Billerud konstaterar ett tufft 2023 och viss optimism för 2024

PUBLICERAD: 25 januari 2024
UPPDATERAD: 25 januari
Ivar Vatne konstaterar att år 2023 var tufft men förhoppningsvis blir det bättre i år. Foto: Billerud

2023 har varit ett extremt utmanande år konstaterar Billeruds vd och koncernchef, Ivar Vatne i kommunikén för Q4 men han ser samtidigt ett visst ljus i tunneln.

Ovanligt höga lagernivåer präglade industrin tidigt på året. Det gällde hela värdekedjan. Nu har lagerutvecklingen fasats ut enligt förväntan men försäljningsvolymerna var trots det något svagare på grund av att kunderna skyddades sitt rörelsekapital inför årsskiftet och till det kom vissa logistiska utmaningar. ”Den goda nyheten är att vi in i 2024 ser tydliga tecken på att kundernas lager återgår till normaliserade nivåer”, säger Ivar Vatne.

Olika faktorer, till exempel låga försäljningsvolymer i Nordamerika, försämrade priser och ogynnsamma kategorimix i Europa och Nordamerika innebär en justerad EBITD-marginal på åtta procent som Billerud inte är nöjda med.

För det första kvartalet 2024 väntar man sig att marknadsförhållandena förbättras något från svaga nivåer för de flesta av koncernens produktkategorier.

Ivar Vatne pekar på tre huvudprioriteringar inför 2024: 1) Fortsätta med förberedelserna för strategiska investeringsprojekt, 2) Genomföra en selektiv strategiuppgradering för Region Europa och 3) Fortsätta att leverera EBITDA-lyft från effektivitetsförbättringsprogrammet.

Tidigare CEO, Christoph Michelski var tydlig med att man skulle konvertera den papperstillverkning man investerat i i USA till kartong och så möjligheterna för en maskin lika stor som den i Grums. Enligt Ivan Vatne är man fortfarande övertygade om möjligheterna att konvertera vissa papperstillgångar till kartongproduktion i USA, men transformationen måste ge ett starkt aktieägarvärde. En försiktigare hållning med andra ord. Samtidigt förstärker man marknadspositionen inom kartong i Nordamerika genom export från Europa. Planer på att starta BCTMP-produktion (blekt kemisk-termomekanisk massa) i Norge tillsammans med Viken Skog framskrider också. Förstudien är genomförd och man har lämnat in ansökan om erforderligt miljötillstånd.

I Europa präglas marknaden av strukturellt högre priser på insatsvaror och det kommer att krävas en hel del för att kunna förbättra lönsamheten.
För närvarande pågår en process för att minska personalstyrkan med 350 tjänster vilket kommer att ge strukturella besparingar. Det effektivitetsförbättringsprogram som pågår förväntas totalt ge ett ytterligare EBITDA-lyft om MSEK 700 i slutet av 2024.

– För 2024 är vi fortsatt optimistiska om att volymerna kommer att börja återhämta sig. Kundernas lageravveckling är i stort sett över, vilket bör ge oss ett tydligt lyft. Konsumtionen inom vissa kategorier kommer dock sannolikt påverkas negativt av ökade geopolitiska och makroekonomiska osäkerheter, säger Ivar Vatne i kommentarerna kring Q4.

 

Läs vidare

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432