BillerudKorsnäs Q3: Negativa uppstartseffekter från KM7

PUBLICERAD: 24 oktober 2019
UPPDATERAD: 25 januari

Negativa effekter från uppstarten av nya kartongmaskinen KM7 minskade BillerudKorsnäs kvartalsresultat, men VD Petra Einarsson är optimistisk inför framtiden. (Bild BillerudKorsnäs)

Negativa effekter från uppstarten av nya kartongmaskinen KM7 på 280 miljoner kronor minskade BillerudKorsnäs resultat för årets tredje kvartal.
Enligt rapporten blev justerat EBITDA-resultat för kvartalet 639 miljoner kronor, jämfört med 893 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Kvartalets rörelseresultatet blev 149 miljoner kronor (513 miljoner kronor Q3/2018).

”Kortsiktigt påverkas intäkter och resultat av uppstartseffekterna av den nya kartongmaskinen i Gruvön, med en negativ effekt på försäljningstillväxten jämfört med motsvarande period förra året om fem procentenheter och på EBITDA om cirka 280 miljoner kronor under tredje kvartalet”, skriver BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson i sin kommentar till kvartalsrapporten.

Petra Einarsson är dock optimistisk för framtiden, inte minst med tanke på de möjligheter som den nya kartongmaskinen, en av de största i världen i sitt slag, erbjuder.

”Upprampningen av KM7 fortsätter och maskinen producerar material av hög kvalitet, som får positiv feedback från kunderna. Under resten av året kommer vi att fokusera på ökad tillgänglighet i maskinen och certifieringsprocessen planeras inledas under första halvåret nästa år. I många år framöver kommer KM7-investeringen i Gruvön att ge BillerudKorsnäs en plattform för tillväxt inom attraktiva och stadigt växande segment. När maskinen är helt upprampad 2023 förväntas den producera 550.000 ton kartong årligen”, skriver Petra Einarsson.

Billerud Korsnäs VD noterar också att efterfrågan på hållbara förpackningar är fortsatt hög och att BillerudKorsnäs marknadsposition och know-how skapar goda möjligheter för långsiktig tillväxt. Under tredje kvartalet ökade dock osäkerheten på den globala kartong- och pappersmarknaden och fiberkostnaderna var fortsatt på historiskt höga nivåer.

I rapporten noteras att marknaden för vätskekartong och förpackningskartong fortsatte att växa under det tredje kvartalet, medan osäkerheten på den globala containerboardmarknaden ökade. Marknaden för säck- och kraftpapper försvagades.
För det fjärde kvartalet förväntas marknaden för Division Board vara stabil, men BillerudKorsnäs förväntar sig en svagare marknad i vissa segment för Division Paper med en ökad prispress.

”BillerudKorsnäs har en stark position i relativt motståndskraftiga produktsegment.. Detta i kombination med vår starka finansiella ställning och våra strategiska initiativ gör mig övertygad om att vi är väl rustade för att möta en ekonomisk avmattning. Samtidigt har potentialen för att ersätta plast och fånga den ökande efterfrågan på fiberbaserade förpackningar aldrig varit större”, skriver Petra Einarsson avslutningsvis i sin kommentar.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy