Brist på plastråvara? Biodolomer löser problemen!

PUBLICERAD: 15 april 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Munkplast bytte från polyeten till Biodolomer i sina pärlor.|Munkplast bytte från polyeten till Biodolomer i sina pärlor.

Plastråvarupriserna rusar i höjden och tillgången på material på världsmarknaden är begränsad. Många plastbearbetare kämpar med att få tag i material för att hålla maskinerna i gång. Ett intressant alternativ finns hos Gaia BioMaterials i Helsingborg. De kan erbjuda sitt material, Biodolomer, som utan problem kan ersätta volymplasterna och de har kapaciteten att förse marknaden med materialet.  Dessutom har prisskillnaden mellan fossilt och biobaserat jämnats ut rejält.

Gaia BioMaterials har utvecklat Biodolomer, ett bionedbrytbart material med en stor andel krita. Det kan användas i existerande produktionsanläggningar för till exempel film- och flaskblåsning, formsprutning och extrudering. Gaia BioMaterials är nu nära en kraftfull etablering på den internationella marknaden.

Ett hinder för en ännu starkare utveckling för bioplaster har alltid varit att de ligger på en högre prisnivå än de fossila. Skillnaden kan vara ganska stor, vilket inte mist varit fallet de senaste åren när fossila material legat på en mycket låg prisnivå. Nu råder andra tider, pandemin och andra faktorer på världsmarknaden har drivit upp priserna rejält, vanligt polyeten har till exempel stigit med runt etthundra procent. Samtidigt är det brist på material på marknaden och många plastföretag tvingas pussla rejält för att kunna hålla maskinerna i gång. Som en följd av detta har Gaia kunnat notera ett kraftigt ökat intresse för Biodolomer.

– Många företag letar efter alternativ till sina traditionella plastmaterial och vi får mycket förfrågningar, säger Åke Rosén. Som det är nu har prisskillnaden mot till exempel polyeten minskat rejält. Allt fler företag inser det naturliga, att det bättre att hålla maskinerna i gång och kunna leverera och vårt material ger fördelar som i slutänden kan innebära att man inte får någon kostnadsökning alls.

– Vi kan utan problem ersätta åttio procent av volymplasterna på marknaden rakt av, däremot kräver konstruktionsplasterna för mycket styrka för att det ska gå.

– Biodolomer har en stor andel krita, och det är ett material med stabila priser och där eventuella prisjusteringar inte påverkar priset på vår råvara. Det gör att kunden får en mycket stabil prisbild, man behöver inte oroa sig för de stora fluktuationer som präglar de fossila plasterna.

Ökad produktivitet

Kritan i materialet har en intressant funktion som ger en ökad output från maskinerna. Det är en mineral som leder värme vilket gör att materialet smälter omedelbar när det kommer ner i skruven i en maskin. Dessutom går kylningen snabbare. Produktiviteten kan öka med upp till trettio procent.

– Vi körde en förpackning åt en kund som hade en cykeltid på fem sekunder. Med vårt material gick det att köra den på två och en halv sekund, säger Åke Rosén.

Biodolomer kan köras i existerande produktionsutrustningar utan behov av modifieringar.

– Till skillnad från de riktigt stora råvaruleverantörerna så skräddarsyr vi materialet exakt efter kundens behov. Vi kan jobba med smältindex upp till 60. Vi har en stor kunskap om plastmaterial i företaget.

– Nyligen fick vi en order från USA där en kund ville ha vårt material i förslutningar. Han var så intresserad och nöjd att han lät flyga hem de första fem ton han behövde. Vi har precis också fått en större order från företaget Munkplast i Uppsala som bland annat tillverkar de små pärlor som barn gör pärlplattor av. Det är ingen lätt produkt att formspruta, men det har fungerat bra.

Spännande framtid

Biodolomer är livsmedelsgodkänt och man har ett hemkompostcertifikat på film producerat av material i tjocklek upp till sjuttio my. Inom kort kommer Gaia BioMaterials att söka certifikat för upp emot en millimeter. Materialet kan köras transparent, men då utan krita som fyllmedel, i tjocklekar ner till tolv my för till exempel fruktpåsar.

– Vi står inför en spännande framtid, företaget kommer att expandera kraftig via internationell produktion. Intresserade företag välkomna att ta kontakt med oss. Vi har kapacitet att leverera. Nyligen investerade vi en ny extruder, och mer är på gång, slutar Åke Rosén.

Läs vidare

Nyckeln till hållbar lönsamhet sitter i detaljerna

Rakelstål är en liten, men central del av tryckprocessen och spelar en viktig roll i de ökande kraven på produktivitet och hållbarhet säger PrimeBlade.
Nano_Ix

Hållbarhetsprofilen är viktig för limtillverkaren EOC

Lim är en viktig produkt inom wellpapp- och kartonghantering. Det vet företaget EOC som är ledande limleverantör i Europa.
eoc-ria-utvald

Stansar från Eterna ökade Moltzaus produktivitet kraftigt

Den norska kartongkonverteraren Moltzau Packaging kan räknas in bland de modernaste produktionsenheterna i Skandinavien.
moltzau-plattform-utvald

Piab tappar inte greppet – tillväxten är stark

Att inte tappa greppet är en målsättning för Piab, som är specialiserade på grip-, lyft- och förflyttningsapplikationer, mm.
advertorial-piab-utvald

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax