Dansk forskning kring effektiv återvinning av flerskiktsplast

PUBLICERAD: 8 maj 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Principskiss över hur separation och rengöring av komplexa flerskikts plastmaterial kan ske med hjälp av ultraljud, lågtemperaturplasma och superkritisk koldioxid ( scCO2). (Bild DTI)|Alexander Bardenshtein är projektledare vid DTI för forskningen kring återvinning av flerskikts plastmaterial. (Bild DTI)|

Forskare vid centret Plast og Emballage vid Teknologisk Institut (DTI) i Danmark har inlett forskning och försök för att möjliggöra effektiv materialåtervinning av flerskiktsplast.

”För att nå EU:s mål att alla plastförpackningar ska kunna återvinnas eller återanvändas innan år 2030 behövs det effektiv återvinning av plast med hjälp av innovativ teknologi, som kan integreras i befintliga industriella processer”, skriver forskarna i Medlemsnyt från DTI.

Inom EU genereras varje år 25,8 miljoner ton plastavfall och i dagsläget är det endast 30 procent som materialåtervinns. För att nå det europeiska målet inom strategin för cirkulär ekonomi med 100 procent återvinning eller återanvändning av plastförpackningar innan år 2030, måste sorterings- och separeringskapaciteten inom plaståtervinningsindustrin fyrdubblas jämfört med 2015 års nivåer.

I dag är det till största delen förpackningsplast bestående av monomaterial som effektiv kan återvinnas och en stor utmaning är därför att möjliggöra återvinning av sådana flerskikts plastmaterial , som används till ett stort antal plastförpackningar.

”Generellt är det endast plastförpackningar tillverkade av rena, konventionella monomaterial som återvinns samtidigt som användningen av återvunnen plast i förpackningar till känsliga produkter som livsmedel, läkemedel och kosmetika är begränsad på grund av risken för kontaminering från orena partiklar i recyklaten”, skriver forskarna.

De danska forskarna menar att det finns behov av tekniker för bättre separering och rengöring av återvunnet plastmaterial och har därför beslutat att fokusera på sortering och separation av komplexa flerskiktsmaterial genom att utveckla tekniker baserade på nedbrytning, sterilisering och rengöring med hjälp av ultraljud, lågtemperaturplasma och superkritisk koldioxid ( scCO2).

Tanken är att lågtemperaturplasma selektivt rengör och depolymeriserar yt- och mellanlagren i ett flerskiktsmaterial, medan den superkritiska koldioxiden möjliggör för kemiska lösningsmedel att tränga djupt in i laminaten och ge en effektiv separering

”Vi hoppas att denna teknologi har potential att bli ett effektiv verktyg för separation och rengöring av olika materialfraktioner, inte minst plastlaminat som är svåra att separera och återvinna med nuvarande avfallstekniker”, skriver forskarna.

Mekaniska processer är i dag typiska för förpackningsåtervinning, men flera andra metoder för återvinning av plast har utvecklats under de senaste åren, bland annat så kallad kemisk återvinning

”Vår forskning vill bidra till detta område genom att öka mängden och förbättra kvaliteten på delaminerade och rensade fraktioner”, skriver forskarna.

Alexander Bardenshtein är projektledare vid DTI för forskningen kring återvinning av flerskikts plastmaterial. (Bild DTI)

De nya teknologin betecknas som en fysisk/kemisk separering av flerskiktsplast, som är uppbyggd av två till fyra funktionella skikt:
1. Ett yttre skikt som ger förpackningen en fuktsäker yta och som är lämplig för tryck
2. Ett strukturellt skikt bestående av PET, PP eller som är pappersbaserat
3. Ett syrehindrande barriärskikt som kan bestå av olika polymervarianter, aluminium, kiseloxidföreningar, etc.
4. Ett inre skikt som kommer i direkt kontakt med den förpackade produkten och som kan fungera som fuktbarriär och användas för varmförsegling, etc. (exempelvis lågdensitetspolyeten, LDPE)

Forskningsteamet vid DHI Plast og Emballage består av:
Alexander Bardenshtein, projektledare
Peter Sommer-Larsen, seniorspecialist
Stanislav Landa, konsulent
Mark Holm Olsen specialist
Jens Kromann Nielsen, facklig ledare

(Källa Packnews.no)

Schema över olika sorterings- och rengöringsmetoder för flerskiktsplast. Målet för forskarna vid DTI är att utveckla teknologi som hamnar längst till vänster på skalan – dvs metoder som ger högsta möjliga kvalitet och värde på recyklaten. (Bild DTI)

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x