Bristande krav och reglering leder till meningslös plaståtervinning

PUBLICERAD: 16 juni 2023
UPPDATERAD: 16 juni

 

Mattias Philipsson vill se bättre plaståtervinning. Bild: Svensk Plaståtervinning

Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning, är inte nöjd med hur plaståtervinningen ser ut i Sverige och i övriga Europa. Så här skriver han i ett pressmeddelande.

Sverige, och världen, står inför stora utmaningar med den ökande plastanvändningen och mängden plastavfall. En stor andel är plastförpackningar – och hoppet ställs till ökad plaståtervinning för att minska utsläppen. Men det finns ett betydande problem: en marknad där aktörer tillåts erbjuda meningslös linjär återvinning som inte minskar utsläppen eller behovet av fossil råvara. Detta då plastförpackningarna omvandlas till lågkvalitetsprodukter av blandat plastmaterial som aldrig mer kan fungera som råvara till förpackningar av samma kvalitet som ursprunget. I stället hamnar plastprodukterna oftast i avfallet och bränns upp. Det här kallas lågkvalitativ eller linjär plaståtervinning (downcycling internationellt), och gör att utsläppen och behovet av fossil råvara kvarstår och cirkularitet förhindras. Dessutom blir marknaden utan återvunnen plastråvara av hög kvalitet. Enligt forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers saknar den lågkvalitativa linjära plaståtervinningen reell nytta för såväl klimat som resurseffektivitet. Men den är tillåten och pågår tyvärr i både Sverige och Europa.

Cirkulär plaståtervinning

I stället lyfter forskningen fram att faktisk klimatnytta uppnås med högkvalitativ, även kallad cirkulär plaståtervinning, där effektiv sortering och återvinning av varje plastsort för sig är en förutsättning. Den återvunna plasten behåller sitt värde och kan bli råvara till produkter av samma slag och kvalitet igen. Vinsten är cirkulär ekonomi, minskade utsläpp och tillgång till återvunnen plastråvara på marknaden.

Högkvalitativ plaståtervinning är effektiv klimatpolitik med många uppsidor. Och tekniken finns redan i Sverige med den hypermoderna anläggningen Site Zero som är under uppstart. Det gör att Sverige ligger före när EU-lagstiftningen om att förpackningar behöver innehålla återvunnen råvara träder i kraft 2030. Det gör också att vi redan nu bygger upp en cirkulär ekonomi med råvaruströmmar till marknaden, som kan skalas upp och exporteras. Med en högkvalitativ plaståtervinning värnar vi vår konkurrenskraft och bidrar till att Sverige kan nå sina klimat- och återvinningsmål. Men ett betydande hinder är bristande krav och reglering av marknaden. All återvinning är inte bra återvinning. Innovativ miljöteknik kan därför ta oss längre och öka effekten på insatserna.

Effektiva styrmedel behövs

Sverige behöver teknikneutrala, förutsägbara och effektiva styrmedel som ger rätt förutsättningar för högkvalitativ återvinning och cirkularitet. Producentansvaret räcker inte till. Linjär återvinning blir billigast på kort sikt när reglerna ser ut som de gör, men det är skillnad på kostnad och värde. För en långsiktigt hållbar politik kan regeringen reformera både lagstiftning och myndigheternas föreskrifter. Inte minst för att också förbereda oss för den kommande EU-lagstiftningen för plastavfall.

Regeringen kan ge Sverige och svensk innovativ miljöteknik en ledarposition i effektivt klimatarbete och cirkulär plastekonomi. Högkvalitativ plaståtervinning är en klimatfråga där vi genom Svensk Plaståtervinnings teknik och expertis har rådighet över utsläppen, och kan bidra till den fossilfria omställningen för såväl den svenska plastindustrin som uppvärmningsindustrin.

Välkomnar stadsråd

Vi tar gärna emot intresserade stadsråd till vår anläggning Site Zero i Motala för att berätta om högkvalitativ plaståtervinning, grön innovation och hur vi bättre kan beräkna, utvärdera och redovisa klimatnyttan och klimatpolitikens effektivitet. Med EU:s kommande lagstiftning har Europa bara några år på sig att ställa om. Detta är ett tillfälle att visa hur svensk miljöteknik kan vara ledande på en europeisk marknad. Vi kan redan nu visa att plasten kan bli en del av den cirkulära ekonomin och att utsläppen kan minska kraftigt.

 

Läs vidare

Billerud stoppar konverteringen av pappersbruket i Escanaba i Michigan

Billeruds styrelse har beslutat att avbryta planerna på att konvertera bruket i Escanaba till produktion av förpackningskartong. Bolaget kommer istället fokusera på att stegvis skifta produktmixen i Nordamerika mot förpackningsmaterial med en måttlig investeringsnivå.
Escax

PulPac och Optipack i samarbete för att sätta färg på produkter av torrformad fiber

PulPac och OptiPack i Sunne, leverantör av förpackningstryck och barriärlösningar har inlett ett samarbete. Partnerskapet syftar till att öppna upp nya möjligheter för skräddarsydda Dry Moulded Fiber-förpackningar.
PulPac_Optipack_samplex

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Oro i den grafiska industrin när för få utbildas

Att för få utbildas pekas ut som ett stort orosmoln för den grafiska industrin. Det gör att antalet som rekryteras utan formell utbildning för branschen ökar. Det framgår av en ny rekryteringsrapport från Grafiska Företagen.
evax

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}