för konsumtion i Sverige.

”Vår utgångspunkt har varit att göra ett nytt och aktuellt läromedel i en genre, som till dags datum dominerats av amerikanska böcker, där de stora framtidsfrågorna som till exempel hållbarhet i hög grad lyst med sin frånvaro. Vi ville också visa på den mångfald, som idag genomsyrar konsumentbeteendefältet, där influenser märks inte bara från psykologi och nationalekonomi utan även från ämnen som sociologi och antropologi”, säger Mikael Ottoson, medförfattare och fil. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Konsumtion är komplext och skiljer sig åt i olika kulturer. Boken syftar vidare till att belysa konsumtion som nyanserat och mångfacetterat snarare än att ensidigt tala om bra eller dåligt.

”Efter att ha läst boken så förstår man konsumentbeteendeämnets utveckling från klassiska till samtida perspektiv. Historiskt har fokus legat på individen som beslutsfattare, som gärna sågs agera rationellt.  Idag betonas betydelsen av att studera konsumtionskultur och konsumtionspraktiker och att förstå individer såväl som sociala sammanhang”, säger medförfattaren Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Två utgångspunkter genomsyrar boken och skiljer den från tidigare böcker: dels ett konsumentperspektiv, något som benämns konsumenten som subjekt och dels ett hållbarhetsperspektiv. Att se konsumenten som subjekt innebär att konsumenten inte ses som passiv eller som någon, som kan manipuleras. Istället ses konsumenten som en aktivt handlande aktör, som förtjänar att respekteras och ges möjlighet att göra sin röst hörd. Ett företag, som betraktar konsumenten som subjekt, låter produktion, distribution och marknadsföring utgå från konsumentens önskemål.

Konsumtion ger upphov till ekonomiska, sociala och miljömässiga problem, som också behöver uppmärksammas. Det är via konsumtion, som efterfrågan på produkter kan förändras, vilket i sin tur förändrar företags affärsmodeller, produktutveckling och val av distributionskanaler. Samtidigt behöver företag och myndigheter underlätta för konsumenter att agera miljövänligt. För att kunna göra det behöver de förstå konsumenters livsvillkor och konsumtionens innebörd för konsumenter.

”I ett samhälle, där konsumtion kommit att spela en allt större roll, är en ökad förståelse för varför och på vilket sätt människor konsumerar intressant både för företag, organisationer, myndigheter och politiker”, säger Karin M. Ekström.

I boken beskrivs konsumentbeteendeämnet utifrån två övergripande teoretiska fält: teorier om konsumentens psykologi och beslut samt teorier om konsumtionskultur och konsumtionspraktik. Dessa två perspektiv kompletterar varandra och bidrar till en ökad förståelse för konsumtionens komplexitet.

”Tätheten när det gäller kommunikation, erbjudanden och brus har ökat, samtidigt som konsumenter blir allt mer trötta på företags försök att nå dem. Allt detta gör det angeläget att förstå hur kunder tänker och hur den konsumtionskulturella kontexten påverkar konsumentens tankar och agerande”, säger Anders Parment, medförfattare och ek. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Det våras för plastbärkassarna när skatten är på väg bort

Nyligen berättade Packnews om en ICA-butik som börjar sälja bärkassar av biomaterial och nu satsar Coop Sverige på bärkassar som till stor del består av återvunnet material. Den 1 november tas skatten bort på bärkassar.
coop-carrier-bag-trioworld

Drupa 2024 - Många vill ha en bit av kakan inom etikettproduktion

Packnews danska redaktör, Søren Winsløw, sammanfattar här sina intryck från Drupa ur ett etikettperspektiv. Digitalisering är ett gångbart ord i detta sammanhang.
canon_drupa_01xx

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor