Dags för fler ekobönder och mer ekologisk mjölk

PUBLICERAD: 20 april 2015
UPPDATERAD: 20 april

Arla behöver mer ekologisk mjölkråvara i framtiden och har därför beslutat att öppna rekryteringen av fler bönder med ekologisk mjölkproduktion. Det bondeägda mejeriföretaget vill skriva nya ekokontrakt inom utvalda geografiska områden i Sverige, Danmark och Centraleuropa.
Arla är redan i dag världens största ekologiska mejeriföretag och Arlas företagsledning har ambitionen att öka försäljningen av ekologiska mejeriprodukter – både på de europeiska kärnmarknaderna och på nya marknader som exempelvis Kina. Överallt i världen ses ekologiska produkter som premiumprodukter.
Arlas mål är att 2017 ha ytterligare totalt 150–200 miljoner kilo ekologisk mjölk i Danmark och Centaleuropa samt upp till 50 miljoner kilo ytterligare i Sverige. Det motsvarar en ökning av Arlas totala invägning av ekologisk mjölk på omkring 25–30 procent.
– Våra analyser pekar på att efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter från Arla ökar. Det är mycket positivt och vi vill självklart kunna möta denna efterfrågan. Vi hoppas att våra nuvarande ekologiska mjölkbönder kan öka mjölkproduktionen, men vår bedömning är att även om det sker så finns det ett behov av ytterligare mjölk, säger Arlas vice vd Povl Krogsgaard och fortsätter:
– Det går inte att etablera ny ekologisk mjölkproduktion från en dag till en annan. Det är ett stort beslut för en mjölkbonde och det kräver förberedelser. Det tar två år för en konventionell mjölkbonde att ställa om till ekologisk produktion och därför sätter vi nu igång med en rekryteringsprocess.

Rekryteringen
De ekologiska mjölkbönderna säljer sin mjölk enligt ett kontrakt mellan den enskilda bonden och Arla, och Arla betalar ut ett tillägg till det ordinarie mjölkpriset.
Rekryteringen av de nya ekobönderna som nu sätts igång kommer att göras så att hämtningen av mjölken från gårdarna blir så kostnadseffektiv som möjligt.
– Målet är att rekrytera den nya ekologiska mjölken i områden nära de mejerier som producerar ekoprodukter eller i områden där vi kan samla in mycket ekologisk mjölk samtidigt, så att vi inte behöver köra långa sträckor med halvfulla tankbilar. Vi måste alltid hålla ett öga på de totala intransportkostnaderna inom Arla, säger Povl Krogsgaard.

Ekotillägget höjs för ägarna i Centraleuropa
De nya rekryteringsplanerna har presenterats för de Arlabönder som sitter i ekogruppen och företräder ekobönderna i Danmark och Sverige. Centraleuropa (det vill säga Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna) har ingen ekogrupp i dag, men styrelsen har nyligen beslutat att det ska etableras en.
Med bakgrund i en analys av marknaden för ekologisk mjölkråvara i Centraleuropa har Arlas företagsledning dessutom beslutat att höja ekotillägget till ägarna i Centraleuropa med 2 eurocent per kilo mjölk från den 27 april 2015.

Fakta
•    Om en nuvarande Arlabonde med konventionell mjölk vill ställa om till ekologisk produktion och skriver på ett kontrakt med Arla gäller följande:
o    Arla betalar ekotillägg för ägarens mjölk de sista sex månaderna under omställningsperioden när korna ska äta ekologiskt foder. Detta tillägg ska betalas tillbaka till Arla om ägaren lämnar Arla för ett annat mejeri under kontraktsperiodens två första år.
o    Arla kan eventuellt betala för rådgivning som kan hjälpa konventionella bönder att fatta ett beslut om omställning eller inte.
•    Det är Arlas företagsledning som avgör vem som ska erbjudas ett ekokontrakt. Rekryteringen av mer ekologisk mjölk ska ske på ett sådant sätt att intransportkostnaderna begränsas så mycket som möjligt. Det betyder att Arla tar hänsyn till avståndet till mejeriet och hur mycket ekologisk mjölk som finns eller kommer att produceras i det aktuella området.
•    Om danska eller svenska ekobönder som i dag inte levererar sin mjölk till Arla vill bli ägare och leverera ekologisk mjölk till Arla gäller samma villkor som för befintliga ägare. Nya ägare i Tyskland måste godkännas genom ett särskilt styrelsebeslut.
•    Själva rekryteringen förbereds under de kommande veckorna. Intresserade mjölkbönder uppmanas kontakta Arla och meddela sitt intresse. Därefter skickas ett ansökningsformulär.
•    I Storbritannien pågår just nu arbetet med att ta fram en ekostrategi, men för närvarande, eftersom utbudet är i balans med behovet, finns inga planer på att rekrytera ytterligare ekomjölk i Storbritannien.

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 13.500 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Läs vidare

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x