BillerudKorsnäs visar starkt resultat trots ett utmanande år

PUBLICERAD: 29 januari 2020
UPPDATERAD: 25 januari

”2019 har varit ett på många sätt utmanande år”, skriver Lennart Holm, tf VD och koncernchef, i sina kommentarer till BillerudKorsnäs årsbokslut för 2019. (Bild BillerudKorsnäs)

Starkt resultat för året och föreslagen ökad utdelning som ett resultat av den framgångsrika försäljningen av Bergvik Skog Öst. Däremot motverkades fjärde kvartalets försäljningsvolymtillväxt av negativa pris- och mixeffekter på grund av svagare marknadsvillkor. Det är huvudbudskapet i BillerudKorsnäs bokslutskommuniké för år 2019.

”2019 har varit ett på många sätt utmanande år. Sedan sommaren har marknaden försvagats avsevärt för flera av våra produkter, i synnerhet säckpapper där både priserna och volymerna har fallit kraftigt. På den positiva sidan har vätskekartong och förpackningskartong utvecklats väl och den nedåtgående trenden för säckpapper tycks ha planat ut och stabiliserats”, skriver bolagets tillförordnade VD och koncernchef Lennart Holm i sina kommentarer till årsbokslutet.

Av kommentarerna framgår att försäljningsvolymerna ökade under det fjärde kvartalet, men att detta motverkades av negativa pris- och mixeffekter. Division Board levererade en stark försäljningstillväxt, medan Division Paper fortsatt var under press och minskade. Resultatet för det fjärde kvartalet påverkades förutom av den svagare marknaden även av negativa uppstartseffekter av den nya kartongmaskinen i Gruvön, KM7, på cirka MSEK 170, vilket var i linje med förväntningarna.

”Upprampningen av KM7 i Gruvön fortsätter och till och med slutet av december hade maskinen producerat över 90.000 ton liner och cup stock”, skriver Lennart Holm.

En viktig händelse för BillerudKorsnäs under året var den framgångsrika avyttringen av Bergvik Skog Öst, som har resulterat i ett starkt resultat och en solid balansräkning.

I rapporten framhålls också att investeringsnivån i koncernens anläggningar kan förväntas vara väsentligt lägre under en tid framöver jämfört med de senaste åren, vilka präglats av tunga investeringar i kapacitetsökningar och uppgraderingar.

”För 2020 förväntar vi oss fortsatta utmaningar och agerar därefter. Kostnads- och effektivitetsprogrammet löper enligt plan och förväntas resultera i besparingar om 250 miljoner kronor under 2020. Vi börjar också se vissa positiva effekter av lägre vedpriser, men intar en försiktig hållning, eftersom den varma och blöta vintern kan komma att orsaka vissa tillgänglighetsproblem under våren”, skriver Lennart Holm..

Upprampningen av KM7 framhålls som bolagets främsta prioritering för 2020. Man ligger något efter den uppställda tidsplanen och har ambitionen att komma ikapp under året. Andelen premiumkvaliteter och produkter med högre värde förväntas öka under året med en accelererande hastighet. De första volymerna av bestrukna kvaliteter kommer att produceras under det första kvartalet och bolaget förväntar sig att inleda processen med att certifiera material för vätskekartong och förpackningskartong under det andra kvartalet. Resultatmässigt är bedömningen att uppstarten av KM7 kommer att få en negativ påverkan på EBITDA-resultatet under 2020 med 1540 till 350 miljoner kronor, varav huvuddelen under det första halvåret.

”BillerudKorsnäs har en historisk möjlighet att fånga den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar och utvecklingen ligger till stor del i våra egna händer. Vi inser att 2020 blir ett mycket utmanande men också spännande år, där fokus ligger på att exekvera för att fånga potentialen i vår verksamhet”, avslutar Lennart Holm sina kommentarer till årsrapporten.

Läs/ladda ner bokslutskommunikén som pdf HÄR.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax