Certifierade i hela världen

PUBLICERAD: 18 februari 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Tetra Pak kan nu leverera förpackningar märkta med Forest Stewardship Council (FSC) på alla marknader i världen efter att ha mottagit certifieringen FSC Chain of Custody (CoC), för hela produktionskedjan. Certifieringen gäller alla konverteringsfabriker och marknadsbolag. Det är en av FSC:s största flerplatscertifieringar och täcker sammanlagt 92 anläggningar i världen.

FSC är en internationell, icke-statlig organisation som främjar ansvarsfull förvaltning av världens skogar. Dess Chain of Custody-certifiering gör det möjligt att spåra träfibrer i varje steg i leveranskedjan, vilket är en garanti för att alla produkter som bär FSC-logotypen stöder ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

– Konsumenterna blir alltmer medvetna om miljöeffekterna av de produkter som de köper och förväntar sig att företag ska hjälpa dem att göra bättre val. FSC-logotypen är en välkänd kvalitetsstämpel för skogsvård och våra kunder har nu möjlighet att visa sitt stöd för ett ansvarsfullt skogsbruk överallt i världen, säger Mario Abreu, vice President Environment på
Tetra Pak.

Tetra Pak introducerade FSC-certifieringssystemet i förpackningar för flytande livsmedel och lanserade världens första FSC-märkta förpackning 2007. Sedan dess har Tetra Pak levererat över 130 miljarder förpackningar som bär FSC-logotypen till kunder, enbart under 2014 blev det 43,7 miljarder förpackningar.

– Som stor användare av kartong känner vi vårt ansvar att göra vad vi kan för att hjälpa till att förbättra förvaltningen av världens skogar. Därför arbetar vi för att säkerställa att 100 procent av den kartong vi använder är certifierad, säger Mario Abreu.

Tetra Pak är ett av världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Förtaget samarbetar med sina kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 170 länder runtom i världen. Med nästan 23 000 anställda i över 80 länder, arbetar företaget med en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar ansvaret som en av de ledande i branchen. Mottot ”Protects what’ Good” uttrycker affärsfilosofin att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt.

Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, icke vinstdrivande global medlemsorganisation som verkar för ett ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är ett unikt forum där intressenter från hela världen sammanträffar och fastställer viktiga sociala och miljörelaterade kriterier för skogsvård genom starka flerpartsprocesser. Dessa grundprinciper förverkligas i skogar runt om i världen genom FSC-certifieringen.

130912-Tetra Pak.Ny miljöförpackning i Korsnässkogen utanför Uppsala.Best. av Catarina Paulson.Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget.

En FSC-märkt Tetra Prisma Aseptic

 

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax