Bildar Koncernstab Hållbarhet

PUBLICERAD: 18 december 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Södra Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna har alltid varit centrala för Södra och i samband med att hållbarhetsarbetet genomlysts under 2014 har beslut tagits att göra en organisatorisk och strukturell förstärkning. Från och med 2015 samlas arbete och resurser inom området i en central stab, Koncernstab Hållbarhet.

Staben etableras den 1 januari 2015 och blir direkt underställd Lars Idermark, vd och koncernchef. Som en del i Södras koncernstrategi 2020 har en hållbarhetsstrategi arbetats fram som bland annat innebär att systematisera arbetet med hållbarhetsfrågorna och kommunicera dem på ett stringent och tydligt sätt. Ett led i arbetet är att successivt anpassa arbetssätt efter standarden Global Reporting Initiative (GRI). Södras mål är att redovisa enligt regelverket GRI 4 från och med 2016.

Chef för staben blir nuvarande hållbarhetschef Roine Morin. Förutom Roine Morin består staben av miljösamordnare Elisabeth Dahlén, miljö- och energisamordnare Eva Gustafsson, energisamordnare Nilla Dahlin, hållbarhetssamordnare Kristina Altner samt Anders Rydne som vikarierar för Eva Gustafsson under hennes föräldraledighet.

Koncernstab Hållbarhet ska ansvara för den övergripande samordningen av miljö-, energi- och hållbarhetsfrågor samt driva och stödja utvecklingsfrågor inom Södrakoncernen.

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Läs vidare

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy

Ny teknik ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar

Aptar CSP Technologies och ProAmpac har utvecklat en teknik som ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar.
proampac-and-aptar-1709018491x

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy