Biobränsle minskar klimatpåverkan

PUBLICERAD: 2 oktober 2013
UPPDATERAD: 24 januari

Biomass Boiler

I mars startade Iggesund Paperboards nya biobränslepanna i Workington, England. Genom att byta energikälla, från fossil naturgas till biobränslen. Den nya pannan innebär en årlig sänkning av de fossila utsläppen av koldioxid motsvarande utsläppen från drygt 65 000 personbilar som vardera körs 20 000 km per år. Utöver at bli självförsörjande på elektricitet och värme räknar Iggesund Paperboard också med att kunna leverera både grön el och värme till närbelägna Workington.

Iggesund Paperboard i Workington är med sina 400 anställda Storbritanniens enda tillverkare av falskartong. Incada, kartongen som tillverkas där, byggs upp av ett egenproducerat mittskikt av mekaniskt framställd massa, som ger låg vikt i kombination hög styvhet. Ytterskikten består sedan av inköpt kemisk massa som ger hög vithet och goda tryckegenskaper.

-Under en dryg tioårsperiod har Iggesund Paperboard investerat upp en från början ganska medelmåttig kartongfabrik till att vara state of the art. Med biopannans 1,1 miljarder inräknade har vi satsat drygt 2 miljarder kr på denna förvandling, berättar Ulf Löfgren, brukets VD.

Investeringarna och upprustningarna har steg för steg ökat både kvalitet och kvalitetsjämnhet på Incada. I kraft av höjd kvalitet har man tagit sig in på nya tillämpningar och lönsamheten har gradvis förbättrats.

-Samtidigt går våra utsläpp av fossil koldioxid från produktionen ner till nära noll, vilket rimligen bör göra oss ännu mer intressant som alternativ till stora slutanvändare som mer eller mindre lovat konsumenterna att både deklarera och minska de utsläpp som skapas av de produkter de säljer, avslutar Ulf Löfgren.

Bioenergy

Ulf Löfgren

 

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Dow och Procter & Gamble utvecklar ny återvinningsteknik

Dow och Procter & Gamble Company har tecknat ett utvecklingsavtal (JDA) för att skapa en ny återvinningsteknik.
Avfallx

Mindre CO2 när Coop byter från glas till plast i sillburkarna

En av årets stora mathelger är runt knuten. Två av Coops sillnyheter för året kommer i plastburkar – en förändring som nu ska appliceras på all Coop sill i glasburk.
Coop sillx

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax