BillerudKorsnäs gör storaffär - köper papperskoncern i USA

PUBLICERAD: 20 december 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Versos största anläggning är bruket i Escanaba, Michigan. (Bild Verso)|Vid bruket i Escanaba planear BillerudKorsnäs att bygga om två pappersmaskiner till kartongproduktion. (Bild Verso)|”Förvärvet av Verso skapar en utmärkt plattform för långsiktig och lönsam tillväxt på den nordamerikanska marknaden”, säger Christoph Michalski. (Bild BillerudKorsnäs)|Versos största anläggning är bruket i Escanaba, Michigan. (Bild Verso)

BillerudKorsnäs har ingått avtal om förvärv av USA-baserade papperskoncernen Verso Corporation för cirka 7,5 miljarder kronor (825 miljoner US-dollar). Efter förvärvet ska BillerudKorsnäs investera cirka 9 miljarder kronor för att bygga om vissa av Versos pappersmaskiner till kartongproduktion.

BillerudKorsnäs skriver att man med förvärvet kraftigt accelererar sin tillväxt i Nordamerika och skapar ett av de största företagen inom papper och förpackningar baserade på nyfiber.

”Förvärvet av Verso skapar en utmärkt plattform för långsiktig och lönsam tillväxt på den nordamerikanska marknaden”, säger Christoph Michalski. (Bild BillerudKorsnäs)

”Kombinationen av BillerudKorsnäs expertis inom högkvalitativa förpackningsmaterial av nyfiber och Versos attraktiva tillgångar skapar en utmärkt plattform för långsiktig lönsam tillväxt. Med Verso får vi en kostnadseffektiv produktion av bestruket nyfibermaterial i amerikanska Mellanvästern”, säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Christoph Michalski.

Verso Corpration är en ledande tillverkare i Nordamerika av grafiskt finpapper, specialpapper, förpackningspapper och pappersmassa med en redovisad nettoomsättning om 1.264 miljoner US-dollar och cirka 1.700 anställda. Verso har huvudkontor i Miamisburg, Ohio, två pappersbruk i Michigan, en konverteringsanläggning i Wisconsin (vilande papperstillverkning) och två distributionscentraler i Sauk Village, Illinois och Bedford, Pennsylvania.

BillerudKorsnäs planerar efter förvärvets genomförande att konvertera Versos största anläggning, bruket i Escanaba, Michigan, till en förstklassig, hållbar och helt integrerad anläggning för kartongtillverkning. En pappersmaskin beräknas bli konverterad till år 2025, och en andra maskin till år 2029, med en total kapacitet på cirka 1.100 kton. BillerudKorsnäs uppskattar att investeringen för ombyggnadsprojektet kommer att uppgå till 9 miljarder svenska kronor, varav cirka två tredjedelar ska investeras fram till 2025 och resterande del fram till 2029.

Vid bruket i Escanaba planear BillerudKorsnäs att bygga om två pappersmaskiner till kartongproduktion. (Bild Verso)

”Våra investeringar kommer att skapa nya arbetstillfällen i USA på en växande marknad och påskynda övergången från plastbaserade till förnybara förpackningsmaterial”, säger Christoph Michalski.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att förvärvet av Verso ligger helt i linje med BillerudKorsnäs strategi att driva lönsam tillväxt inom kartong och ambitionen att expandera i Nordamerika. BillerudKorsnäs avser att skapa en av de mest kostnadseffektiva och hållbara plattformarna för kartongtillverkning i Nordamerika genom att konvertera flera av Versos tillgångar till kartongmaskiner och samtidigt bibehålla Versos position som kvalitets- och kostnadsledare inom specialpapper och träfritt bestruket papper.

”Versos strategiska tillgångar är belägna i en region med riklig och kostnadseffektiv tillgång till fiber som är lämpad för produktion av högkvalitativt förpackningsmaterial. Versos geografiska läge ger också gynnsamma förutsättningar för export till både Asien och Europa. Verso kommer att utgöra plattformen för BillerudKorsnäs framtida expansion i Nordamerika och förväntas ge kontinuerliga tillväxtmöjligheter under de kommande tio åren och därefter”, skriver BillerudKorsnäs.

Förvärvet av Verso Corporation förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022, förutsatt att transaktionen godkänns av Versos aktieägare samt att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls och att andra sedvanliga villkor uppfylls. Förvärvet kommer att genomföras enligt ett fusionsavtal, enligt vilket Verso kommer att fusioneras med ett helägt dotterbolag till BillerudKorsnäs. Versos styrelse har, på rekommendation av en särskild styrelsekommitté, enhälligt godkänt och beslutat att rekommendera transaktionen till Versos aktieägare.

Förvärvet av Verso och transformationen till kartongproduktion kommer att finansieras genom en kombination av en företrädesemission på upp till 3,5 miljarder kronor, ytterligare skuld samt operativt kassaflöde. BillerudKorsnäs styrelse avser att föreslå att en bolagsstämma i BillerudKorsnäs bemyndigar styrelsen att besluta om företrädesemissionen, vilken planeras att genomföras år 2022 efter det att transaktionen slutförts.
BillerudKorsnäs har också en ny kreditfacilitet om 6 miljarder kronor, tillhandahållen av Danske Bank och SEB, som är avsedd att användas för detta ändamål. Kreditfaciliteten planeras att refinansieras genom utgivande av skuldinstrument och en företrädesemission.

BillerudKorsnäs fyra största aktieägare, AMF Pension och Fonder, FRAPAG Beteiligungsholding, Swedbank Robur fonder och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 37,7 procent av BillerudKorsnäs aktiekapital, stödjer förvärvet och har uttryckt sin avsikt att rösta för företrädesemissionen och teckna sina respektive pro rata-andelar.

Läs vidare

Efter 62 år: Nu säljer Tetra Pak och lämnar Ryssland för gott

Tetra Pak meddelar att man avslutar en 62-årig närvaro i Ryssland och lämnar landet för gott! Verksamheterna säljs till lokala aktörer.
tetra-russia-utvald

Svenska Eson Pac har köpts upp av österrikiska Mayr-Melnhof

Svenska förpackningskonverteraren Eson Pac har förvärvats av österrikiska kartong- och papperskoncernen Mayr-Melnhof Group.
MM-Peter-utvald

Marie Samuelsson ny VD för förpackningsbolaget Ecolean

Marie Samuelsson har utsetts till ny VD för Ecolean. Hon efterträder Peter L Nilsson, som går i pension i juni 2022, efter mer än 15 år i företaget.
marie-ecolean-utvald

BillerudKorsnäs byter namn till Billerud efter köpet av Verso!

BillerudKorsnäs har slutfört köpet av USA-företaget Verso – och meddelar att man nu ska byta bolagsnamn till det enklare ”Billerud”!
billerud-christoph-04-utvald

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432