Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

PUBLICERAD: 28 mars 2024
UPPDATERAD: 28 mars

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028. Det är främst efterfrågan från Asien och USA som driver tillväxten, medan Europa halkar efter. Det framgår av en artikel på Nordisk Bioplastförenings hemsida.

Den nya rapporten, som ger en djup och omfattande inblick i den dynamiskt växande bioplastmarknaden, är författad av tyska nova-Institutes internationella expertgrupp inom biopolymerer. Rapporten, som har namnet “Bio-based Building Blocks and Polymers – Global Capacities, Production and Trends 2023–2028”, visar kapacitet och produktionsdata för år 2023 för 17 kommersiellt tillgängliga biobaserade polymerer år 2023 samt en prognos för deras utveckling 2023 – 2028.

Enligt rapporten var 2023 ett lovande år biobaserade polymerer: PLA-kapaciteten ökade med nästan 50 procent och polyamid-kapaciteten ökar stadigt, liksom epoxiharts-produktionen. Kapaciteten för 100 procent biobaserad PE har utökats och PE och PP tillverkade av biobaserad nafta etableras ytterligare med växande volymer.

År 2023 var den totala produktionsvolymen av biobaserade polymerer 4,4 miljoner ton, vilket är 1 procent av den totala produktionsvolymen av fossilbaserade polymerer. Men den beräknade årliga tillväxttakten (CAGR) fram till år 2028 för biobaserade polymerer är hela 17 procent, medan den beräknade tillväxttakten fram till 2028 för hela polymermarknaden, där fossila polymerer alltså svarar för 99 procent, endast är 2-3 procent…

Enligt rapporten utökar flera globala varumärken redan sin råvaruportfölj till att omfatta källor till förnybart kol, CO2, återvinning och i synnerhet biomassa, förutom fossilbaserade källor, vilket ökar efterfrågan på biobaserade och biologiskt nedbrytbara polymerer. Samtidigt saknas dock politiskt stöd i Europa, som fortfarande bara främjar biobränslen och bioenergi och inte biopolymerer. Däremot finns stödjande lagstiftning på plats i Asien och särskilt i USA driver efterfrågan på de lagstiftande myndigheterna.

Diagram över 17 kommersiellt tillgängliga biopolymerers globala produktionskapacitet år 2023 och deras beräknade utveckling till 2023 – 2028.

Förutom den nämnda översikten av 17 kommersiellt tillgängliga biobaserade polymerer erbjuder marknadsstudien även en statistisk översikt över ”Mass Balance and Free Attribution”-produkter (MBFA) tillgängliga över hela världen baserat på en omfattande analys av ISCC-databasen, och en detaljerad utarbetning av den nuvarande europeiska policyn för biobaserade polymerer samt en omfattande sammanfattning av biologisk nedbrytbarhet och biologiskt nedbrytbara polymerer.

Asien, den ledande kontinenten 2023, har den största installerade biobaserade produktionskapaciteten i världen med 55 procent, där den största kapaciteten består av PLA och PA. Nordamerika har 19 procent, med stor installerad kapacitet för PLA och PTT, och Sydamerika har 13 procent, huvudsakligen baserat på PE.

Till skillnad från år 2022 har Europas andel i den globala biobaserade polymerkapaciteten minskat till 13 procent. Detta är huvudsakligen baserat på att uppdaterade data för PE och PP produceras i Europa, där endast 10 procent av den totala volymen är känd för att vara biobaserad och 90 procent är biobaserad baserat på massbalans och fri attribution (MBFA). Den europeiska andelen baseras huvudsakligen på installerad kapacitet för SCPC och PA.

Med en förväntad CAGR på 35 procent mellan 2023 och 2028 visar Asien den överlägset högsta tillväxten av biobaserad polymerkapacitet jämfört med andra regioner i världen. Denna ökning beror främst på utökad produktionskapacitet för PA, PHA och PLA.

En kortversion (kostnadsfri) samt den kompletta versionen av rapporten finns HÄR.

 

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2024

 

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Ny svensk forskning möjliggör att pappersfiber kan återvinnas fler gånger

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.
BjornSjostrand-900

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax