BillerudKorsnäs och Stora Enso förvärvar stora skogstillgångar

PUBLICERAD: 26 november 2017
UPPDATERAD: 25 januari

Bergvik Skog AB äger ca 2

Det stora svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB ska omstruktureras, vilket bland annat innebär att skogs- och pappersbolagen BillerudKorsnäs och Stora Enso förvärvar merparten av Bergviks skogstillgångar.
Bergvik Skog AB, som äger ungefär 2,3 miljoner hektar mark i Sverige, är en av Sveriges största privata markägare. Bolaget bildades 2004 genom förvärv av dåvarande Korsnäs och Stora Ensos svenska skogsinnehav.

Aktieägare i Bergvik Skog AB är Stora Enso, Länsförsäkringar, FAM (Foundation Asset Management AB), BillerudKorsnäs, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB och Tham Invest. Bergvik Skogs svenska skogstillgångar är uppdelade mellan dotterbolagen Bergvik Väst AB, som äger 83 procent av skogstillgångarna och Bergvik Öst AB, som äger resterande 17 procent.

Nu har en avsiktsförklaring upprättats mellan aktieägare, vilka representerar 98 procent av ägandet i Bergvik Skog AB. Avsiktsförklaringen, som är icke-bindande, avser en uppdelning av Bergvik Skogs skogstillgångar och för BillerudKorsnäs del innebär detta att BillerudKorsnäs avser att förvärva hela Bergvik Öst AB, samtidigt som man ska avyttra sina fem procent av indirekt ägande av skogstillgångar i Bergvik Väst AB.

”Genom transaktionen kommer BillerudKorsnäs att säkerställa långsiktig tillgång till ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde. Med en mix av interna och externa leveransflöden är företaget perfekt positionerat för att fortsätta utveckla ett ansvarsfullt svenskt skogsbruk, som ligger till grund för fortsatt hållbara produkter inom BillerudKorsnäs. Den exakta fördelningen av tillgångarna kommer nu att definieras och vi kommer att informera om de finansiella effekterna, som transaktionen får på BillerudKorsnäs, när slutligt avtal slutits. Vi utvärderar nu också den långsiktiga finansieringen av affären”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i BillerudKorsnäs, i en kommentar till avsiktsförklaringen.

Avsiktsförklaringen innebär för Stora Ensos del att omvandlar sitt 49,3-procentiga ägande i Bergvik Skog AB till ett direkt ägande på 70 procent av skogstillgångarna i Bergvik Väst. Resterande ägande i Bergvik Väst kommer att fördelas mellan FAM (15 procent) och ett konsortium av mindre aktieägare (15 procent).

”Avtalet om virkesförsörjning med Bergvik Skog, som tecknades för 15 år sedan, upphör att gälla nästa år. Vi har tillsammans med övriga delägare haft en framgångsrik resa, som nu nått sitt slut. Den planerade transaktionen är ett naturligt steg för oss, eftersom vi tror mycket på bioekonomin och vill säkra konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Vi kommer att söka stöd från de aktieägare, som äger de återstående två procenten, samt andra berörda parter”, säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos VD, i en kommentar.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432