Bra fjolår förde Tetra Pak närmare uppsatta miljömål

PUBLICERAD: 16 mars 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Hos finska Valio tappas och förpackas nu mejeriprodukter i Tetra Rex® Bio-based|världens första helt biobaserade vätskekartongförpackning.|Tetra Top med avskiljbar toppdel kan bidra till ökad återvinning av använda Tetra Pak-förpackningar.

Ökad återvinningsgrad, lägre koldioxidutsläpp och kommersialisering av värdlens första hundraprocentigt biobaserade vätskekartongförpackning – det var några viktiga miljömilstolpar, som Tetra Pak uppnådde under år 2014. Koncernen skriver i en rapport om miljöarbetet under fjolåret, att man gjorde fortsatta framsteg på sin väg mot 2020 års miljömål som syftar till utveckling av uthålliga produkter, minskat utsläpp av växthusgasar genom hela värdekedjan och ökad materialåtervinning av bolagets använda produkter.

Under 2014 lanserade Tetra Pak bland annat världen första helt återvinningsbara vätskekartongförpackning: Tetra Rex® Bio-based och det förpackningskonceptet används nu av finska mejerijätten Valio.

Under 2014 mottog Tetra Pak också certifieringen Forest Stewardship Council Chain of Custody, vilket innebär att bolaget nu kan levererar FCS-certifierade förpackningar till kunder över hela världen från någon av sina 92 tillverkningsenheter.
Sammanlagt levererade Tetra Pak 44 miljarder FSC-märkta förpackningar under år 2014, vilket var en ökning med 38 procent jämfört med år 2013. Totalt har Tetra Pak därmed levererat mer än 130 miljarder FSC-märkta förpackningar.

När det gäller minskningen av koldioxidutsläppen håller Tetra Pak, enligt rapporten, den takt som krävs för att uppnå 2020 års miljömål. Trots ökad produktion låg koncernen vid en mätning av det totala CO2-avtrycket i hela värdekedjan halvvägs in på år 2014 på en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande mätning år 2010 – och detta trots en sjuprocentig produktionsökning.

Även inom Tetra Paks egna ”väggar” har man kunnat minska koldioxidavtrycket, trots en kraftig produktionsökning. År 2014 var utsläppen från Tetra Paks egna produktionsanläggningar, etc. 1,5 procent lägre än 2010 års tröskelvärde, trots att produktionen ökat med 13 procent.

På recyclingområdet fortsätter Tetra Pak att göra stora insatser för att öka återvinningen av företagets använda produkter, etc. År 2014 återvanns således totalt världen över 651.000 ton använda dryckesförpackningar i kartong, vilket var en ökning med 28.000 ton från året före. 2014 års kartongåtervinning motsvarar 26 procent av Tetra Paks totala leveransmängd i fjol – och en hel del återstår innan man uppnår återvinningsmålet 40 procent år 2020.
”Vi arbetar dock engagerat och fortsatt med våra partner för att öka återvinningen, inte minst genom att ta itu med utmaningar som bristande infrastruktur på tillväxtmarknaderna”, skriver Tetra Pak i rapporten.

En Tetra Pak-produkt, som kan stödja återvinningsprocessen, är lanseringen av konceptet Tetra Top med en avskiljbar topp. Förpackningen, som används för kylda och rumstempererade produkter, består av en kartonghylsa och en överdel i plast, vilka enkelt kan skiljas åt och placeras i olika fraktioner. 

”Vi har satt några aggressiva miljömål för oss själva och i stort är vi på väg att uppnå dem”, säger Mario Abreu, nyutnämnd global miljöchef för Tetra Pak.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax