Dansk forskning kring effektiv återvinning av flerskiktsplast

PUBLICERAD: 8 maj 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Principskiss över hur separation och rengöring av komplexa flerskikts plastmaterial kan ske med hjälp av ultraljud, lågtemperaturplasma och superkritisk koldioxid ( scCO2). (Bild DTI)|Alexander Bardenshtein är projektledare vid DTI för forskningen kring återvinning av flerskikts plastmaterial. (Bild DTI)|

Forskare vid centret Plast og Emballage vid Teknologisk Institut (DTI) i Danmark har inlett forskning och försök för att möjliggöra effektiv materialåtervinning av flerskiktsplast.

”För att nå EU:s mål att alla plastförpackningar ska kunna återvinnas eller återanvändas innan år 2030 behövs det effektiv återvinning av plast med hjälp av innovativ teknologi, som kan integreras i befintliga industriella processer”, skriver forskarna i Medlemsnyt från DTI.

Inom EU genereras varje år 25,8 miljoner ton plastavfall och i dagsläget är det endast 30 procent som materialåtervinns. För att nå det europeiska målet inom strategin för cirkulär ekonomi med 100 procent återvinning eller återanvändning av plastförpackningar innan år 2030, måste sorterings- och separeringskapaciteten inom plaståtervinningsindustrin fyrdubblas jämfört med 2015 års nivåer.

I dag är det till största delen förpackningsplast bestående av monomaterial som effektiv kan återvinnas och en stor utmaning är därför att möjliggöra återvinning av sådana flerskikts plastmaterial , som används till ett stort antal plastförpackningar.

”Generellt är det endast plastförpackningar tillverkade av rena, konventionella monomaterial som återvinns samtidigt som användningen av återvunnen plast i förpackningar till känsliga produkter som livsmedel, läkemedel och kosmetika är begränsad på grund av risken för kontaminering från orena partiklar i recyklaten”, skriver forskarna.

De danska forskarna menar att det finns behov av tekniker för bättre separering och rengöring av återvunnet plastmaterial och har därför beslutat att fokusera på sortering och separation av komplexa flerskiktsmaterial genom att utveckla tekniker baserade på nedbrytning, sterilisering och rengöring med hjälp av ultraljud, lågtemperaturplasma och superkritisk koldioxid ( scCO2).

Tanken är att lågtemperaturplasma selektivt rengör och depolymeriserar yt- och mellanlagren i ett flerskiktsmaterial, medan den superkritiska koldioxiden möjliggör för kemiska lösningsmedel att tränga djupt in i laminaten och ge en effektiv separering

”Vi hoppas att denna teknologi har potential att bli ett effektiv verktyg för separation och rengöring av olika materialfraktioner, inte minst plastlaminat som är svåra att separera och återvinna med nuvarande avfallstekniker”, skriver forskarna.

Mekaniska processer är i dag typiska för förpackningsåtervinning, men flera andra metoder för återvinning av plast har utvecklats under de senaste åren, bland annat så kallad kemisk återvinning

”Vår forskning vill bidra till detta område genom att öka mängden och förbättra kvaliteten på delaminerade och rensade fraktioner”, skriver forskarna.

Alexander Bardenshtein är projektledare vid DTI för forskningen kring återvinning av flerskikts plastmaterial. (Bild DTI)

De nya teknologin betecknas som en fysisk/kemisk separering av flerskiktsplast, som är uppbyggd av två till fyra funktionella skikt:
1. Ett yttre skikt som ger förpackningen en fuktsäker yta och som är lämplig för tryck
2. Ett strukturellt skikt bestående av PET, PP eller som är pappersbaserat
3. Ett syrehindrande barriärskikt som kan bestå av olika polymervarianter, aluminium, kiseloxidföreningar, etc.
4. Ett inre skikt som kommer i direkt kontakt med den förpackade produkten och som kan fungera som fuktbarriär och användas för varmförsegling, etc. (exempelvis lågdensitetspolyeten, LDPE)

Forskningsteamet vid DHI Plast og Emballage består av:
Alexander Bardenshtein, projektledare
Peter Sommer-Larsen, seniorspecialist
Stanislav Landa, konsulent
Mark Holm Olsen specialist
Jens Kromann Nielsen, facklig ledare

(Källa Packnews.no)

Schema över olika sorterings- och rengöringsmetoder för flerskiktsplast. Målet för forskarna vid DTI är att utveckla teknologi som hamnar längst till vänster på skalan – dvs metoder som ger högsta möjliga kvalitet och värde på recyklaten. (Bild DTI)

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Danska All Creative vill vinna i Packnorth Award 2024

Det danska företaget All Creative A/S som är mest känt för sina pappers- och kartonglösningar för förpackningar, POS och Display, är stolta. Så stolta att de har skickat in den 3D-julkalender de tagit fram för Bornholms Karamel Kompagniet till förpackningstävlingen Packnorth Awards 2024.
AllCreative_02x

Snopet för Mondi, det blev IP som köper DS Smith

International Paper och DS Smith meddelade har nått en överenskommelse om villkoren för en affär där IP köper DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

Konsumenterna katalysatorn bakom nya hållbara förpackningslösningar

Det är vi konsumenter som driver på utvecklingen av nya, hållbara, förpackningar och plastförpackningar är illa ute enligt en undersökning av Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Jonas Hellström – med variation som inspiration

Jonas Hellström har jobbat inom den grafiska branschen i över 20 år. Efter sin examen i grafisk design och illustration från Forsbergs har han bland annat hunnit med att starta upp byrån Lobby Design samt spendera nio år som design director på Amore. Snart står han på scenen på Inhousedagen i Stockholm.
stillahavetx